Plötslig ishalka i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskad miljöpåverkan från lantbruket med bibehållen eller ökad lönsamhet för företagarna.

Enskild rådgivning

Rådgivningen är individuell och du kan välja mellan ett stort antal olika rådgivningsmoduler, bland annat växtnäringsbalans, kvävestrategi, våtmarker, grovfoderodling, byggplanering och kontroll av foderstater.

Greppa Näringen vänder sig i första hand till dig som har en gård med mer än 25 djurenheter eller 50 ha åkermark. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel.

I Värmland finns Greppa Näringen framförallt i vissa utpekade avrinningsområden i länets södra delar. Du som är lantbrukare med verksamhet i dessa områden kan bli fullvärdig rådgivningsmedlem i Greppa Näringen.

Kartbild över Greppa-områden i Värmlands län

Visa större karta över områden (jpg)

Efter hand kommer projektverksamheten att utökas till fler områden.

Även du som bedriver jordbruksverksamhet utanför de utpekade avrinngsområdena och som i övrigt tillhör målgruppen kan ta del av viss rådgivning. Det gäller rådgivning inom klimat och energi, där miljöproblemen inte är geografiskt avgränsade.

Alla som vill ta del av rådgivningen måste vara medlem i Greppa Näringen.

Anmälningsblankett för medlemskap Greppa Näringen Pdf, 207.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Rådgivningsföretag

Den enskilda rådgivningen inom Greppa Näringen görs av aktörer vi har avtal med.

Aktuella rådgivningsföretag på Greppa Näringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsaktiviteter

Inom Greppa Näringen anordnas också olika gruppaktiviteter, kurser och fältvandringar med koppling till de olika rådgivningsmodulerna. Dessa är till skillnad från rådgivningen öppna för alla intresserade lantbrukare.

Se vilka aktiviteter som är på gång i vår kalender

Informationsmaterial och annan information

Inom Greppa Näringen tar vi också fram en del informationsmaterial som alla kan ta del av. Nedan tipsar vi om intressant information som produceras av oss, andra län eller Jordbruksverket.

Intressant film som knyter an till modulerna om underhåll av diken och dränering producerad på uppdrag av länsstyrelsen i Uppsala län.

I filmen vandrar Line Strand och Peter Ström från Hushållningssällskapet längs vattendraget och berättar om olika problem och möjliga åtgärder. De diskuterar bland annat underhåll av diken, markvattenföretag, dräneringsbehov, brotrummor, beskuggning, vinterhagar, sedimentförflyttning och erosion.

Greppa Näringens webbplats

Logo för Greppa näringen

På Greppa Näringens webbplats finns ett brett utbud av information för lantbruk och miljö rörande växtodlings-, husdjurs- och klimatfrågor. Där finns bland annat möjlighet att prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev, samt göra växtnärings- och stallgödselbalanser.

Greppa.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiering ur jordbruksfonden

Europeiska jordbruksfonden

Ovan nämnda aktiviteter anordnas inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel från Sverige och från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling Länk till annan webbplats.

Kontakt

Greppa Näringen

Kajsa Kupiakova

010-224 72 67

Jan-Olov Högberg

010-224 72 72