Licensjakt efter gråsäl

Beslut om licensjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Huvudsyfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst generellt. Naturvårdsverket har en sida där de samlar aktuella beslut för säljakten.

Naturvårdsverkets beslut om jakt på säl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hösten 2019 möjliggjordes licensjakt på gråsäl genom en ändring i jaktförordningen. Detta beslut är det första någonsin i Sverige. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet.

Länsstyrelsen beslutar om jakt på allmänt vatten inom Uppsala län vid licensjakt på gråsäl, enligt Naturvårdsverkets beslut.

Tillstånd till jakt efter gråsäl och skyddsjakt efter skarv på allmänt vatten (pdf) Pdf, 174.4 kB.

Den som fällt gråsäl under licensjakt ska rapportera det till Naturvårdsverket. Att rapportera till länsstyrelsen är borttaget.

Ersättning för hanteringskostnader

Nu går det att söka ersättning för hanteringskostnader av gråsälar som skjutits inom licensjakten 2022. Du kan endast få ersättning för hantering av sälar som destruerats vid godkänd anläggning. Godkända anläggningar är sådana anläggningar som kan ta emot produkter som hör till ABP-kategori 3.

Ansökan om ersättning görs i två steg:

  1. Ansök om bidrag senast den 1 september 2022
  2. Ansök om utbetalning av bidrag senast den 15 september 2022

Fyll i ansökan och skicka till

uppsala@lansstyrelsen.se

eller

Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 Uppsala

Blanketter

Ansökan om bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 (pdf) Pdf, 272.7 kB.

Ansökan om utbetalning av bidrag för hanteringskostnader av fälld gråsäl 2022 (pdf) Pdf, 276.3 kB.

Rapportera till Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Licensjakten pågår som längst till och med den 15 januari 2023. Fälld gråsäl ska rapporteras till Naturvårdsverket enligt villkoren i beslutet. Att rapportera till länsstyrelsen är borttaget.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt