Intresseanmälan avseende lån av skyddsväst för hund

Skyddsväst för hund

Villkor:

  • Urvalet av låntagare sker löpande.
  • Lånet sträcker sig fram till den 31 mars följande år med möjlighet till förlängning.
  • Låntagare ska utan dröjsmål (inom 24 timmar) anmäla skador på västen som orsakats av rovdjur.
  • Låntagare ska föra jaktdagbok vid användning av västen. I jaktdagboken ska datum, typ av jakt och antalet timmar hunden vistades i skogen, samt eventuell övrig info framgå.
  • Jaktdagboken ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 mars året efter lånet av västen.
  • Länsstyrelsen och låntagaren kan när som helst avbryta lånet av västen. Om låntagaren avbryter lånet eller om Länsstyrelsen kräver tillbaka västen har låntagaren 14 dagar på sig att återlämna västen, annars faktureras västens inköpskostnad till låntagaren.
  • Låntagaren är alltid ansvarig för sin hunds säkerhet.
  • Länsstyrelsen tar inte ansvar för skador på hunden som uppkommer under lånet av skyddsvästen.
  • Låntagaren bör alltid vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder vid jakt i vargområde.


Årtal-månad-dag, exempelvis 1985-04-23
Har din nuvarande hund eller någon tidigare hund du jagat med dokumenterat angripits av stort rovdjur * (obligatorisk)
Har din nuvarande hund eller någon tidigare hund du jagat med dokumenterat angripits av stort rovdjurAnvänds hunden främst som löshund? * (obligatorisk)
Används hunden främst som löshund?


Används hunden till trafikeftersök? * (obligatorisk)
Används hunden till trafikeftersök?Släpps hunden regelbundet i känt vargrevir? * (obligatorisk)
Släpps hunden regelbundet i känt vargrevir?Är du villig att delta i utvärdering av projektet (fylla i utvärderingsfomulär)? * (obligatorisk)
Är du villig att delta i utvärdering av projektet (fylla i utvärderingsfomulär)?


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss