Betesförmedling

Ko som betar

Länsstyrelsen förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

Om du har tillgänglig mark eller söker mark så hittar du förslag på djur- och markägare nedan. Om du inte hittar det du efterfrågar kan du fylla i en egen intresseanmälan, det gör du genom att klicka på aktuell länk nedan.

Djurägare söker mark

Markägare söker djur

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Naturliga ängs- och betesmarker är bland de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. De innehåller foderresurser som betesdjur kan nyttja och det bidrar till att levande, öppna landskap bevaras. Därför vill Länsstyrelsen underlätta för djur- och markägare att hitta varandra.

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Ansvar och betesavtal

Länsstyrelsen ansvarar inte för markerna vi förmedlar eller betesdjurens skick. Mark- och djurägare ansvarar för att själva komma överens om villkor.

Vid uthyrning respektive lån av betesmark är det viktigt att komma överens om villkor och skriva betesavtal. Det ska till exempel framgå:

  • mellan vilka parter och för vilka marker som avtalet upprättas,
  • hur länge avtalet gäller,
  • hur lång uppsägningstiden är,
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
  • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning,
  • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren.

Skriv också om det ingår tillgång till stall eller inte samt vem som står som ansvarig för om djur skadas eller orsakar skada.

På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd som ska skyddas.

Hjälp att skriva avtal

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva arrendeavtal och du kan även hitta arrendemallar genom att söka på internet.

Andra sätt att hitta mark eller foder

Nedan hittar du kontaktuppgifter till din kommun och länkar till webbsidor för foderförmedling.

‌Om du vill vända dig till din kommun och fråga om tillgänglig mark hittar du kontaktuppgifter i tabellen nedan. Vill du hellre kontakta din kommun via telefon kan du vända dig till kommunens växel.

Kommun

Kontakt och e-post

Arvika

Jenny Wärnevall, jenny.warnevall@arvika.se

Eda

Ulla Görlin, ulla.gorlin@eda.se

Filipstad

Roger Danielsson, roger.danielsson@filipstad.se

Forshaga

Kommunteknik & service, kommunteknik@forshaga.se

Grums

Jonas Gunnberg, jonas.gunnberg@grums.se

Hagfors

Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se

Hammarö

Ulrika Jansson, ulrika.jansson@hammaro.se

Karlstad

Zandra Löfqvist, zandra.lofqvist@karlstad.se

Kil

Magnus Thyberg, magnus.thyberg@kil.se

Kristinehamn

Catarina Berglund, catarina.berglund@kristinehamn.se

Munkfors

Fredrik Olsson, fredrik.olsson@munkfors.se

Storfors

Tommy Svärd, tommy.svard@storfors.se

Sunne

Johanna Bergsman, johanna.bergsman@sunne.se

Säffle

Pär Lindström, par.lindstrom@saffle.se

Torsby

Fryksdalen: Urban Hallström, urban.hallstrom@torsby.se
Klarälvdalen: Tomas Paulsson, tomas.paulsson@torsby.se

Djurägare som vill hitta mark

Djurägare som vill hitta mark

Mark sökes

Kontaktuppgifter till djurägare

Betesmark (nöt, dikor)
i Karlstad, Hammarö, Forshaga

Henrik Nisser
henrik@alstrum.se, 0706006283

Betesmark (Kor, getter, hästar)
i Sunne kommun

Sophia Ström
info@sodrabergsgarden.se, 0739367912

Betesmark, slåtteräng att skörda & vall att skörda (får)
i sydvästra Värmland

Ann-Charlotte Brodin
vanervikens@gmail.com, 0734100452

Betesmark (häst)
i Arvika med omnejd
Söker bete för Arvika Ridklubb, i dagsläget 17 hästar.

Kicki Ljosdal
arvikaridklubb@outlook.com, 0703522154Markägare som har ledig mark

Markägare som vill hitta betesdjur

Tillgänglig mark

Kontaktuppgifter till markägare

Återställd gammal betesmark lämplig för får, ca. 1,5 ha (vatten, el, rovdjursavvisande stängsel och tillsyn finns)
i Kristinehamns kommun: Ölme, Lövåsen

Ingrid Erlingson
ingrid.erlingson@comhem.se, 0550-55006

Betesmark, ca. 1,2 ha (el finns)
i Sunne kommun: Sunne, Backetorp

Anna-Karin Lindahl
annakarin1986@live.se, 0702706676

Bete/äng på flera platser. Varierar från ca. 0,5-2 ha

i Arvika kommun
Ytor som tidigare slagits med slaghack 1 gång per år. Ytorna ligger i nära anslutning till bostads- eller verksamhetsområden.

Arvika kommun
jenny.warnevall@arvika.se, 0570-81760

Betesmark och slåtter, 5 ha (vatten och stängsel finns)
i Hagfors kommun: Sunnemo

Stängsel bör ses över.

Hans Jonsson
hasse@hcjelservice.se, 0707293810

Fd åker/vall/betesmark, ca. 2 ha (vatten och el finns)
i Sunne kommun: norra Gräsmark

Lennart Eriksson
lennart@lennarteriksson.se, 0702672333

Strandbeten, upp emot 50 ha (vatten, el och stängsel finns)
i Karlstad kommun: Väse, Hultön

Niclas Olsson
niclasikarlstad@outlook.com, 0703075720

Bete, vall med skogsdunge, lövträd. Cirka 3 ha (vatten, el, rovdjursstängsel och tillsyn finns)
i Filipstad kommun: Brattfors

Carina Jansson
Cmljansson@gmail.com, 0703638122

Ängs- och skogsbete, 10 ha (vatten och el finns)
i Arvika kommun: Älgå

Johan Tarukoski
Tarukoski@icloud.com, 0723204524

Ängsmark, ca. 4 ha (vatten, el och tillsyn finns)
i Arvika och Eda kommun: Brevik

Jenny Gullqvist
Elgen32@hotmail.com, 0709994181

Bete, kuperad mark m. träd, 10 ha (vatten, el, stängsel och tillsyn finns)

i Arvika kommun: Glava
Centralt beläget. Passande får/nöt/häst

Helena
Jansson.helena86@gmail.com, 0738272303

Vall, hagmark 2 ha (vatten och tillsyn finns)
i Sunne kommun: Gräsmark

Britta Arnesson
mammamumie@gmail.com, 0565-44007

Strandäng/hagmark, 6-8 ha (sjövatten finns och delvis stängslat)
i Karlstad kommun: Utanför Skattkärr

Frank Ramsthaler
frank.eva@ramsthaler.se, 0706033743

Hagmark, 1-2 ha (vatten, el, stängsel och tillsyn finns)
i Arvika kommun: Arvika
Önskar låna/hyra 4-6 får för bete

Britta Sundström
britta.sundstrom15@gmail.com, 0703248171

Betesmark, 1,5 ha (vatten, el, stängsel och tillsyn finns)
i Sunne kommun: Rottneros
Gärna hästar eller nöt, ej får. Elstaket med 5 trådar.

Eva Jansson
eva.soneby@telia.com, 0703717113

Slåtter/betesmark, ca. 3 ha (el och tillsyn finns)
i Karlstad kommun: Väse-Mosserud
Åker som tidigare slagits för hö till häst och kor får nu gärna betas av djur.

Charlotta Eriksson Molin
Cha.eriksson@outlook.com, 0707744007Europeiska jordbruksfonden

Betesförmedlingen ingår i en satsning för ökad skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en sannolik orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Kontakt