Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1- 4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronoparker
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste dock ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Vem har jakträtt i ett viltvårdsområde?

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Länsstyrelsen tar emot anmälan om rovdjur som fällts med stöd av 28 § jaktförordningen. Sådan anmälan ska göras omgående till länsstyrelsens rovdjurstelefon 010 – 223 32 24.

Viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län (VFD)

Landshövdingen är ordförande för viltförvaltningsdelegationen i Uppsala län. Utöver honom finns 14 ledamöter som representerar ett stort antal intressen. Där ingår jakt- och viltvård, friluftsliv, natur- och ekoturism, naturvård, jord- och skogsnäringen, yrkesfiskare och näringsliv. Dessutom ingår fem politiker som Region Uppsala utser och en representant med kunskaper om illegal jakt och trafiksäkerhet.

Politiska företrädare i delegationen som förordnats efter förslag av Region Uppsala:

Ordinarie

Sverre Royen Linton (M)
Lars-Olof Legnerfält (C)
Lars Berglund (KD)
Petrus Söderling (S)
Elisabeth Rosengren (V)

Ersättare

Susanne Mastonstråle (M)
Leif Hällström (L)
Rickard Malmström (MP)
Lena Rönnberg (S)
Sören Bergqvist (V)

Särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt

Ordinarie, Per Eriksson (Polismyndigheten)
Ersättare, Monica Carlsson (Polismyndigheten)

Jakt och viltvårdsintresset

Ordinarie, Stefan Holm (Jägareförbundet)
Ersättare, Hans-Erik Carlsson (Jägarnas Riksförbund)

Naturvårdsintresset

Ordinarie, Marainne Kahn (Naturskyddsföreningen)
Ordinarie, Emil Nilsson (Rovdjursföreningen)
Ersättare, Lars Karlsson (Naturskyddsföreningen)
Ersättare, Maria Gardfjell (Naturskyddsföreningen)

Friluftsintresset

Ordinarie, Ann Edlund (Friluftsfrämjandet)
Ersättare, Mats Jacobsson (Upplands Orienteringsförbund)

Ägare och brukare av jordbruksmark

Ordinarie, Åsa Sikberg (LRF)
Ersättare, Simone Tufvesson (Östra Svealands jordägareförening)

Lokalt näringsliv och turism

Ordinarie, Liza von Engeström (Svenskt Näringsliv)
Ersättare, Pontus Olsson (Svenskt Näringsliv)

Skogsnäringen

Ordinarie, Bo Jansson (Billerud Korsnäs Skog)
Ersättare, Anders Söderström (Uppsala akademiförvaltning)

Yrkesfisket

Ordinarie, Per Gunnar Persson (SFR)
Ersättare, Lars Ivan Hållstrand (SFR)

Natur/ekoturismföretagen

Ordinarie, Vakant
Ersättare, Vakant

Uppdaterad 2021-02-01

Protokoll från viltförvaltningsdelegationen (VFD)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VFD-20210915.pdf Pdf, 142 kB. 142 kB 2021-12-03 16.29
VFD-20210518.pdf Pdf, 69.2 kB. 69.2 kB 2021-12-03 16.25
VFD-20210309.pdf Pdf, 147.6 kB. 147.6 kB 2021-05-05 14.19
VFD-20201110.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-01-28 17.55
VFD-20200519.pdf Pdf, 872.7 kB. 872.7 kB 2021-01-28 17.55
VFD-20190925.pdf Pdf, 92.9 kB. 92.9 kB 2020-01-17 09.52
VFD-20190604.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-01-17 09.52
VFD-20190326.pdf Pdf, 29.8 kB. 29.8 kB 2019-05-15 13.38
VFD-20181127 bilaga 1.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2019-01-10 13.02
VFD-20181127.pdf Pdf, 467.9 kB. 467.9 kB 2019-01-10 13.05
VFD-20180904.pdf Pdf, 59.7 kB. 59.7 kB 2018-11-01 13.28
VFD-20180530.pdf Pdf, 171.4 kB. 171.4 kB 2019-01-14 16.21
VFD-20180227.pdf Pdf, 164.7 kB. 164.7 kB 2019-01-14 16.21
VFD-20170928.pdf Pdf, 51.8 kB. 51.8 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20170810.pdf Pdf, 613.6 kB. 613.6 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20170518.pdf Pdf, 127.6 kB. 127.6 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20170208.pdf Pdf, 155.4 kB. 155.4 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20161124.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-11-01 13.26
VFD-20160526.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2018-11-01 13.26
VFD-20160218.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2018-11-01 13.26
VFD-20151119.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2018-11-01 13.26
VFD-20150528.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2018-11-01 13.26
VFD-20150209.pdf Pdf, 67 kB. 67 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20141127.pdf Pdf, 66.1 kB. 66.1 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20140904.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2018-11-01 13.26
VFD-20140617.pdf Pdf, 144.1 kB. 144.1 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20140423.pdf Pdf, 266.3 kB. 266.3 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20140206.pdf Pdf, 406.3 kB. 406.3 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20131128.pdf Pdf, 731.5 kB. 731.5 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20130918.pdf Pdf, 371.1 kB. 371.1 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20130617.pdf Pdf, 374.9 kB. 374.9 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20130213.pdf Pdf, 204.1 kB. 204.1 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20120605.pdf Pdf, 27 kB. 27 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20120223.pdf Pdf, 27.5 kB. 27.5 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20111124.pdf Pdf, 25.2 kB. 25.2 kB 2018-11-01 13.26
VFD-20110526.pdf Pdf, 96.4 kB. 96.4 kB 2018-11-01 13.26

Länsstyrelsen har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen tagit fram en regional förvaltningsplan för stora rovdjur 2014 – 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I förvaltningsplanen beskrivs hur vi ska förvalta rovdjuren utifrån förekomsten i länet, det vill säga resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller även antals- och utbredningsmål för varje art. Den beskriver även hur vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt.

Arbetet med att informera om de stora rovdjuren som förekommer i länet är mycket viktigt och bildar grund för en bra dialog med allmänheten och olika organisationer.

Länsstyrelsen har tillsammans med viltförvaltningsdelegationen den 7 december 2021 beslutat om:

Regional förvaltningsplan för vildsvin i Uppsala län | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser rörande vildsvinsjakt

Ändringarna i jaktförordningen innebär att rörlig belysning, elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare eller värmekamera i nära anslutning till jaktvapnet numera tillåts vid jakt efter vildsvin. Med de nya bestämmelserna utökas möjligheterna att använda hjälpmedel utan att behöva söka tillstånd hos länsstyrelsen. Mörkersikten, så kallade termiska sikten, får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser.

Syftet med de nya bestämmelserna är att underlätta jakten efter de generellt nattaktiva djuren och på sikt minska de omfattande problem som vildsvin orsakar för markägare och lantbrukare.

Läs mer om afrikansk svinpest

Länsstyrelsen har, tillsammans med viltförvaltningsdelegationen upprättat övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län Länk till annan webbplats. som stöd för förvaltningen av kronhjort i Uppsala län.

Bildande av skötselområde
Länsstyrelsen bildar kronhjortsskötselområde efter ansökan från markägare och jakträttshavare. Anslutning till ett kronhjortsskötselområde är frivillig. Ansökan kan lämnas via e-tjänsten om Älgjakt.

 • Markägare och jakträttshavare ska ge sitt medgivande till bildandet av skötselområdet. Detta intygas i ett avtal mellan dessa och företrädaren för det blivande skötselområdet. Detta intygas i samband med ansökan i e-tjänsten.
 • Minsta areal för att bilda ett skötselområde i Uppsala län är 10 000 hektar.
 • Ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas inför kommande jaktår.
 • Den som väljer att inte ansluta sin mark till ett skötselområde har möjlighet att jaga kalv under en viss tid.

Skötselplan
Länsstyrelsen godkänner skötselplan för kronhjort. Varje skötselområde för kronhjort ska ha en godkänd skötselplan. Sköt­selplanen ska beskriva vilka mål som området har. Målen ska beskriva den kronhjortsstam som området vill uppnå med hänsyn till mängden bete och foder inom området. I skötselplanen ska den årliga avskjutningen framgå. Det ska även stå vilka andra åtgärder som ska vidtas för att begränsa skador och för att minska risken för trafik­olyckor orsakade av kronhjort.

Lista över godkända kronhjortskötselplaner:

Anmälan av jaktresultat
Kronhjortsskötselområden ska rapportera jaktresultat från ordinarie jakttid till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens slut, även om inte något djur har fällts.

Även djur som fälls på oregistrerad mark ska anmälas till länsstyrelsen senast två veckor efter jakttidens slut. Även årskalvar som fällts med stöd av bilaga 4 i jaktförordningen ska anmälas till länsstyrelsen.

Här rapporterar du fällda kronhjortar Fällanmälan för kronhjort Pdf, 323.7 kB.

Riva bävers damm eller boplats

Länsstyrelsen får ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad. Men reglerna varierar beroende på när under året det gäller.

 • För att riva bäverdammar krävs tillstånd under tidsperioden
  1 oktober–30 april.
 • För att riva bävers boplats krävs tillstånd året runt.

Vid en ansökan om rivning måste du som sökande kunna visa att rivning är nödvändigt, exempelvis av hänsyn till:

 • allmän hälsa eller säkerhet
 • trafik- eller flygsäkerhet
 • förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar du provat och varför dessa inte fungerar. E-tjänst för att ansöka om tillstånd finns längst ner på den här sidan.

Allmän jakttid

1 oktober -10 maj.

Jakt med slagfälla

Länsstyrelsen får ge tillstånd till att använda slagfälla vid jakt efter bäver. Detta kan till exempel beviljas i samband med skyddsjakt på bäver, exempelvis vid tillstånd till rivning av bäverdamm. För att få använda slagfälla krävs också att man genomgått särskild utbildning.

Ansök om rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla

Använd vår e-tjänst om du vill ansöka rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla.

Länsstyrelsen får lämna dispens från förbudet att störa skarv enligt 4 § i artskyddsförordningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En förutsättning är att dispensen behövs och att det saknas andra lämpliga lösningar. En dispens får inte försvåra att skarv har en gynnsam bevarandestatus inom länet.

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

Det jaktbara viltet kan orsaka skador när det inte är allmän jakttid. Om du som har jakträtt saknar möjlighet att bedriva skyddsjakt enligt bilaga 4 i jaktförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ansöka om skyddsjakt.

Länsstyrelsen får ge tillstånd till skyddsjakt efter de flesta jaktbara viltarter. Skyddsjakt kan användas för att undvika allvarliga skador. En förutsättning är att inga andra lämpliga åtgärder finns i det speciella fallet och att artens fortlevnad på lång sikt inte hotas. I en ansökan om tillstånd till skyddsjakt ska du beskriva vilka skador som viltet orsakar. Du ska också berätta vad du gjort för förebyggande åtgärder för att förhindra skadorna.


Skyddsjakt efter skarv

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Uppsala län. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

Beslut om tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Uppsala län Pdf, 861 kB.

Beslut om utökad kvot av skarv vid skyddsjakt i Östersjön, Uppsala län Pdf, 1.4 MB.

Beslut om tillstånd till jakt efter gråsäl och skyddsjakt efter skarv på allmänt vatten Pdf, 174.4 kB.

Fyll i uppgifterna nedan och klicka på Skicka.

Hur många skarvar är det kvar att fälla?

Länsstyrelsen informerar om när det är 100 eller färre skarvar kvar inom respektive kvot.
Obligatoriskt att ange vilken del av tillståndet som nyttjats enligt de två alternativen nedan.
När det är är 100 skarvar kvar att fälla
På sidan informeras när det är 100 eller färre skarvar kvar att fällas inom respektive kvot.

300 skarvar får fällas. Observera att du måste rapportera längre ned på sidan om vilken typ av skyddsjakt som har bedrivits.

400 skarvar får fällas. Observera att du måste rapportera längre ned på sidan om vilken typ av skyddsjakt som har bedrivits.
Vilken typ av skyddsjakt rapporteras? * (obligatorisk)
Vilken typ av skyddsjakt rapporteras?
Jaktdatum * (obligatorisk)
Jaktdatum
Du behöver enbart fylla i år, månad och dag.Exempelvis effekter av skyddsjakten med mera.
Efter att du klickat på Skicka
Du får ett e-postmeddelande till uppgiven e-postadress. Du hamnar längs ned på sidan. För att se det som rapporterats, måste du klicka på Inrapportering av skyddsjakt efter skarv en gång till. Om du ska göra en ny anmälan, måste du lämna denna sida och återkomma till sidan igen.

Kontakt

Emma Höök, 010-223 33 44
Lars Plahn, 010-223 32 33

Naturvårdsverket beslutar om skyddsjakt efter säl. Skyddsjakt kan användas för att undvika allvarliga skador för exempelvis yrkesfisket.

Läs mer om jakt på säl på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En förutsättning är att inga andra lämpliga åtgärder finns i det speciella fallet och att artens fortlevnad på lång sikt inte hotas. I en ansökan om tillstånd till skyddsjakt ska du beskriva vilka skador som sälarna orsakar. Du ska också berätta vad du gjort för förebyggande åtgärder för att förhindra skadorna.

Rapportera fälld säl

Rapporteringen ska ske både till länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Läs mer om Licensjakt efter gråsäl

Rapportera fälld säl till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt