Ekologisk produktion

Vill du börja med ekologisk odling eller djurproduktion? Eller producerar du redan ekologiskt och vill utveckla ditt företag? Vi erbjuder både rådgivning och olika utbildningsaktiviteter inom ekologisk produktion.

Syftet med rådgivning och utbildning inom ekologisk produktion är att förena ett hållbart naturresursutnyttjande med en god företagsamhet. Målet är att bibehålla och öka den ekologiska produktionen så att fler ekologiska produkter kan komma ut på marknaden.

Rådgivning

För dig som är jordbrukare eller trädgårdsföretagare erbjuder vi rådgivning både om du funderar på att börja med ekologisk produktion eller om du vill utveckla din redan befintliga ekologiska produktion. Om du är intresserad kan du vända dig till Petra Umeland och Jan-Olov Högberg för mer information. Kontaktuppgifter till dem finns längre ned på sidan.

Rådgivningen genomförs av upphandlade rådgivningsföretag. Vi har flera leverantörer och vilket företag som är lämpligast att vända sig till beror på vad det är för typ av rådgivning du är intresserad av.

Omställningsplanering för ekologisk växtodling

Rådgivning inför omställning till eller uppstart av ekologisk växtodling. Rådgivningen ska underlätta för jordbrukaren att fatta beslut om omställning är aktuellt eller inte, samt ge rekommendationer om hur omställningen ska genomföras.

Rådgivningen finns i två varianter beroende på vilken produktion du har:

  • Omställningsplanering för ekologisk växtodling, förutom potatis
  • Omställningsplanering för ekologisk potatisodling

Problemlösning ekologisk växtodling

Rådgivning som riktas till växtodlare som genomgått eller påbörjat omställning till Ekologisk produktion. Målet är att lösa uppkomna växtodlingsproblem.

Rådgivningen finns i två varianter beroende på vilken produktion du har:

  • Problemlösning ekologisk växtodling, förutom potatis
  • Problemlösning ekologisk potatisodling

Omställningsplanering för ekologisk trädgårdsodling

Rådgivning inför omställning till eller uppstart av ekologisk trädgårdsodling. Rådgivningen ska underlätta för trädgårdsodlaren att fatta beslut om omställning är aktuellt eller inte, samt ge rekommendationer om hur omställningen ska genomföras.

Modulen vänder sig till konventionella trädgårdsodlare, eller redan omställda företag som tänker börja med produktion av dessa grödor.

Ekologisk trädgårdsodling omfattar odling av grönsaker, bär, frukt och köksväxter.

Problemlösning ekologisk trädgårdsodling

Rådgivning som riktas till trädgårdsodlare som genomgått eller påbörjat omställning till Ekologisk produktion. Målet är att lösa uppkomna växtodlingsproblem.

Ekologisk trädgårdsodling omfattar odling av grönsaker, bär, frukt och köksväxter.

Omställningsplanering för ekologisk djurhållning

Rådgivning inför omställning till eller uppstart av ekologisk djurproduktion. Rådgivningen ska underlätta för jordbrukaren att fatta beslut om omställning är aktuellt eller inte, samt ge rekommendationer om hur omställningen ska genomföras.

Rådgivningen finns i två varianter beroende på vilken produktion du har:

  • Omställningsplanering för ekologisk mjölk-, nötkötts- och lammproduktion
  • Omställningsplanering för ekologisk grisproduktion

Problemlösning ekologisk djurhållning

Rådgivning som riktas till djurhållare som genomgått eller påbörjat omställning till Ekologisk produktion. Målet är att lösa uppkomna problem inom djurhållningen.

Rådgivningen finns i två varianter beroende på vilken produktion du har:

  • Problemlösning ekologisk mjölk-, nötkötts- och lammproduktion
  • Problemlösning ekologisk grisproduktion

Omställningsrådgivning gällande ekonomi

Målet med rådgivningen är att göra en ekonomisk utvärdering av vilket utfall en omställning till ekologisk produktion ger, samt analysera gårdens förutsättningar att klara en omställning.

Rådgivningen kan ges till alla produktionsgrenar inom ekologisk produktion.

Rådgivningsföretag vi har avtal med till och med juni 2021:

Hushållningssällskapet Västra
Lantbruksrådgivning i Väst
Potatiskonsult Åsa Rölin AB
Växa

Vi har avtal om olika många rådgivningar med respektive företag och inget företag genomför all den typ av rådgvining som vi erbjuder. Därför är det en bra idé att kontakta oss så ser vi till att du får kontakt med det företag som kan hjälpa dig.

Utbildningsaktiviteter

De kurser, fältvandringar eller studieresor som vi anordnar riktar sig främst till redan befintliga ekologiska jordbrukare och till dem som vill börja med ekologisk produktion, men även andra jordbrukare som är intresserade av ekologiska produktionsmetoder är välkomna.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Finansiering ur jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling Länk till annan webbplats.

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den beskriver de stöd som finns att söka, vilka villkor som gäller och hur ansökningar prioriteras.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 med förlängingsåren 2021-2022 (PDF) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (reviderad maj 2021 och justerad juni 2021)

Kontakt