Älgförvaltningsgrupp och älgförvaltningsområden

Länsstyrelsen utser tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna till förvaltningsgrupp över varje älgförvaltningsområde.

Här följer en punktlista över hur älgförvaltningsgruppen ska fungera.

  • Gruppen som ansvarar för förvaltningsområdet ska upprätta en älgförvaltningsplan. Målet med planen är att på lång sikt förvalta älgstammen på ett ekologiskt hållbart sätt.
  • Gruppen ska följa upp förvaltningen och målen både under jaktsäsongen och utanför jaktsäsongen. Så långt som möjligt samordna förvaltningen inom området genom årliga samråd.
  • Gruppen ska även ge ett skriftligt yttrande om älgskötselplanerna innan de skickas in till Länsstyrelsen.
  • Gruppen ska föreslå den minsta areal som krävs för att få fälla en årskalv, samt den minsta areal som krävs för att få fälla en vuxen älg. Arealkraven kan skilja sig åt inom olika delar av förvaltningsområdet. Dessa förslag ska lämnas till Länsstyrelsen som tar beslut om registrering av licensområden.
  • Gruppens uppgift är att verka för att de uppsatta målen för älgstammens storlek och sammansättning nås under jaktsäsongen. Om jakten tydligt avviker från planen är det gruppens uppgift att rapportera detta till Länsstyrelsen, samt föra en dialog med jakträttshavarna.
  • Gruppen ska träffas minst två gånger om året. Ordförande i gruppen ansvarar för kontakten med Länsstyrelsen. Ordförande är också ansvarig för att senast två veckor innan mötet kalla till det, så länge inte särskilda skäl föreligger. Ordförande är ansvarig för att det finns en dagordning för mötena, samt att de protokollförs. Dessa protokoll ska skickas in till Länsstyrelsen utan dröjsmål.
  • Gruppen får fatta beslut när minst två av representanterna för markägarna och två representanter för jägarna är närvarande. Om en ledamot inte kan närvara, men ändå vill utöva sin rösträtt, kan ledamoten göra detta genom att ge en fullmakt till en annan ledamot. Denna fullmakt måste vara skriftlig, daterad och undertecknad. Den ska precisera för vilken eller vilka av frågorna den gäller. Den gäller endast för ett möte. En ledamot kan högst ta emot en fullmakt per möte.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Finnskogen kontaktuppgifter 240201.pdf Pdf, 44.7 kB. 44.7 kB 2024-01-22 11.50
Älgförvaltningsplan Finnskogens ÄFO (2023-2025).pdf Pdf, 514 kB. 514 kB 2024-01-22 13.24
Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan - Finnskogens ÄFO.pdf Pdf, 173.4 kB. 173.4 kB 2024-01-22 13.24

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om fastställande av Älgförvaltningsplan i Fryken Glafsfjordens ÄFO.pdf Pdf, 191.2 kB. 191.2 kB 2021-02-23 07.32
Älgförvaltningsplan - äfo-17-003 (2020-2023).pdf Pdf, 594.8 kB. 594.8 kB 2021-02-23 07.32
Fryken-Glafsfjorden kontaktuppgifter 240201.pdf Pdf, 44.5 kB. 44.5 kB 2024-01-22 11.53

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Klarälven-Fryken kontaktuppgifter 240201.pdf Pdf, 44.4 kB. 44.4 kB 2024-01-22 11.54
Älgförvaltningsplan Klarälven-Frykens ÄFO 2022-2024.pdf Pdf, 517.7 kB. 517.7 kB 2024-01-22 13.26
Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan Klarälven-Frykens ÄFO.pdf Pdf, 213.9 kB. 213.9 kB 2024-01-22 13.27

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan för Örtens ÄFO.pdf Pdf, 197.1 kB. 197.1 kB 2021-02-23 07.34
Älgförvaltningsplan för Örtens Äfo 2020-2023.pdf Pdf, 593.4 kB. 593.4 kB 2021-02-23 07.34
Örten kontaktuppgifter 240201.pdf Pdf, 45.1 kB. 45.1 kB 2024-01-22 11.55

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Wermlandsberg kontaktuppgifter 240201.pdf Pdf, 44.7 kB. 44.7 kB 2024-01-22 11.55
Älgförvaltningsplan Wberg 2023-2026.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2024-01-22 13.29
Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan för Wberg ÄFO 2023.pdf Pdf, 178.5 kB. 178.5 kB 2024-01-22 13.29

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan Glaskogen.pdf Pdf, 215.9 kB. 215.9 kB 2024-01-22 13.30
ÄFP Glaskogen 20210603.pdf Pdf, 7.3 MB. 7.3 MB 2024-01-22 13.30
Glaskogen kontaktuppgifter 240201.pdf Pdf, 45.6 kB. 45.6 kB 2024-01-22 13.30

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vänerbygden kontaktuppgifter 240201.pdf Pdf, 45.2 kB. 45.2 kB 2024-01-22 11.57
Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan för Vänerbygden.pdf Pdf, 183.8 kB. 183.8 kB 2024-01-22 13.32
Älgförvaltningsplan Vänerbygden (2022-2024).pdf Pdf, 525.1 kB. 525.1 kB 2024-01-22 13.32

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bergslagskanalen kontaktuppgifter 240201.pdf Pdf, 45.2 kB. 45.2 kB 2024-01-22 11.58
Älgförvaltningsplan B-K - äfo 2023-08-08 LST.pdf Pdf, 883.5 kB. 883.5 kB 2024-01-22 13.33
Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan för Bergslagskanalens ÄFO.pdf Pdf, 183.1 kB. 183.1 kB 2024-01-22 13.33

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vänern Möckeln kontaktuppgifter 240201.pdf Pdf, 44.2 kB. 44.2 kB 2024-01-22 11.58
Älgförvaltningsplan Vänern Möckeln (2023-2025).pdf Pdf, 512.8 kB. 512.8 kB 2024-01-22 13.34
Beslut om fastställande av älgförvaltningsplan för Vänern-Möckelns ÄFO.pdf Pdf, 174.3 kB. 174.3 kB 2024-01-22 13.34

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss