Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att förstärka samtliga nationella urvalskriterier. Mer information om de olika kriterierna som gäller för din ansökan hittar du enklast i e-tjänsten där du söker stöd.

Poängfördelning för aktuella urvalskriterier Pdf, 75.5 kB.

Mer information om urvalskriterier för samtliga stöd 2023-2027 Pdf, 1.9 MB.

Ansökningsomgångar

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att använda ansökningsomgångar för att hantera inkomna ansökningar. Det innebär att alla ansökningar som kommer in inom en bestämd ansökningsperiod konkurrerar med varandra om den budget som tilldelats omgången. Om tillgängliga medel vid en ansökningsomgång inte räcker för att bevilja stöd till samtliga ansökningar som uppfyller stödvillkoren och minimipoängen kommer ansökningar med högst poäng att prioriteras.

Ansökningsomgång 2023

Det kommer att vara en ansökningsomgång under 2023.

Ansökningsperiod: 3 januari till 31 augusti 2023.

Budget: 2 000 000 kronor.

Preliminär ansökningsomgång 2024

Länsstyrelsen planerar för en ansökningsomgång under 2024. Eftersom det är en preliminär plan kan den och informationen nedan komma att ändras.

Ansökningsperiod: 1 januari till 31 augusti 2024.

Budget: Information kommer senare.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Torbjörn Eliasson

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad