Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Anmäl bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot klagomål om misskötsel av tama djur. Du kan göra ditt klagomål genom att fylla i vårt webbformulär eller ringa till oss. Du kan vara anonym när du anmäler via telefon. Kommunerna och polisen har hand om vissa andra ärenden som rör djur.

Klagomål på misskötsel av djur i Västra Götalands län

Ett klagomål måste gälla djur eller djurhållare i Västra Götalands län. Om ditt klagomål gäller djur i andra län kontaktar du Länsstyrelsen i det aktuella länet.

Rådgör om du är osäker

Ring och rådgör med vår djurskyddstelefon 010-224 50 50 om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att komma med ett klagomål. Vi får många klagomål som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera klagomål och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa.

Skydda dina uppgifter om du vill vara anonym

Den som får ett klagomål på sig har rätt att se hela klagomålet samt de kontaktuppgifter som anmälaren eventuellt har angett. Du kan anmäla anonymt om du inte anger ditt namn eller övriga kontaktuppgifter när du ringer in. Samtalslogg kan begäras ut och då syns telefonnummer. Tänk därför på att skydda ditt telefonnummer om du vill vara anonym när du ringer.

Om du skickar din klagomål via e-post så syns avsändaruppgifterna som vid begäran lämnas ut.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Om du vill inkomma med klagomål gällande herrelösa katter måste du ange ditt namn i anmälan. Detta beror på att det kan vara svårt för Länsstyrelsen att hitta dessa katter vid en kontroll.

Om det bor för många katter på ett ställe händer det ofta att några av katterna förvildas eller ger sig av för att söka efter nya hem. Ibland händer det också att människor överger sina katter. I Sverige finns inga vildkatter, utan bara tamkatter som blivit förvildade.

Katter utan ägare far ofta mycket illa. Många tror att katter klarar sig själva eftersom de är de enda tamdjur vi släpper ut helt fritt, men detta stämmer inte. De får ofta för lite mat, och sår och skador som inte tas om hand. Dessutom får de ofta köldskador på öron och svans. 

Enligt lagen ska du som är kattägare se till att din katt sköts om, mår bra och inte är till besvär för andra.

Så sköter du din katt, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Herrelös katt - vad gör jag?

Om du misstänker att en katt är herrelös kan du göra följande:

  • Sätt gärna upp lappar med en beskrivning och foto av katten i närområdet för att se om katten har en ägare
  • Kontrollera om möjligt om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip)
  • Om katten är tam kan du fästa ett meddelande i ett enkelt kardborrehalsband på katten för att försöka få kontakt med en eventuell ägare
  • Om du inte hittar någon ägare till katten, kontakta gärna ett katthem för att se om de har möjlighet att ta emot den
  • Kontakta Länsstyrelsen
  • Hjälp gärna till vid ett eventuellt omhändertagande så att rätt katt omhändertas

Tänk på att eftersöka en ägare till katten så snart som möjligt när du upptäcker den. Om du har matat en katt en tid kan du ses som ägare till katten. Det är då din katt, som du har det fulla ansvaret för.

Om det kan antas att katten är övergiven eller förvildad kan jakträttshavaren själv avliva katten. Det behövs inte tillstånd från Länsstyrelsen för detta. Det är mycket viktigt att avlivningen utförs på ett korrekt sätt. Tänk också på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare. I tätbebyggt område krävs tillstånd av polisen för att avliva katter.

Föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur Länk till annan webbplats.

Anmäl via telefon

Ring 010-224 50 50 (Västra Götaland) vardagar klockan 9.00-11.30 för att lämna ett klagomål om misskötsel av tama djur. Beskriv djuren noga och ange en adress eller vägbeskrivning till djuren. Det är också bra om du kan ange vem som äger eller sköter djuren. Ange inte ditt namn och skydda ditt telefonnummer om du vill vara anonym när du gör ditt klagomål.

Kontakta polisen vid akuta ärenden

Utanför kontorstid ringer du till polisen vid akuta fall. Telefonnumret är 114 14. Vid pågående allvarlig situation ring 112. Vid misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå en hund, kontakta polisen för anmälan om djurplågeri.

Foder

Djur ska ges tillräckligt med foder av god kvalitet. Foder och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Tänk på att avsaknad av foder inte behöver betyda att djuret inte får tillräckligt med foder, förutsatt att djuret har ett bra hull.

Du kan läsa mer om utfordring av djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Hull

Foder och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Om djuret är magert eller överviktigt har det fått för lite eller för mycket foder eller så är djuret sjukt. Vad du tycker är ett magert eller överviktigt djur kan skilja sig från vad Länsstyrelsen bedömer eller någon annan anser. Därför är det viktigt att du beskriver med flera ord vad du menar med mager eller överviktig i din beskrivning av djuret så att vi kan göra rätt bedömning av din anmälan.

