Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskad miljöpåverkan från lantbruket med bibehållen eller ökad lönsamhet för företagarna.

Enskild rådgivning

Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett stort antal olika rådgivningsmoduler, bland annat växtnäringsbalans, kvävestrategi, våtmarker, grovfoderodling, byggplanering och kontroll av foderstater.

Greppa Näringen vänder sig i första hand till dig som har en gård med mer än 15 djurenheter eller 50 ha åkermark. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

Alla som vill ta del av rådgivningen måste vara medlem i Greppa Näringen. Du anmäler dig genom att skicka in en underskriven anmälningsblankett till Länsstyrelsen.

Anmälningsblankett för medlemskap Greppa Näringen Pdf, 58.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten skickas till:

Länsstyrelsen i Värmlands län
Att: Kajsa Kupiakova
651 86 Karlstad

Rådgivningsföretag

Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen görs av aktörer vi har avtal med.

Hitta rådgivningsföretag, Greppa Näringens webbplats Länk till annan webbplats.

Utbildningsaktiviteter

Inom Greppa Näringen anordnas också olika gruppaktiviteter, kurser och fältvandringar med koppling till de olika rådgivningsmodulerna. Dessa är till skillnad från rådgivningen öppna för alla intresserade lantbrukare.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Greppa Näringens webbplats

Logo för Greppa näringen

På Greppa Näringens webbplats finns ett brett utbud av information för lantbruk och miljö rörande växtodlings-, husdjurs- och klimatfrågor. Där finns bland annat möjlighet att prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev, samt göra växtnärings- och stallgödselbalanser.

Greppa.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiering från EU

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 eller den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027. Aktiviteterna finansieras därmed med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Logotyp för den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.
EU-logotyp med texten: Medfinansieras av Europeiska unionen

Kontakt

Kajsa Kupiakova

Jan-Olov Högberg

Malin Eliasson

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss