Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

  • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
  • Slutrapportera jakten i Älgdata.
  • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Länsstyrelsen i Uppsala län har utsett följande personer att utfärda besiktningsintyg för otjänlig älg Pdf, 96.2 kB, öppnas i nytt fönster. om att fälld älg helt eller delvis ska kasseras som människoföda.

Älgvårdsfonden

Avgifterna för fällda älgar och registreringsavgifter bildar en älgvårdsfond i varje län. Pengarna i Älgvårdsfonden används bland annat till länsstyrelsens administration och älgförvaltningsgruppernas arbete.

Jakttider - regeringens beslut den 6 maj 2021

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya jakttider enligt jaktförordningen för bland annat älg. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Nya jakttider för älg

För Uppsala län är de nya jakttiderna för älg den 8 oktober till den 31 januari för älgjakt som bedrivs inom länets inrättade älgförvaltningsområden.

För jakt som sker utanför licens- och älgskötselområden och som endast avser älgkalv ska jakttiden vara fem dagar. Jakttidens början ska vara densamma som den som gäller i det älgförvaltningsområde i vilken jakten ska ske.

Regeringns pressmeddelande om nya jakttider Länk till annan webbplats.

Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) Länk till annan webbplats.

Fällavgifter

Länsstyrelsen fattar beslut om vilka fällavgifter som ska gälla för älg i Uppsala län efter samråd med viltförvaltningsdelegationen. För närvarande gäller följande fällavgifter i de älgförvaltningsområden som förvaltas av länsstyrelsen i Uppsala län:

  • 500 kronor för vuxen älg
  • 100 kronor för älgkalv

Beslut om fällavgift för älg jaktåret 2021-2022 Pdf, 205.9 kB.

Tilldelning för licensområden

Länsstyrelsen fattar beslut om tilldelning över hur många älgar som får fällas under ett jaktår, så kallad licens. Tilldelningen ska grundas på uppgifter om tilldelning från älgförvaltningsplanen. Första tilldelningen inom ett licensområde är alltid en årskalv. Länsstyrelsen får i sitt beslut ange vilken könsfördelning de vuxna djuren ska ha.

En årskalv får alltid fällas i stället för ett vuxet djur.

Kontakt