Ekologisk produktion

Vill du börja med ekologisk odling eller djurproduktion? Eller producerar du redan ekologiskt och vill utveckla ditt företag? Vi erbjuder både rådgivning och olika utbildningsaktiviteter inom ekologisk produktion.

Syftet med rådgivning och utbildning inom ekologisk produktion är att förena ett hållbart naturresursutnyttjande med en god företagsamhet. Målet är att bibehålla och öka den ekologiska produktionen så att fler ekologiska produkter kan komma ut på marknaden.

Rådgivning

För dig som är jordbrukare eller trädgårdsföretagare erbjuder vi rådgivning både om du funderar på att börja med ekologisk produktion eller om du vill utveckla din redan befintliga ekologiska produktion. Om du är intresserad kan du vända dig till ett av våra upphandlade rådgivningsföretag.

Ekologisk potatis- och trädgårdsodling

Företag: Potatiskonsult Åsa Rölin AB

Åsa Rölin, 079-074 54 24 eller asa.rolin@potatiskonsult.se


Ekologisk växtodling (förutom potatis) och ekologisk mjölk-, nötkötts-, lamm- och grisproduktion

Företag: Hushållningssällskapet Skaraborg

Daniel Hedeås, 070-829 19 94 eller daniel.hedeas@hushallningssallskapet.se

Lina Ulff Delprato, 070-649 01 39 eller lina.ulff@hushallningssallskapet.se

Pia Björsell, 072-402 35 14 eller pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se

Ulrica Broström, 070-829 09 26 eller ulrica.brostrom@hushallningssallskapet.se

Anna Hultgren, 070-553 68 11 eller anna.hultgren@hushallningssallskapet.se

Karin Granström, 070-257 67 60 eller karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

Sofia Hedlund, 070-829 09 21 eller sofia.hedlund@hushallningssallskapet.se


Ekologisk mjölk- och lammproduktion

Företag: Växa Sverige

Torbjörn Lundborg, 010-471 04 14 eller torbjorn.lundborg@vxa.se 

Kicki Markusson, 010-471 01 26 eller ann-catrin.markusson@vxa.se

Så hanterar vi personuppgifterlänk till annan webbplats

Utbildningsaktiviteter

De kurser, fältvandringar eller studieresor som vi anordnar riktar sig främst till redan befintliga ekologiska jordbrukare och till dem som vill börja med ekologisk produktion, men även andra jordbrukare som är intresserade av ekologiska produktionsmetoder är välkomna.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Finansiering ur jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats

Regional handlingsplan för Värmland

​Handlingsplanen beskriver Värmlands läns arbete och prioriteringar inom landsbygdsprogrammet. Den ger en översikt över de möjligheter som finns för företag och enskilda att söka stöd, beskriver de villkor som måste uppfyllas och visar hur prioriteringar kommer göras vid tilldelning av medel.

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 (PDF)PDF (Reviderad 2020)

Kontakt

Ekologisk produktion

Jan-Olov Högberg

010-224 72 72