Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer

Vill du utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn? Du kan söka medel för det.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2019 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2019

Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Utlysning av § 37-medel – Insatser och samverkan som bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna

Länsstyrelsen i Södermanlands län kan fördela 1 770 000 kronor under år 2019.

Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer särskilt att prioritera insatser som syftar till samverkan mellan kommuner.

Den undertecknade ansökan kan skannas in och mejlas till länsstyrelsen på e-post sodermanland@lansstyrelsen.se. Skriv "Ansökan om 37 §- medel" i ämnesrutan.

Informationsbrev >>PDF

Ansökningsblankett >>Word

Samverkansintyg >>Word

Jämställdhet- stöddokument >>PDF

Redovisning till Länsstyrelsen i Södermanlands län

Alla insatser som beviljats medel från Länsstyrelsen ska slutrapporteras och en del insatser ska även delrapporteras. Vilka som ska delrapportera samt när del- och slutrapport ska lämnas in framgår av beslutet om medel.

Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel (se länken till redovisningsmallar nedan).

Redovisningen ska mejlas till sodermanland@lansstyrelsen.se Ange ärendets diarienummer när redovisningen lämnas in.

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping