Kompetensutveckling och rådgivning

För dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare finns möjlighet till utbildning och rådgivning inom flera olika områden. Aktiviteterna ska bidra till lönsamma företag, och en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling på landsbygden.

Vi anordnar enskild rådgivning och olika utbildningsaktiviteter inom flera olika områden. Du hittar mer information om varje område genom att klicka på länkarna nedan.

Ekologisk produktion

Greppa Näringen

Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet

Växtskydd

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Tidningen Utsikt

Både rådgivningen och utbildningsaktiviteterna är i de flesta fall kostnadsfria, men för vissa områden är aktiviteterna endast subventionerade vilket innebär att du måste betala en avgift.

Planerade utbildningsaktiviteter

Information om planerade utbildningsaktiviteter finns i vår kalender och i vår landsbygdstidning Utsikt.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Anmälan

Hur du anmäler dig till de olika aktiviteterna framgår i informationen om respektive aktivitet. För en del kurser måste du registrera ett konto i Jordbruksverkets tjänst Totara för att anmäla dig.

I systemet Totara kan du hitta och anmäla dig till kurser som anordnas av oss eller våra leverantörer. Där kan du också hitta mer information om de olika kurserna, samt avanmäla dig.

Finansiering ur jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling Länk till annan webbplats.

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den beskriver de stöd som finns att söka, vilka villkor som gäller och hur ansökningar prioriteras.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 med förlängningsåren 2021-2022 Länk till annan webbplats.(reviderad för 2022)

Kontakt

Ekologisk produktion

Jan-Olov Högberg

010-224 72 72

Petra Umeland

010-224 72 76

Greppa Näringen

Kajsa Kupiakova

010-224 72 67

Jan-Olov Högberg

010-224 72 72

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Maria Sundqvist

010-224 72 74

Elena Jonsson

010-224 72 75

Åsa Enefalk

010-224 74 46

Petra Umeland

Endast Naturbetesmarker - Betesplanering och företagande

010-224 72 76

Växtskydd

Malin Eliasson

010-224 72 64

Kajsa Kupiakova

010-224 72 67

Kommersiell rådgivning till lanthandlare

Ylva Gustafsson

010-224 74 58

Wilhelm Kyrk

010-225 05 27