Byggnadsminnen

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Den som ska göra ändringar i ett byggnadsminne måste söka tillstånd från oss.

Vad är ett byggnadsminne?

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen samt människors livsvillkor och synsätt i olika tider. För att även kommande generationer ska kunna ta del av detta kulturarv kan byggnader eller bebyggelsemiljöer skyddas som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Det är Länsstyrelsen, i samråd med fastighetsägaren, som beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne. I beslutet anges vilka delar som är skyddade och som behöver tillstånd för att ändras.

Det finns också statligt ägda byggnadsminnen som regeringen beslutar om. Tillstånd till ändringar av dessa hanteras av Riksantikvarieämbetet.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Länets byggnadsminnen är tänkta att på ett tydligt sätt visa vår historia och samhällsutveckling. Urvalet spänner över alltifrån slott och herresäten till offentliga byggnader, bostadshus och industrier – både i stad och på landsbygd.

Här hittar du en lista på länets 195 byggnadsminnen. Du kan söka mer information om respektive byggnadsminne i Riksantikvarieämbetets register.

Botkyrka

Tumba bruk

Sturehovs slott

Danderyd

Djursholms kapell

Villa Lagercrantz, Djursholm

Villa Lorride, Djursholm

Villa Snellman, Djursholm

Villa Tallom, Stocksund

Villa Laurin, Djursholm

Ekerö

Ekebyhov, Ekerö

Hertigarnas stall, Drottningholm, Lovö

Kersö Säteri

Lilla Skolan, Drottningholm, Lovö

Erskines villa, Lovö

Haninge

Anders Franzén sjöbod, Dalarö

Eva Bonniers sommarhus, Dalarö

Dalarö societetshus

Klappbrygga i Fiskarhamnen, Dalarö

Sundby gård, Dalarö

Utö kvarn och bostadshusen vid Lurgatan, Utö

Huddinge

Järfälla

Görvälns gård

Säby gård

Lidingö

Apelsinvillan

Libertas fyr

Lidingsbergs herrgård

Radhusen i kvarteret Canada

Täcka Udden, flyghangar med mer

Villa Finedal

Villa Högberga

Villa Högudden

Villa Klippudden

Nacka

Boo herrgård och kapell

Danvikens hospital

Kvarnholmen (havrekvarnen, kontorsbyggnaden, disponentvillan, radhusen och det äldsta flerbostadshuset)

Saltsjöbadens kallbadhus, Saltsjöbaden

Setterwallska villan

Sjuvillan nr 2, Saltsjöbaden

Sjuvillan nr 3, Saltsjöbaden

Stora Nyckelviken

Villa Bikupan, Saltsjöbaden

Villa Gustafshäll, Hasseludden

Villa Stockenberg, Saltsjöbaden

Norrtälje

Albert Engströms ateljé, Väddö

Blekunge redargård, Björkö

Furusunds kvarn

Häverödals tingshus, Gottsta

Kista gård, Väddö

Luftvärnsregementet Lv3, Norrtälje

Länna gamla prästgård, Länna

Marholmens semesterhem, Länna

Morastugan, Länna

Motorfabriken Pythagoras, Norrtälje

Norrtälje Rådhus

Penningby slott, Länna

Postgården, Grisslehamn

Nykvarn

Taxinge-Näsby stationshus

Nynäshamn

Fållnäs gård, Sorunda

Norr Enby gård, Sorunda

Nynäs Gårds lokstall

Sandtäppan, Asplunds sommarvilla

Villa Torsvi, Torö socken

Ösmo stationshus

Salem

Lundby parstuga

Sigtuna

Erikssunds säteri

Husby gamla kyrkskola

Lill-Kumla gård

Sigtuna Rådhus

Sigtunastiftelsen

Skånelaholms slott

Steninge slott

Torsborgs ångbåtsbrygga

Venngarns slott

Sollentuna

Solna

Annelund

Carl Malmstens hus, Bergshamra

Kapellet, Överjärva gård

Kontrollkontoret i Tomteboda

Lägenheten Stenbrottet, Karolinska institutet

Radhus i kvarteret Fyrväpplingen, Råsunda

Stallmästaregården

Statens bakteriologiska laboratorium, Huvudsta

Stockholm

Djurgården

Biologiska museet

Bostadshus i kvarteret Konsthallen 14

Cirkus

Nordiska museet

Sirishof

Villa lusthusporten

Gamla stan

Bostadshus, kvarteret Andromeda 7

Före detta bostadshus, kvarteret Argus 4

Före detta magasinsbyggnad, kvarteret Bacchus 6

Bostadshus, kvarteret Cassiopea 6

Bostadshus, kvarteret Castor 1

Bostadshus kvarteret Cepheus 25

Generaltullstyrelsens hus, Argus 8

Före detta bostadshus och magasin, kvarteret Glaucus 5

Nummerlotteriets hus, kvarteret Cepheus 2-3

Petersenska huset, kvarteret Aurora

Postmuseum, kvarteret Penelope

Ryningska palatset, kvarteret Atomena

Räntmästarhuset, Achilles

Stockholms brandkontor, kvarteret Aglaurus

Stockholms telegrafstation, Flemingska palatset, kvarteret Aeolus

Vindragarlagets hus, kvarteret Pollux 11

Kungsholmen

Bostadshus kvarteret Vindruvan 10

Gamla Polishuset

Kungliga Myntet

Stockholms Rådhus

Sven Markelius kollektivhus

Norra Djurgården

Bergshyddan

C-hallen, Tennisstadion

Carl Eldhs ateljé

Flyghangaren i Lindarängen, Ladugårdsgärdet

Fredrik Bloms hus

Före detta Generalstabens stalletablissement

Kungliga Tekniska Högskolan

Kvarteret Förrådsbacken

Kvarteret Förrådsbacken

Kårhuset, Kungliga Tekniska Högskolan

Paschens malmgård

Stockholms Stadion

Före detta Skogshögskolan

Före detta Veterinärhögskolan, Kräftriket

Värtans stationshus

Norrmalm

Berns salonger

Blå tornet/ Strindbergsmuseet

Bonnierhuset

Bååtska palatset

Centralposthuset

Centralstationen

Drottninghuset

Före detta Expeditionshuset

Fersenska palatset

Hallwylska palatset

Konstakademien

Konstnärshuset

Lantmäteristyrelsens hus, kvarteret Lantmätaren 1

Norra Latin

Nya Sällskapet

Oscarsteatern och Kungsbropalatset

Palmeska huset

Riksförsäkringsanstalten före detta

Spårvagnshallarna

Stuckatörens hus

Synagogan

Televerkets hus, Jericho 34

Utrikesministerhotellet, Stallet och Musikaliska akademien

Södermalm

Bellmanhuset

Christian Erikssons bostad och ateljé

Södra stadshuset (Stockholms Stadsmuseum)

Södra Teatern

Monténska palatset

Västergötland 24

Vasastaden

Gamla Tekniska Högskolan, kvarteret Vega

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Vega 3

Posten Odengatan/Dalagatan

Spökslottet

Spökparken

Stockholms Högskola, juridiska och humanistiska fakulteterna, Bergsmannen Större 8

Stockholms stadsbibliotek

Gamla observatoriet

Östermalm

Bostadshus, kvarteret Björken 18

Bostadshus, kvarteret Granen 14

Bostadshus, kvarteret Minan 9

Bostadshus, kvarteret Storken 12

Fredrikshovs slott

Patentverket

Rettigska huset

Ryska kyrkan/Kristi Förklarings ortodoxa Kyrka

Sturebadet

Trefaldighetskyrkan

Whitlockska huset

Nordvästra ytterstaden

Biografen Fontänen, Vällingby

Bromma Flygplats

Kvarnvikens kvarn, Råcksta

Hässelby slott

Sydvästra ytterstaden

S:t Sigfrids kyrka, Aspudden

Svavelsyrefabriken, Vinterviken

Sundbyberg

Rissne gård

Södertälje

Södertälje hamns stationshus och vattentorn

1:ans kalkugn på Oaxen

Tyresö

Solsäter

Tyresö slott

Täby

Näsby slott

Upplands Bro

Aske kursgård, före detta Aske herrgård

Upplands Väsby

Eds prästgård

Sköldnora kungsgård

Stora Wäsby

Torsåkers magasin

Vallentuna

Vaxholm

Edholma kvarn

Löwenströmska trädgården

Villa Akleja

Villa Ottarsberg

Värmdö

Grönskärs fyr

Sandhamns tullhus

Villa Gransäter

Österåker

Marums gård

Stora och lilla smedjan på Vira bruk

Stora Säby

Vasatornet på Rydboholm

Tillstånd att ändra ett byggnadsminne

Som fastighetsägare behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar som strider mot byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Beroende på vad som gör just det byggnadsminnet särskilt värdefullt kan skyddsbestämmelserna vara mer eller mindre omfattande. Tillstånd kan behövas för att

 • riva, flytta, bygga om eller bygga till
 • göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar
 • ändra planlösningen
 • ändra eller göra ingrepp i stommen
 • ändra färgsättning eller ytskikt
 • ändra interiören eller den fasta inredningen
 • göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.

För att avgöra om det krävs tillstånd bör du alltid kontakta oss för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar eller underhåll.

Ansök om tillstånd

Av ansökan ska det tydligt framgå

 • vad du söker tillstånd till och varför
 • vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra, och hur de ska göras.

Det kan även krävas

 • ett åtgärdsprogram, ibland med fackmässigt gjorda ritningar
 • ett antikvariskt utlåtande.

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan så kan vi stämma av att ansökan är komplett och tydlig.

Byggnadsvårdsbidrag

Om du äger eller förvaltar ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda det eller göra det mer tillgängligt.

Anlita en antikvarisk expert

När Länsstyrelsen beslutar om tillstånd eller bidrag som rör byggnadsminnen ställer vi ofta villkoret att en antikvarisk expert ska följa projektet. Den antikvariska experten ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Vanligt förekommande uppgifter för den antikvariska experten är att

 • följa arbetet, samt delta i byggmöten och besiktningar
 • bistå med antikvariska råd och lämna detaljanvisningar
 • dokumentera genomförda åtgärder och byggnadshistoriska iakttagelser
 • uppmärksamma avvikelser från beslutet och vid behov kontakta Länsstyrelsen
 • efter avslutat arbete sammanställa en antikvarisk rapport.

Föreslå ett byggnadsminne

Av alla byggnader med höga kulturhistoriska värden är det bara ett fåtal som kan skyddas som byggnadsminnen.

Om du har ett förslag om en byggnad eller miljö som du tycker ska bli byggnadsminne är du välkommen att kontakta oss. Vi kan ge information om hur en byggnadsminnesförklaring går till och vilket underlagsmaterial du behöver skicka in.

I kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Det är dock bara en byggnad eller anläggning som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde som kan komma ifråga som byggnadsminne.

Länsstyrelsen arbetar för att urvalet av byggnadsminnen ska spegla viktiga historiska skeenden och företeelser på ett så mångsidigt sätt som möjligt. Vid fråga om byggnadsminnesförklaring tar Länsstyrelsen hänsyn till de byggnadsminnen som redan finns, så att urvalet på sikt blir så representativt för länet som möjligt. Det kan leda till att en byggnad eller miljö inte byggnadsminnesförklaras, trots höga kulturhistoriska värden.

Om en byggnad står inför hot om rivning eller förvanskning är en byggnadsminnesförklaring ofta svår att genomföra. Dialog med fastighetsägaren och utredningar kring ersättning är också processer som tar lång tid.

Vi ser gärna att du kontaktar oss på Länsstyrelsen innan du skickar in en ansökan om byggnadsminnesförklaring.

En ansökan om byggnadsminnesförklaring ska innehålla:

 • uppgifter om fastighet
 • uppgifter om fastighetens ägare
 • en beskrivning av byggnaden
 • de omständigheter som gör att du tycker att den bör bli ett byggnadsminne
 • gärna en karta som visar vilken byggnad eller vilket område som avses.

K-märkta hus

K-märkning är ett samlingsbegrepp som ibland används om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Vad som avses är ofta olika typer av skydd som finns i gällande detaljplaner. För frågor om K-märkta byggnader som inte omfattas av kulturmiljölagen eller miljöbalken ska ni vända er till respektive kommun.

Anmälningsplikt

Om en byggnad kan komma ifråga som byggnadsminne kan Länsstyrelsen besluta om anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. Detta innebär att anmälan ska göras till Länsstyrelsen innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som väsentligt minskar det kulturhistoriska värdet.

I Stockholms län finns cirka 100 byggnader med anmälningsplikt. De flesta av dessa byggnader är belägna inom Nationalstadsparken i Stockholms stad.

Det finns inte någon speciell blankett för detta, utan du skickar en skriftlig anmälan om ändring tillsammans med eventuella bilagor som beskriver vad som ska göras. Vi kommer då återkomma med besked inom en månad.

Kontakt

Enheten för kulturmiljö