Betesförmedling

Länsstyrelsen förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Ko som betar

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Om du har tillgänglig mark eller söker mark så hittar du förslag på djur- och markägare längst ned på denna sida. Om du inte hittar det du efterfrågar kan du fylla i en egen intresseanmälan, det gör du genom att klicka på aktuell länk nedan.

Karlstads kommun har en egen förmedling av mark på sin hemsida. Det kan vara värt att kolla upp om du är intresserad av att arrendera mark av dem. Kontaktperson: Ida Höjskeld, markförvaltare, ida.hojskeld@karlstad.se
054-540 46 86

Djurägare söker mark

Markägare söker djur

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och det bidrar till att levande, öppna landskap bevaras. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för djur- och markägare att hitta varandra.

Ansvar och betesavtal

Länsstyrelsen ansvarar inte för markerna vi förmedlar eller betesdjurens skick. Mark- och djurägare ansvarar för att själva komma överens om villkor.

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att komma överens om villkor och skriva betesavtal. Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Skriv också om det ingår tillgång till stall eller inte samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Andra sätt att hitta mark eller foder

Nedan hittar du kontaktuppgifter till din kommun och länkar till webbsidor för foderförmedling.

‌Om du vill vända dig till din kommun och fråga om tillgänglig mark hittar du kontaktuppgifter i tabellen nedan. Vill du hellre kontakta din kommun via telefon kan du vända dig till kommunens växel.

Kommun

Kontakt och e-post

Arvika

Jenny Wärnevall, jenny.warnevall@arvika.se

Eda

Ulla Görlin, ulla.gorlin@eda.se

Filipstad

Roger Danielsson, roger.danielsson@filipstad.se

Forshaga

Kommunteknik & service, kommunteknik@forshaga.se

Grums

Jonas Gunnberg, jonas.gunnberg@grums.se

Hagfors

Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se

Hammarö

Ulrika Jansson, ulrika.jansson@hammaro.se

Karlstad

Ida Höjskeld, ida.hojskeld@karlstad.se
054-540 46 86

Kil

Magnus Thyberg, magnus.thyberg@kil.se

Kristinehamn

Catarina Berglund, catarina.berglund@kristinehamn.se

Munkfors

Fredrik Olsson, fredrik.olsson@munkfors.se

Storfors

Tommy Svärd, tommy.svard@storfors.se

Sunne

Johanna Bergsman, johanna.bergsman@sunne.se

Säffle

Pär Lindström, par.lindstrom@saffle.se

Torsby

Fryksdalen: Urban Hallström, urban.hallstrom@torsby.se
Klarälvdalen: Tomas Paulsson, tomas.paulsson@torsby.se

Djurägare som vill hitta mark

Djurägare som vill hitta mark

Mark som söks samt djurslag

Kontakt

Söker betesmark för häst, slåtteräng att skörda, vall att skörda i Karlstad med omnejd 5mil

Sommarbete, eventuellt slå hösilage

Tim Kohlström

kohlstromtim@gmail.com

0735335310

Söker betesmark (kor och får), slåtteräng att skörda, vall att skörda i Molkom, Älvsbacka med omnejd

All mark av intresse, kan även hjälpa till att ställa om mark till betesmark.

Robin Karlsson

robin.karlsson2014@gmail.com

076 035 50 16

Betesmark (nöt, dikor)
i Karlstad, Hammarö, Forshaga

Henrik Nisser
henrik@alstrum.se, 0706006283

Betesmark (Kor, får, getter, hästar)
i Sunne kommun öster om Fryken

Sophia Ström
info@sodrabergsgarden.se, 0739367912

Betesmark, slåtteräng att skörda & vall att skörda (nötkreatur)
i Västra Värmland

Erik Bäcklin
backlins.maskin@gmail.com, 0738181115

Betesmark (häst). Söker skogsbete för två hästar som inte kan gå på grönbete under sommarhalvåret

Säffle, Grums, Karlstad

Alexandra Hellström,

0702158301

Söker betesmark för får på Värmlandsnäs. Säffle

Anita Persson,

anita.persson@mail.com,

0706925820

Söker slåtteräng och/eller vall att skörda. Forshaga.

Johanna Andersson,

Infocdgab@gmail.com

0793499842

Söker betesmark för häst i Brattfors. Filipstad.

Ronja Hübbert

Ronjahybbert@gmail.com

0768416381

Söker slåtteräng och vall att skörda. Ekshärad.

Dimitry Bogeers, Info@ourlittlefarm.se,

0705325514

Söker betesmark för får. Karlstad, Väse.

Rebecca Moberg Jonsson,

Rebemobe100@gmail.com

0735004540Markägare som har ledig mark

Markägare som vill hitta betesdjur

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Ca 5 ha vall

Möjlighet att beta ända ner till sjön.

Marken kan också användas för höskörd.

Marken ligger i Hagfors kommun, Nore, Sunnemo.

Helen Kaufmann

0700 495067

helen.jm.kaufmann@gmail.com

Bete i skogsmark, ca 0,4 ha. Vatten och tillsyn finns.

Marken ligger i Karlstads kommun, Edsvalla.

Sophia Hedlund

hedlund.mullo@gmail.com

073-6788555

070-7367694

Restaurerad gammal betesmark vid torp. Rikligt med träd som ger djuren skugga.

Marken är lämplig för får, cirka 1,5 ha. Vatten, el och tillsyn finns.
i Kristinehamns kommun: Ölme, Lövåsen

Ingrid Erlingson

ingrid.k.erlingson@outlook.com, 0550-55006

Betesmark, cirka 1,2 ha (el finns)
i Sunne kommun: Sunne, Backetorp

Anna-Karin Lindahl
annakarin1986@live.se, 0702706676

Bete/äng på flera platser. Varierar från cirka 0,5-2 ha

i Arvika kommun
Ytor som tidigare slagits med slaghack 1 gång per år. Ytorna ligger i nära anslutning till bostads- eller verksamhetsområden.

Arvika kommun
jenny.warnevall@arvika.se, 0570-81760

Fd åker/vall/betesmark, cirka 2 ha (vatten och el finns)
i Sunne kommun: norra Gräsmark

Lennart Eriksson
lennart@lennarteriksson.se, 0702672333

Strandbeten, upp emot 50 ha (vatten, el och stängsel finns)
i Karlstad kommun: Väse, Hultön

Niclas Olsson
niclasikarlstad@outlook.com, 0703075720

Slåtter/betesmark, cirka 3 ha (el och tillsyn finns)
i Karlstad kommun: Väse-Mosserud
Åker som tidigare slagits för hö till häst och kor får nu gärna betas av djur.

Charlotta Eriksson Molin
Cha.eriksson@outlook.com, 0707744007

Blandad ängs-, hygges- och skogsmark, cirka 3 ha, ev möjlighet till mer. Vatten, tillsyn och stängselmaterial (stolpar, elband, el, elaggregat) finns. Marken ligger i Hagfors kommun: Ena/Höje

Susanne Menzel

Susanne_menzel983@hotmail.com

070-657 95 61

Gammal åker/äng, 2 ha, för bete eller slåtter. Marken ligger i Årjängs kommun: Glaskogen

Jeremy Karlsson karlsson@jeremy.se

0725039148

Skogsbete, 1,7 ha för bete.

Vatten, el, stängsel och tillsyn finns. Marken ligger i Kils kommun: Frykerud

Anna Persson

annap1900@hotmail.com

0723312427


Skogsslänt och äng, 2 ha, för bete. Vatten och tillsyn sommartid finns. Marken ligger i Torsby kommun: Segenäs, Stöllet.

Ulrika Kärrö

Ulrikakarro@gmail.com

0767752583

Stor del berg/skogsterräng med mkt sly för tex getter. Vall/äng cirka 0,2 ha för tex får. Totalt ca 1 ha.

Vatten, el och tillsyn finns.

Marken ligger i Kristinehamn och Storfors kommuner: Kväggeshyttan

Kristian Högberg

hogberganna76@gmail.com

0704920720

Före detta åker nu bevuxen med björk och gran.

Totalt 1 ha.

Vatten, el, godkänt viltstängsel samt tillsyn finns.

Marken ligger i Torsby kommun: Stöllet

Eric Samuelsson

eric.samuelsson@sfr.fr

0708540232 eller 0738290650 under okt - april även +33 4 93 59 89 61

Cirka 2 ha bete skogsbete samt ev. tillgång till cirka 2 ha ängsbete. El finns men det är ej stängslat.

Vatten och tillsyn finns. Marken ligger i Torsby kommun: Ekshärad

Lina Söderqvist

Västra våle Silverkullen

68361 Ekshärad

lina.maria@live.se

Mark med gräs, buskage, sly. Det finns vatten, el, tillsyn, fårstängsel runt hela området. Marken ligger i Karlstad kommun: Molkom, Karlsberg.

Carina Pettersson

carina.pettersson1985@hotmail.com

0700909961

7 ha slåttervall, fodret skänkes mot att du själv kommer och slår det. Karlstad kommun: Väse, på gränsen mot Ölme.

Marianne Axelsson, 070-3045850

2 ha åkermark, finns även tillgång till skogsområde. Tillsyn samt vindskydd finns. Marken ligger i Arvika kommun, Kärrsmossen.

Stina Nilsson

stinaanilssoon@gmail.com

076-1135729

0,8 äng för slåtter. Marken ligger i Karlstads kommun, Molkom.

Helene Steen

helene.steen@gmail.com

073-0811670

3 ha betesmark, varav 2 ha med sly. Vatten, el och tillsyn finns. Marken ligger i Sunne kommun, sjön Björken.

Sofia Särnsten

sofia.sarnsten@gmail.com

070-2830425

9 ha vall. Endast för att ta foder, inte för bete. Marken ligger i Hagfors kommun, Ekshärad.

Emilia Arnli

emiliaarnli@hotmail.com

073-2631661

0,5 ha gräs, sly. Stängsel finns. Marken ligger i Munkfors kommun, Ransäter.

Björn Svedlund

bjornsvedlund@live.se

0552-10082

0,7 ha åkervall. Marken ligger i Torsby kommun, Segenäs.

Ulrika Kärrö

ulrikakarro@gmail.com

076-7752583

Ca 10 ha bete med rovdjursstängsel och kanske ytterligare 7 ha. Marken ligger i Årjängs kommun, Gängene (Sillerud) respektive Finntorp.

Ann-Charlotte Törnqvist
vanervikens@gmail.com

5,9 ha bevuxen träda. Stängsel saknas. Marken ligger i Munkfors kommun, Mossängen (WGS84, 59°52'17.9"N 13°32'52.4"E)

Olof Jönsson
mail@bliab.se
070-6051822

Ca 2 ha äng med gräs. Vall som du själv slår och hämtar, utan kostnad. Marken ligger i Sunne kommun, Lövstaholm.

Maria Sjöqvist maria.sjoqvists@gmail.com, 073-5101480

Ca 3 ha naturbete med lövträd. Fårstängsel uppfört 2022 finns, med liten fålla vid grinden. Marken ligger i Karlstads kommun, Stora Vänsberg.

Ida Hojskeld (Karlstads kommun) ida.hojskeld@karlstad.se
054-5404686

Ca 2,7 ha äng med gräs och inslag av lövträd. Består av två hagar med fårstängsel. Kan användas för bete eller slåtter. Marken ligger i Karlstads kommun, Henstad.

Ida Hojskeld (Karlstads kommun) ida.hojskeld@karlstad.se
054-5404686

Ca 1 ha tillgängligt för bete eller slåtter. Stolpar för elstängsel finns samt ett vindskydd. Marken ligger i Karlstads kommun, Södra Kroppkärr Kroppkärrstjärn.

Ida Hojskeld (Karlstads kommun) ida.hojskeld@karlstad.se
054-5404686

1 ha ängsmark. Vatten och tillsyn finns. Marken ligger i Hagfors kommun, Lakene.

Jan Bäckman
jan.backman.50@gmail.com
070-6456972

2 ha gräsmark, inslag av videsly. Inget stängsel eller liknande, endast mark. Grusväg dit, viss tillsyn finns. Marken ligger i Karlstads kommun, Råtorp.

Mitzi Braathen
Mitzilla@gmail.com
0709-883252

2 ha vall att skörda. Marken ligger i Hagfors kommun, Höje.

Rolf Stålberg
rolfstalberg@outlook.com
070-5820372


1 ha äldre betesmark, två olika skiften. Det ena är mer igenväxt. Vatten och el finns. Tillsyn kan göras en gång per vecka. Lånar ut marken en säsong i taget. Marken ligger i Arvika kommun, Gunnarskog, Räköken.

 

Lise Brekke
lisebrekke@yahoo.com
+4790591976

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss