Licensjakt efter gråsäl

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd till jakt på allmänt vatten vid licensjakt efter gråsäl, i enlighet med Naturvårdsverkets beslut. Tillståndet gäller för personer folkbokförda i Uppsala län och är giltigt till och med den 31 januari 2021.

Beslut om licensjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Huvudsyfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst generellt.

Hösten 2019 möjliggjordes licensjakt på gråsäl genom en ändring i jaktförordningen. Detta beslut är det första någonsin i Sverige. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet. Av beslutet framgår även att Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för jakt på allmänt vatten.

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja jakt på allmänt vatten inom Uppsala län vid licensjakt på gråsäl, enligt Naturvårdsverkets beslut. Enskilda jägare som är folkbokförda i Uppsala län behöver därmed inte ansöka om tillstånd hos myndigheten. 

Inom vissa områden, som inte omfattas av annat områdesskydd, sker inventering av sälar under våren. För dessa områden tillåts endast licensjakt efter gråsäl under tiden från och med den 16 juni 2021 till och med den 31 december 2021. I Uppsala län gäller det Märketshällan och Märketskallen.

Observera att beslutet gäller jakt på allmänt vatten. Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Tillståndet till jakt efter gråsäl på allmänt vatten gäller till och med den 31 december 2021.

Den som fällt gråsäl under licensjakt ska rapportera det till Naturvårdsverket. Att rapportera till länsstyrelsen är borttaget.

Rapportera till Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Licensjakten pågår som längst till och med den 31 januari 2021. Fälld gråsäl ska rapporteras till Naturvårdsverket enligt villkoren i beslutet. Att rapportera till länsstyrelsen är borttaget.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt