Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Länets byggnadsminnen är tänkta att på ett tydligt sätt visa vår historia och samhällsutveckling. Urvalet spänner över alltifrån slott och herresäten till offentliga byggnader, bostadshus och industrier – både i stad och på landsbygd.

Här hittar du en lista på länets 195 byggnadsminnen. Du kan söka mer information om respektive byggnadsminne i Riksantikvarieämbetets register.

Botkyrka

Tumba bruk

Sturehovs slott

Danderyd

Djursholms kapell

Villa Lagercrantz, Djursholm

Villa Lorride, Djursholm

Villa Snellman, Djursholm

Villa Tallom, Stocksund

Villa Laurin, Djursholm

Ekerö

Ekebyhov, Ekerö

Hertigarnas stall, Drottningholm, Lovö

Kersö Säteri

Lilla Skolan, Drottningholm, Lovö

Erskines villa, Lovö

Haninge

Anders Franzén sjöbod, Dalarö

Eva Bonniers sommarhus, Dalarö

Dalarö societetshus

Klappbrygga i Fiskarhamnen, Dalarö

Sundby gård, Dalarö

Utö kvarn och bostadshusen vid Lurgatan, Utö

Huddinge

Järfälla

Görvälns gård

Säby gård

Lidingö

Apelsinvillan

Libertas fyr

Lidingsbergs herrgård

Radhusen i kvarteret Canada

Täcka Udden, flyghangar med mer

Villa Finedal

Villa Högberga

Villa Högudden

Villa Klippudden

Nacka

Boo herrgård och kapell

Danvikens hospital

Kvarnholmen (havrekvarnen, kontorsbyggnaden, disponentvillan, radhusen och det äldsta flerbostadshuset)

