Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av tama djur. Du kan göra din anmälan genom att ringa till oss. Du har rätt att vara anonym när du anmäler. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med våran djurskyddstelefon om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. Vi får många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Anmäl endast djur i Västra Götalands län

En anmälan måste gälla djur eller djurhållare i Västra Götalands län. Om din anmälan gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Om du vill vara anonym

Den som blir anmäld har rätt att se hela anmälan samt de kontaktuppgifter som anmälaren eventuellt har angett. Du kan anmäla anonymt om du inte anger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter när du anmäler per telefon. Om du skickar din anmälan via e-post så syns avsändaruppgifterna som vid begäran lämnas ut.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Om du vill anmäla herrelösa katter måste du ange ditt namn i anmälan. Detta beror på att det kan vara svårt för Länsstyrelsen att hitta dessa katter vid en kontroll.

Om det bor för många katter på ett ställe händer det ofta att några av katterna förvildas eller ger sig av för att söka efter nya hem. Ibland händer det också att människor överger sina katter. I Sverige finns inga vildkatter, utan bara tamkatter som blivit förvildade.

Katter utan ägare far ofta mycket illa. Många tror att katter klarar sig själva eftersom de är de enda tamdjur vi släpper ut helt fritt, men detta stämmer inte. De får ofta för lite mat, och sår och skador som inte tas om hand. Dessutom får de ofta köldskador på öron och svans. 

Enligt lagen ska du som är kattägare se till att din katt sköts om, mår bra och inte är till besvär för andra.

Så sköter du din katt, Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Herrelös katt - vad gör jag?

Om du misstänker att en katt är herrelös kan du göra följande:

  • Sätt gärna upp lappar med en beskrivning och foto av katten i närområdet för att se om katten har en ägare
  • Kontrollera om möjligt om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip)
  • Om katten är tam kan du fästa ett meddelande i ett enkelt kardborrehalsband på katten för att försöka få kontakt med en eventuell ägare
  • Om du inte hittar någon ägare till katten, kontakta gärna ett katthem för att se om de har möjlighet att ta emot den
  • Kontakta Länsstyrelsen
  • Hjälp gärna till vid ett eventuellt omhändertagande så att rätt katt omhändertas

Tänk på att eftersöka en ägare till katten så snart som möjligt när du upptäcker den. Om du har matat en katt en tid kan du ses som ägare till katten. Det är då din katt, som du har det fulla ansvaret för.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sättlänk till annan webbplats. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. I tätbebyggt område krävs tillstånd av polisen för att avliva katter.

Anmäl via telefon

Ring 010-224 50 50 (Västra Götaland) vardagar klockan 9-12.00 för att anmäla misskötsel av tama djur. Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Kontakta polisen vid akuta ärenden

Övrig tid ringer du till polisen vid akuta fall. Telefonnumret är 114 14. Vid pågående allvarlig situation ring 112. Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontakta polisen för anmälan om djurplågeri.

Så hanteras ditt ärende

När din anmälan kommit in till Länsstyrelsen bedöms den efter hur allvarlig den är och delas ut till en djurskyddskontrollant. Djurskyddskontrollanten gör som regel en kontroll på plats inom högst tre veckor och skriver sedan en kontrollrapport.

Ju mer information du som anmälare kan ge om djuret, djurets ägare och om var djuret finns, desto effektivare blir handläggningen av ärendet.

Vårt mål är att en anmälan ska hanteras och avslutas inom max tre månader.

Andra typer av djurärenden

Bristande tillsyn över hund och katt anmäler du genom att ringa till vår djurskyddstelefon 010-224 50 50 (Västra Götaland) vardagar klockan 9-12.00.

Läs mer om tillsyn över hundar och katter

Har du tamdjur som blivit skadade eller dödade av vilda djur kan du ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen.

Läs mer om viltskador

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djurärende ska du kontakta polisen eller kommunen.


Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Lösspringande djur

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Avlivat skadat/sjukt tamdjur med okänd ägare

Länsstyrelsen

Stulna djur

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Vilda djur som far illa

Polisen


Länsstyrelsen får in många frågor om vart man kan vända sig för omplacering av djur, främst katter. Vi har tyvärr ingen möjlighet att bistå med kontaktuppgifter till olika djurhem utan hänvisar dig till att söka exempelvis på internet och i sociala medier.

Kontakta oss

Ring oss på telefon 010-224 50 50 (Västra Götaland) vardagar klockan 9-12.00 eller skicka e-post till djurskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Om du skickar in din anmälan via e-post kan du inte vara anonym.

Kontakt