Du kan läsa mer om utfodring av djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Vatten

Djur ska ges tillräckligt med vatten av god kvalitet. Vatten och utfodringsrutiner ska anpassas efter djurets behov.

Alla djur måste inte ha fri tillgång till vatten enligt lagstiftningen.

När det gäller hund och katt ska de alltid ha tillgång till en skål med rent vatten inomhus.

För exempelvis nötkreatur, får och häst finns det inte krav i lagstiftningen att de alltid ska ha tillgång till vatten. Det räcker med att de får dricka sig otörstiga två gånger per dygn.

Du kan läsa mer om vatten till djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Vi har även tagit fram en broschyr som kan hjälpa dig som djurägare att lättare hantera en onormal vattensituation, så att du kan göra en plan för dina djurs vattenförsörjning om det till exempel blir torka.

Tips och råd för djurhållare vid en onormal vattensituation Pdf, 917.1 kB.

Tillsyn

Alla djur ska ses till minst en gång varje dag. Högdräktiga djur, nyfödda djur, skadade eller sjuka djur behöver ses till oftare än så.

För hund och katt är det högre krav, de behöver alltid ses till minst två gånger per dygn.

I tillsynen av djuren ingår det att vidta åtgärder för att tillgodose djurens behov, exempelvis att fylla på foder och vatten, rengöring och att tillkalla veterinär vid behov.

Du kan läsa mer om tillsyn av djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Rastning

Hundar som hålls inomhus ska rastas utomhus regelbundet. De bör rastas minst var sjätte timme dagtid. Valpar, äldre hundar och sjuka hundar bör rastas oftare än så. Hundar som hålls permanent i rastgård ska rastas utanför rastgården minst en gång per dag.

Du kan läsa mer om rastning av hund på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Sällskap

De allra flesta djur behöver sällskap av någon av samma art eller människa varje dag.

  • Hundar och katter bör få sällskap av någon av samma art eller människa några timmar varje dag. Tillsyn av hund och katt ska ske två gånger om dagen.
  • Hästar ska som regel kunna se, höra, känna lukten av och få daglig fysisk kontakt med andra hästar antingen i hagen eller i stallet.
  • Nötkreatur ska kunna ha ögonkontakt med och kunna beröra andra nötkreatur.
  • Får och grisar ska hållas i par eller grupp med djur av samma art.

Du kan läsa mer om krav på sällskap till djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Ligghall

Ligghall krävs när lantbruksdjur och häst hålls som utegångsdjur under den kalla årstiden. En ligghall är ett stall för lösgående djur där djuren inte hålls instängda utan kan välja att gå ut i hage när de vill. Den kalla årstiden infaller när medeldygnstemperaturen understigit fem plusgrader fem dagar i följd och då gräset slutat växa. Ligghallskravet upphör igen till våren när det varit över fem plusgrader i medeldygnstemperatur fem dagar i följd.

För lantbruksdjur krävs ligghall när djuren går ute mer än 12 timmar per dygn och för häst när de går ute mer än 16 timmar.

Du kan läsa mer om ligghall till djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Hem/närmiljö

Generellt ska alla djur ha en ren och godtagbar närmiljö. Det kan handla om rena och torra liggplatser, en god luftkvalité och att inte heller skadliga föremål eller ämnen ska finnas inom räckhåll för djuren. Olika djurslag har även olika krav på storlek i de utrymmen de befinner sig i, exempelvis i bostäder, stall eller ligghallar.

Du kan läsa mer om till djur på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta föreskrifter och annan lagstiftning för de olika djurslagen.

Sjuka/skadade djur

Ett djur som är skadat eller sjukt ska snarast ges nödvändig vård eller avlivas. Om ett djur genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, ska djuret snarast få vård eller andra lämpliga åtgärder vidtas. Vid behov ska djuret undersökas och behandlas av veterinär. Tecken på ohälsa kan exempelvis vara hälta, förändrat rörelsemönster, att djuret tappar matlusten, dricker onormalt mycket, kissar mer eller oftare, beter sig aggressivt, vilar/sover onormalt mycket eller drar sig undan.

Anmäl via webbformulär

I webbformuläret kan du inte vara anonym. Klagomålet är en allmän handling och kommer att skickas till djurhållaren och kan även begäras ut. Om du vill vara anonym eller är osäker på om det du vill lämna klagomål på är tillräckligt allvarligt, ring till vår djurskyddstelefon 010-224 50 50.

Detta webbformulär gäller för misstanke om att djur far illa i Västra Götalands län. Hundar och katter som är lösspringande, orsakar skador eller avsevärda olägenheter rapporterar du in via Anmäl bristande tillsyn över hundar och katter.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.


Ange ditt för- och efternamn

Ange ditt telefonnummer

Ange din e-post


Finns portkod till den som har hand om djuret/djuren (obligatorisk) * (obligatorisk)
Finns portkod till den som har hand om djuret/djuren (obligatorisk)


I vilken kommun i Västra Götaland befinner sig djuren? (obligatorisk) * (obligatorisk)
I vilken kommun i Västra Götaland befinner sig djuren? (obligatorisk)


Ange en adress eller koordinater. Om du inte vet adress eller koordinater måste du lämna en mycket tydlig vägbeskrivning. Detta krävs för att vi ska kunna hantera ditt klagomål.

Ange gärna vilka tider.
Har du tagit upp bristerna med den som har djuret/djuren? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har du tagit upp bristerna med den som har djuret/djuren? (obligatorisk)Beskriv på vilket sätt.


Ange så många kännetecken du vet om djuren, till exempel antal djur, ras, kön, färg, märkning, ålder och övriga kännetecken. Detta är viktigt för att vi ska vara säkra på vilket/vilka djur klagomålet gäller.

Exempelvis har djuret normalt betande, är djuret piggt, är djuret rent, är djuret skadat.

Det är viktigt att du beskriver på vilket sätt du menar att djuret/djuren missköts. Om du anser att närmiljön är stökig/smutsig/misär måste du förtydliga med detaljer på vilket sätt. Är något djur sjukt/skadat måste du beskriva detaljerat kring detta. Om du är osäker på vad som gäller enligt djurskyddslagen så hittar du detta i den utfällbara menyn "Vanliga bristområden" ovanför formuläret.
Var finns djuret/djuren dagtid? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Var finns djuret/djuren dagtid? (obligatorisk)
Har du själv sett bristerna? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Har du själv sett bristerna? (obligatorisk)Om du har sett dem flera gånger, ange även detta, eller om du ser bristerna varje dag.

Finns det någon säkerhetsrisk för våra djurskyddskontrollanter om de åker ut på plats? (obligatorisk) * (obligatorisk)
Finns det någon säkerhetsrisk för våra djurskyddskontrollanter om de åker ut på plats? (obligatorisk)Bifoga filer i ditt klagomål (frivilligt)
Det kan exempelvis vara ett foto, dokumentation eller vägbeskrivning. Du kan bifoga upp till fem filer. Vi har en maxgräns där filerna totalt inte får överstiga 10 MB.

Behöver du bifoga fler än fem filer eller filer som är tyngre än 10 MB? (frivilligt)
Behöver du bifoga fler än fem filer eller filer som är tyngre än 10 MB? (frivilligt)


Kryssa i ja eller nej. Om du kryssar ja så kontaktar vi dig.

Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Så hanteras ditt ärende

När ett klagomål kommit in till Länsstyrelsen bedöms det efter hur allvarlig det är och delas ut till en djurskyddskontrollant. Djurskyddskontrollanten gör antingen en kontroll på plats eller så hanteras ärendet administrativt via telefon eller brev. Efter en kontroll skrivs en kontrollrapport.

Ju mer information som framgår i ett klagomål om djuret, djurets ägare och om var djuret finns, desto effektivare blir handläggningen av ärendet.

Vårt mål är att en klagomål ska hanteras och avslutas inom max tre månader.

Klagomålet kan också avskrivas, till exempel om det finns för lite information eller om Länsstyrelsen bedömer att klagomålet inte beskriver några brister enligt djurskyddslagen

Andra typer av djurärenden

Bristande tillsyn över hund och katt anmäler du genom att ringa till vår djurskyddstelefon 010-224 50 50 (Västra Götaland) vardagar klockan 9-11.30.

Läs mer om tillsyn över hundar och katter

Har du tamdjur som blivit skadade eller dödade av vilda djur kan du ansöka om ersättning hos Länsstyrelsen.

Läs mer om viltskador

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djurärende ska du kontakta polisen eller kommunen.


Vem gör vad inom djurärenden?

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Lösspringande djur

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Avlivat skadat/sjukt tamdjur med okänd ägare

Länsstyrelsen

Stulna djur

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Vilda djur som far illa

Polisen


Länsstyrelsen får in många frågor om vart man kan vända sig för omplacering av djur, främst katter. Vi har tyvärr ingen möjlighet att bistå med kontaktuppgifter till olika djurhem utan hänvisar dig till att söka exempelvis på internet och i sociala medier.

Kontakta oss

Ring oss på telefon 010-224 50 50 (Västra Götaland) vardagar klockan 9-11.30.

Du kan också skicka e-post till djurskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se. Om du skickar in ditt klagomål via e-post kan du inte vara anonym.

Kontakt