Saltsjöbadens kallbadhus, Saltsjöbaden

Setterwallska villan

Sjuvillan nr 2, Saltsjöbaden

Sjuvillan nr 3, Saltsjöbaden

Stora Nyckelviken

Villa Bikupan, Saltsjöbaden

Villa Gustafshäll, Hasseludden

Villa Stockenberg, Saltsjöbaden

Norrtälje

Albert Engströms ateljé, Väddö

Blekunge redargård, Björkö

Furusunds kvarn

Häverödals tingshus, Gottsta

Kista gård, Väddö

Luftvärnsregementet Lv3, Norrtälje

Länna gamla prästgård, Länna

Marholmens semesterhem, Länna

Morastugan, Länna

Motorfabriken Pythagoras, Norrtälje

Norrtälje Rådhus

Penningby slott, Länna

Postgården, Grisslehamn

Nykvarn

Taxinge-Näsby stationshus

Nynäshamn

Fållnäs gård, Sorunda

Norr Enby gård, Sorunda

Nynäs Gårds lokstall

Sandtäppan, Asplunds sommarvilla

Villa Torsvi, Torö socken

Ösmo stationshus

Salem

Lundby parstuga

Sigtuna

Erikssunds säteri

Husby gamla kyrkskola

Lill-Kumla gård

Sigtuna Rådhus

Sigtunastiftelsen

Skånelaholms slott

Steninge slott

Torsborgs ångbåtsbrygga

Venngarns slott

Sollentuna

Solna

Annelund

Carl Malmstens hus, Bergshamra

Kapellet, Överjärva gård

Kontrollkontoret i Tomteboda

Lägenheten Stenbrottet, Karolinska institutet

Radhus i kvarteret Fyrväpplingen, Råsunda

Stallmästaregården

Statens bakteriologiska laboratorium, Huvudsta

Stockholm

Djurgården

Biologiska museet

Bostadshus i kvarteret Konsthallen 14

Cirkus

Nordiska museet

Sirishof

Villa lusthusporten

Gamla stan

Bostadshus, kvarteret Andromeda 7

Före detta bostadshus, kvarteret Argus 4

Före detta magasinsbyggnad, kvarteret Bacchus 6

Bostadshus, kvarteret Cassiopea 6

Bostadshus, kvarteret Castor 1

Bostadshus kvarteret Cepheus 25

Generaltullstyrelsens hus, Argus 8

Före detta bostadshus och magasin, kvarteret Glaucus 5

Nummerlotteriets hus, kvarteret Cepheus 2-3

Petersenska huset, kvarteret Aurora

Postmuseum, kvarteret Penelope

Ryningska palatset, kvarteret Atomena

Räntmästarhuset, Achilles

Stockholms brandkontor, kvarteret Aglaurus

Stockholms telegrafstation, Flemingska palatset, kvarteret Aeolus

Vindragarlagets hus, kvarteret Pollux 11

Kungsholmen

Bostadshus kvarteret Vindruvan 10

Gamla Polishuset

Kungliga Myntet

Stockholms Rådhus

Sven Markelius kollektivhus

Norra Djurgården

Bergshyddan

C-hallen, Tennisstadion

Carl Eldhs ateljé

Flyghangaren i Lindarängen, Ladugårdsgärdet

Fredrik Bloms hus

Före detta Generalstabens stalletablissement

Kungliga Tekniska Högskolan

Kvarteret Förrådsbacken

Kvarteret Förrådsbacken

Kårhuset, Kungliga Tekniska Högskolan

Paschens malmgård

Stockholms Stadion

Före detta Skogshögskolan

Före detta Veterinärhögskolan, Kräftriket

Värtans stationshus

Norrmalm

Berns salonger

Blå tornet/ Strindbergsmuseet

Bonnierhuset

Bååtska palatset

Centralposthuset

Centralstationen

Drottninghuset

Före detta Expeditionshuset

Fersenska palatset

Hallwylska palatset

Konstakademien

Konstnärshuset

Lantmäteristyrelsens hus, kvarteret Lantmätaren 1

Norra Latin

Nya Sällskapet

Oscarsteatern och Kungsbropalatset

Palmeska huset

Riksförsäkringsanstalten före detta

Spårvagnshallarna

Stuckatörens hus

Synagogan

Televerkets hus, Jericho 34

Utrikesministerhotellet, Stallet och Musikaliska akademien

Södermalm

Bellmanhuset

Christian Erikssons bostad och ateljé

Södra stadshuset (Stockholms Stadsmuseum)

Södra Teatern

Monténska palatset

Västergötland 24

Vasastaden

Gamla Tekniska Högskolan, kvarteret Vega

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Vega 3

Posten Odengatan/Dalagatan

Spökslottet

Spökparken

Stockholms Högskola, juridiska och humanistiska fakulteterna, Bergsmannen Större 8

Stockholms stadsbibliotek

Gamla observatoriet

Östermalm

Bostadshus, kvarteret Björken 18

Bostadshus, kvarteret Granen 14

Bostadshus, kvarteret Minan 9

Bostadshus, kvarteret Storken 12

Fredrikshovs slott

Patentverket

Rettigska huset

Ryska kyrkan/Kristi Förklarings ortodoxa Kyrka

Sturebadet

Trefaldighetskyrkan

Whitlockska huset

Nordvästra ytterstaden

Biografen Fontänen, Vällingby

Bromma Flygplats

Kvarnvikens kvarn, Råcksta

Hässelby slott

Sydvästra ytterstaden

S:t Sigfrids kyrka, Aspudden

Svavelsyrefabriken, Vinterviken

Sundbyberg

Rissne gård

Södertälje

Södertälje hamns stationshus och vattentorn

1:ans kalkugn på Oaxen

Tyresö

Solsäter

Tyresö slott

Täby

Näsby slott

Upplands Bro

Aske kursgård, före detta Aske herrgård

Upplands Väsby

Eds prästgård

Sköldnora kungsgård

Stora Wäsby

Torsåkers magasin

Vallentuna

Vaxholm

Edholma kvarn

Löwenströmska trädgården

Villa Akleja

Villa Ottarsberg

Värmdö

Grönskärs fyr

Sandhamns tullhus

Villa Gransäter

Österåker

Marums gård

Stora och lilla smedjan på Vira bruk

Stora Säby

Vasatornet på Rydboholm

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Exakt vilka åtgärder som kräver tillstånd beror på vad som står i skyddsbestämmelserna för varje byggnadsminne. Ofta behövs ett tillstånd för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra interiören eller den fasta inredning
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

Ansökan om tillstånd

Du ansöker om tillstånd att få ändra i ett byggnadsminne hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla ett åtgärdsprogram med fackmässigt gjorda ritningar samt en motivering till ändringen.

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsens beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvariskt kunnig person ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet, vid behov delta i byggmöten och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport över vilka åtgärder som har gjorts

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Förslaget på nytt byggnadsminne ska innehålla:

 • uppgifter om vilken fastighet det gäller
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne

Kontakt