Bild: Camilla Zilo

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2021 förfogar länsstyrelserna över 51 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2021

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärningen för denna målgrupp ska särskilt prioriteras.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Fördelning av § 37a-medel i Södermanland år 2021

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fördelat 1,7 miljoner kronor i år (2021) och har särskilt prioriterat insatser som underlättar för nyanlända och asylsökande att ta del av det digitala utbudet i samhället.

Insatser som har beviljats medel år 2021

Diarienummer

Beviljat belopp, kr

Kommun

Insatsens namn

Beslut fattat

851-2155-2021

632 000

Vingåker

Digital språkvän och föräldrastöd

2021, våren

851-2531-2021

491 416

Gnesta

Familjekompis i Sörmland

2021, våren

851-2598-2021

190 050

Flen

Entreprenöriellt lärande- Överraskningsfredag

2021, våren

851-2599-2021

236 250

Flen

Kulturtolk/brobyggare - familjecentral Flens kommun

2021, våren

851-2528-2021

480 664

Katrineholm

Kulturtolk

2021, våren

Innan du använder e-tjänsterna

Läs frågorna i de nedladdningsbara dokumenten nedan! Där finns även instruktioner för hur man fyller i. Klicka på det orangea fältet för att börja fylla i via e-tjänsten.

OBS! Ange ärendets diarienummer i formatet 3565-2021. Har diarienumret formatet 851-3565-2021 utelämnar du de tre första siffrorna och bindestrecket 851-.

Stöd till delrapport § 37a 2021>> Pdf, 817.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd till slutrapport § 37a 2021>> Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping