Åskoväder i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kompetensutveckling och rådgivning

För dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare finns möjlighet till utbildning och rådgivning inom flera olika områden. Aktiviteterna ska bidra till lönsamma företag, och en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling på landsbygden.

Vi anordnar enskild rådgivning och olika utbildningsaktiviteter inom flera olika områden. Du hittar mer information om varje område genom att klicka på länkarna nedan.

Ekologisk produktion

Greppa Näringen

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Växtskydd

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Utsikt - tidningen och nyhetsbrevet

Både rådgivningen och utbildningsaktiviteterna är i de flesta fall kostnadsfria, men för vissa områden är aktiviteterna endast subventionerade vilket innebär att du måste betala en avgift.

Planerade utbildningsaktiviteter

Information om planerade utbildningsaktiviteter finns i vår kalender och i vår landsbygdstidning Utsikt.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Anmälan

Hur du anmäler dig till de olika aktiviteterna framgår i informationen om respektive aktivitet.

Finansiering från EU

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 eller den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027. Aktiviteterna finansieras därmed med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyp för den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.
EU-logotyp med texten: Medfinansieras av Europeiska unionen

Kontakt

Kajsa Kupiakova

Jan-Olov Högberg

Malin Eliasson

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Maria Sundqvist

Elena Jonsson

Åsa Enefalk

Växtskydd

Malin Eliasson

010-224 72 64

Kajsa Kupiakova

010-224 72 67

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Ylva Gustafsson

010-224 74 58

Wilhelm Kyrk

010-225 05 27

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss