Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd för att förebygga skador på boskap och åkermark. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Du ansöker om tillstånd för skyddsjakt hos Länsstyrelsen.

Vad innebär skyddsjakt?

Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga. Ibland används skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905) bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Jaktförordningen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

När kan Länsstyrelsen ge tillstånd för skyddsjakt?

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till skyddsjakt:

  • Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
  • Av hänsyn till flygsäkerheten.
  • För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
  • För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning. Skyddsjakten får inte heller hota artens bevarandestatus.

Skyddsjakt efter skarv

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Uppsala län. Enligt beslutet är du skyldig att rapportera in antal fällda skarvar.

Beslut om tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Uppsala län Pdf, 861 kB.

Beslut om utökad kvot av skarv vid skyddsjakt i Östersjön, Uppsala län Pdf, 1.4 MB.

Beslut om tillstånd till jakt efter gråsäl och skyddsjakt efter skarv på allmänt vatten Pdf, 174.4 kB.

Fyll i uppgifterna nedan och klicka på Skicka.

Hur många skarvar är det kvar att fälla?

Länsstyrelsen informerar om när det är 100 eller färre skarvar kvar inom respektive kvot.
Obligatoriskt att ange vilken del av tillståndet som nyttjats enligt de två alternativen nedan.
När det är är 100 skarvar kvar att fälla
På sidan informeras när det är 100 eller färre skarvar kvar att fällas inom respektive kvot.

300 skarvar får fällas. Observera att du måste rapportera längre ned på sidan om vilken typ av skyddsjakt som har bedrivits.

400 skarvar får fällas. Observera att du måste rapportera längre ned på sidan om vilken typ av skyddsjakt som har bedrivits.
Vilken typ av skyddsjakt rapporteras? * (obligatorisk)
Vilken typ av skyddsjakt rapporteras?
Jaktdatum * (obligatorisk)
Jaktdatum
Du behöver enbart fylla i år, månad och dag.Exempelvis effekter av skyddsjakten med mera.
Efter att du klickat på Skicka
Du får ett e-postmeddelande till uppgiven e-postadress. Du hamnar längs ned på sidan. För att se det som rapporterats, måste du klicka på Inrapportering av skyddsjakt efter skarv en gång till. Om du ska göra en ny anmälan, måste du lämna denna sida och återkomma till sidan igen.

Kontakt

Emma Höök, 010-223 33 44
Lars Plahn, 010-223 32 33

Kontakt