Regional skogsstrategi

Skogsstrategin för Värmlands län ska utifrån ett övergripande perspektiv belysa utmaningar, ange färdriktning och visa på nödvändiga insatser, med koppling till länets skogar och dess nyttjande. Strategin är utarbetad för åren 2021–2030.

Skogsstrategin för Värmland tar sin utgångspunkt i det nationella skogsprogrammets vision och formulerar en vägledande regional vision enligt:

"Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i Värmland och i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi"

Visionen för Skogsstrategin för Värmland bryts ner i fyra mål till nytta för näringsliv, samhällsekonomi och medborgare. Utgångspunkten för förflyttningarna i de fyra målen är läget år 2020 om inget annat anges.

  1. Ledande inom cirkulär bioekonomi
  2. Attraktiv skogsbygd
  3. Höjd kompetens
  4. Mer skogsråvara

Skogsstrategin i praktiken

Det är inte bara Länsstyrelsen Värmland som ligger bakom den regionala skogsstrategin. Strategin är framtagen i samarbete med Region Värmland, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Paper Province, LRF, Stora Enso och Jägareförbundet i Värmland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss