Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

När behöver du söka förvärvstillstånd?

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Vad gäller för fysisk person?

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Vad gäller för juridisk person?

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse.

Glesbygd och omarronderingsområden i Värmland

Enligt jordförvärvslagen (1979:230)

Glesbygd

 • Eda kommun
  Järnskogs, Skillingmarks och Köla församlingar
 • Torsby kommun
  Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga, Östmarks, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby och Norra Ny församlingar
 • Årjängs kommun
  Samtliga församlingar
 • Sunne kommun
  Gräsmarks församling
 • Filipstads kommun
  Nordmarks, Gåsborns och Rämmens församlingar
 • Hagfors kommun
  Ekshärads och Gustav Adolfs församlingar
 • Arvika kommun
  Stavnäs, Glava, Bogens, Gunnarskogs, Älgå och Mangskogs församlingar
 • Säffle kommun
  Svanskogs och Långseruds församlingar

Omarronderingsområden

 • Eda kommun
  Järnskogs församling
 • Torsby kommun
  Dalby och Norra Ny församlingar
 • Årjängs kommun
  Västra Fågelviks församling
 • Sunne kommun
  Lysviks församling

Med församling avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999.

Sök församling (söktjänst Svenskakyrkan.se) Länk till annan webbplats.

Förvärva lantbruksfastigheter i glesbygdsområden

Länsstyrelsen Värmland ska genom sitt arbete bidra till landsbygdsutveckling och sysselsättning i hela Värmland, speciellt i glesbygdsområdena.

Är du intresserad av att bli skogsägare/lantbrukare på hel- eller halvtid i ett glesbygdsområde i Värmland? Är du intresserad av att köpa en lantbruksfastighet? Då vill vi på Länsstyrelsen Värmland ha kännedom om detta för att kunna göra en bedömning när vi prövar förvärvstillstånd i glesbygd.

Skicka din intresseanmälan till Thomas Östlund.

Blanketter till Länsstyrelsen skickas till:

Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du skrev under förvärvshandlingen. Ansök genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med en kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Du hittar blanketter och mer information om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats. Här finns också anvisningar där det står vilka handlingar som du ska skicka med i din ansökan.

Blanketter och broschyrer om jordförvärv på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Avgift

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen börjar handlägga din ansökan när du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 20 miljoner kronor eller lägre. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kronor.
 • För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Bankgiro

Bankgiro 5051-7739 ska användas när du söker förvärvstillstånd.

Utländska kunder ska använda:

IBAN:

SE14 1200 0000 0128 1010 4794

BIC/SWIFT:

DABASESX

Avgifter från 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 trädde förordningen om ändring i avgiftsförordningen, SFS 2019:699 i kraft. Från och med 1 januari 2020 gäller därmed följande avgifter:

 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor.
 • För fysiska personer som förvärvar en fastighet inom omarronderingsområde (om inte området samtidigt är ett glesbygdsområde) är avgiften 0 kronor, precis som tidigare.
 • För juridiska personer är avgiften 7 100 kronor om fastighetens värde är 10 miljoner kronor eller mindre. Om fastigheten är värd mer än 10 milj kronor, det vill säga ska prövas av Jordbruksverket, är avgiften 15 900 kronor.
 • För en juridisk person som köper en fastighet av en annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor, men fortsatt 0 kr inom omarronderingsområde (om inte området samtidigt är ett glesbygdsområde).

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Kontakt