Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Ansökningar poängsätts

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att förstärka samtliga nationella urvalskriterier. Mer information om de olika kriterierna som gäller för din ansökan hittar du enklast i e-tjänsten där du söker stöd.

Poängfördelning för aktuella urvalskriterier Pdf, 68.7 kB.

Mer information om urvalskriterier för samtliga stöd Länk till annan webbplats.

Utlysningar

Ansökningar inom detta stöd hanteras genom utlysningar. Det innebär att det endast går att ansöka om stöd under den tidsperiod som anges i utlysningen. Ansökningar som kommer in inom ansökningsperioden konkurrerar med varandra om den budget som tilldelats utlysningen. Ansökningar som kommer in utanför ansökningsperioden kommer att avvisas.

Om den tilldelade budgeten inte räcker för att bevilja stöd till samtliga ansökningar som uppfyller stödvillkoren och minimipoängen kommer ansökningar med högst poäng att prioriteras. De ansökningar som inte ryms inom utlysningens budget kommer att avslås.

Om en utlysnings budget endast delvis räcker till det sista ärendet som prioriterats kommer följande hantering tillämpas:

  • Om mindre än 50 procent av stödbeloppet i det aktuella ärendet ryms inom budgeten så kommer ärendet avslås på grund av budgetbrist. Inget efterkommande ärende tilldelas budget utan kvarvarande medel läggs som en utökning av budgeten för nästkommande utlysning.
  • Om 50 procent eller mer av stödbeloppet ryms inom budgeten beviljas hela stödbeloppet. De extra budgetmedlen tas ifrån programperiodens sista ansökningsomgång.

Observera att hur stor andel av stödbeloppet som ryms inom utlysningens budget alltid kommer att beräknas som avrundade heltal.

Utlysning under 2024

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2024.

Budget: 2 000 000 kronor.

Preliminär utlysning under 2025

Ansökningsperiod: 1 april till 30 juni 2024.

Budget: Information kommer senare.

 

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Torbjörn Eliasson

Mattias Dahlman

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss