Ekologisk produktion

Vill du börja med ekologisk odling eller djurproduktion? Eller producerar du redan ekologiskt och vill utveckla ditt företag? Vi erbjuder både rådgivning och olika utbildningsaktiviteter inom ekologisk produktion.

Syftet med rådgivningen är att den ska bidra till att bibehålla eller öka den ekologiska produktionen i länet vilket i sin tur ger positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling. Målet med rådgivningen är att den ska bidra till att den ekologiska produktionen i länet blir långsiktigt hållbar.

Rådgivning

För dig som är jordbrukare eller trädgårdsföretagare erbjuder vi rådgivning både om du funderar på att börja med ekologisk produktion eller om du vill utveckla din redan befintliga ekologiska produktion. Om du är intresserad kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna som finns längre ned på sidan.

Rådgivningen genomförs av upphandlade rådgivningsföretag. Vi har flera leverantörer och vilket företag som är lämpligast att vända sig till beror på vad det är för typ av rådgivning du är intresserad av.

Omställningsplanering för ekologisk växtodling

Rådgivning inför omställning till eller uppstart av ekologisk växtodling. Rådgivningen ska underlätta för jordbrukaren att fatta beslut om omställning är aktuellt eller inte, samt ge rekommendationer om hur omställningen ska genomföras.

Rådgivningen finns i två varianter beroende på vilken produktion du har:

 • Omställningsplanering för ekologisk växtodling, förutom potatis
 • Omställningsplanering för ekologisk potatisodling

Problemlösning ekologisk växtodling

Rådgivning som riktas till växtodlare som genomgått eller påbörjat omställning till Ekologisk produktion. Målet är att lösa uppkomna växtodlingsproblem.

Rådgivningen finns i två varianter beroende på vilken produktion du har:

 • Problemlösning ekologisk växtodling, förutom potatis
 • Problemlösning ekologisk potatisodling

Omställningsplanering för ekologisk trädgårdsodling

Rådgivning inför omställning till eller uppstart av ekologisk trädgårdsodling. Rådgivningen ska underlätta för trädgårdsodlaren att fatta beslut om omställning är aktuellt eller inte, samt ge rekommendationer om hur omställningen ska genomföras.

Modulen vänder sig till konventionella trädgårdsodlare, eller redan omställda företag som tänker börja med produktion av dessa grödor.

Ekologisk trädgårdsodling omfattar odling av grönsaker, bär, frukt och köksväxter.

Problemlösning ekologisk trädgårdsodling

Rådgivning som riktas till trädgårdsodlare som genomgått eller påbörjat omställning till Ekologisk produktion. Målet är att lösa uppkomna växtodlingsproblem.

Ekologisk trädgårdsodling omfattar odling av grönsaker, bär, frukt och köksväxter.

Omställningsplanering för ekologisk djurhållning

Rådgivning inför omställning till eller uppstart av ekologisk djurproduktion. Rådgivningen ska underlätta för jordbrukaren att fatta beslut om omställning är aktuellt eller inte, samt ge rekommendationer om hur omställningen ska genomföras.

Rådgivningen finns i två varianter beroende på vilken produktion du har:

 • Omställningsplanering för ekologisk mjölk-, nötkötts- och lammproduktion
 • Omställningsplanering för ekologisk grisproduktion

Problemlösning ekologisk djurhållning

Rådgivning som riktas till djurhållare som genomgått eller påbörjat omställning till Ekologisk produktion. Målet är att lösa uppkomna problem inom djurhållningen.

Rådgivningen finns i två varianter beroende på vilken produktion du har:

 • Problemlösning ekologisk mjölk-, nötkötts- och lammproduktion
 • Problemlösning ekologisk grisproduktion

Omställningsrådgivning gällande ekonomi

Målet med rådgivningen är att göra en ekonomisk utvärdering av vilket utfall en omställning till ekologisk produktion ger, samt analysera gårdens förutsättningar att klara en omställning.

Rådgivningen kan ges till alla produktionsgrenar inom ekologisk produktion.

Rådgivningsföretag vi har avtal med till och med december 2024:

 • Hushållningssällskapet Västra
 • Lantbruksrådgivning i Väst
 • Länsstyrelsen i Västra Götaland

Vi har avtal om olika många rådgivningar med respektive företag och inget företag genomför all den typ av rådgivning som vi erbjuder. Därför är det en bra idé att kontakta oss så ser vi till att du får kontakt med det företag som kan hjälpa dig.

Utbildningsaktiviteter

De kurser, fältvandringar eller studieresor som vi anordnar riktar sig främst till redan befintliga ekologiska jordbrukare och till dem som vill börja med ekologisk produktion, men även andra jordbrukare som är intresserade av ekologiska produktionsmetoder är välkomna.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Finansiering från EU

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 eller den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027. Aktiviteterna finansieras därmed med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyp för den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.
EU-logotyp med texten: Medfinansieras av Europeiska unionen

Kontakt

Kajsa Kupiakova

Jan-Olov Högberg

Malin Eliasson

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss