Kulturmiljöer i Stockholms län. Foto: Johan Aspfors.

Riksintressen för kulturmiljövården

Vissa kulturmiljöer har så speciella värden att de anses vara betydelsefulla för landet i stort. Då kan Riksantikvarieämbetet bestämma att de är av riksintresse för kulturmiljövården.

Det finns cirka 1 500 riksintressanta kulturmiljöer i hela landet som tillsammans ska ge en bild av Sveriges historia. Av dessa ligger cirka 120 stycken i Stockholms län.

Områden av riksintresse finns för en rad olika samhällsnyttiga funktioner; exempelvis för naturvård, fiske, kommunikationer, kulturmiljövård, energiproduktion och industri.

Ett riksintresse är ett statligt anspråk som ska vägas in i den fysiska planeringen. Förståelsen av ett sådant områdes kulturhistoria, så som den återspeglas av den fysiska miljön, får inte skadas om man exempelvis vill bygga något där.

Olika kulturmiljöer med riksintressen i länet

Stockholms län har speciella kulturmiljöer, som i många fall har präglats av en långvarig närhet till politisk makt och intensiv handel i huvudstaden.

Länsstyrelsen påbörjade 2015 en översyn av alla riksintressen i länet utifrån sex temaområden. I arbetet med översynen ingår att aktualisera värdetexter, att ta fram fördjupande kunskapsunderlag samt att justera geografiska avgränsningar.

Temaområdena:

  • Skärgårdsmiljöer
  • Farleds- och kommunikationsmiljöer
  • Herrgårds- och slottsmiljöer
  • Landsbygd, förhistoria fram till stormaktstid
  • Städer, tätorter, förorter villasamhällen
  • Industrimiljöer.

Läs mer om miljöerna i Storymaps

Temaområdena presenteras med kartor, text och bild inklusive värdebeskrivningar i verktyget Storymaps.

Riksintressen för kulturmiljövården i Stockholms län, Storymaps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Enheten för investeringsstöd och kulturmiljö

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss