Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter

Vill du förädla jordbruks-, trädgårds-, rennäringsprodukter eller naturprodukter till livsmedel kan du få stöd för investeringarna.

För att söka stödet måste du ha ett jordbruks-, trädgårds-­ eller rennäringsföretag eller driva ett företag som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för förädling av jordbruksprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att förstärka samtliga nationella urvalskriterier. Mer information om de olika kriterierna som gäller för din ansökan hittar du enklast i e-tjänsten där du söker stöd.

Poängfördelning för aktuella urvalskriterier Pdf, 72.8 kB.

Mer information om urvalskriterier för samtliga stöd Länk till annan webbplats.

Ansökningsomgångar

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att använda ansökningsomgångar för att hantera inkomna ansökningar. Det innebär att alla ansökningar som kommer in inom en bestämd ansökningsperiod konkurrerar om den budget som tilldelats omgången. De ansökningar som kommer in utanför en ansökningsperiod kommer att avvisas.

Om en ansökningsomgångs budget inte räcker för att bevilja stöd till samtliga ansökningar som uppfyller stödvillkoren och minimipoängen kommer ansökningar med högst poäng att prioriteras. De ansökningar som inte ryms inom ansökningsomgångens budget kommer att avslås.

Om en ansökningsomgångs budget endast delvis räcker till det sista ärendet som prioriterats kommer följande hantering tillämpas:

  • Om mindre än 50 procent av stödbeloppet i det aktuella ärendet ryms inom budgeten så kommer ärendet avslås på grund av budgetbrist. Inget efterkommande ärende tilldelas budget utan kvarvarande medel läggs som en utökning av budgeten för nästkommande beslutsomgång.
  • Om 50 procent eller mer av stödbeloppet ryms inom budgeten beviljas hela stödbeloppet. De extra budgetmedlen tas ifrån programperiodens sista ansökningsomgång.

Observera att hur stor andel av stödbeloppet som ryms inom en ansökningsomgångs budget alltid kommer att beräknas som avrundade heltal.

Ansökningsomgång 2024

Det kommer att vara en ansökningsomgång under 2024.

Ansökningsperiod: 1 februari till 31 augusti 2024.

Budget: 2 500 000 kronor.

Preliminär ansökningsomgång 2025

Länsstyrelsen planerar för en ansökningsomgång under 2025. Eftersom det är en preliminär plan kan den och informationen nedan komma att ändras.

Ansökningsperiod: 1 januari till 31 augusti 2025.

Budget: Information kommer senare.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Torbjörn Eliasson

Mattias Dahlman

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss