Bild: Camilla Zilo

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2022 förfogar länsstyrelserna över 81 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Prioriteringsgrund 2022

Under 2022 ska Länsstyrelsen vid fördelning prioritera insatser som riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Vi kommer särskilt att prioritera insatser som stödjer språkinlärningen.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utlysning av § 37a-medel i Södermanlands län år 2022

Länsstyrelsen i Södermanlands län kan fördela 1 664 000 kronor i år (2022).

Syfte, prioriteringsgrunder och målgrupper framgår ovan.

Förtydligande om målgruppen nyanlända personer med uppehållstillstånd: Personer bedöms som nyanlända till dess de har etablerat sig i samhället (exempelvis blivit självförsörjande).

Sista dagen för att lämna in ansökan är 15 april 2022.

Besked lämnas 13 juni 2022.

Ansökan görs via e-tjänsten nedan eller via mejl till: sodermanland@lansstyrelsen.se

Blanketter

Informationsbrev >> Word, 56.4 kB.

Ansökan § 37a-medel - med vägledning >> Word, 57.3 kB.

Intyg samverkanspart § 37a 2022 >> Word, 41.9 kB.

Jämställdhet- stöddokument >> Länk till annan webbplats.

Budgetmall >> Word, 35.9 kB.

Informationsverige.se >> Länk till annan webbplats.

Redovisning till Länsstyrelsen i Södermanlands län

För alla insatser som beviljats medel från Länsstyrelsen ska en slutrapport lämnas in och i en del fall även en delrapport. De rapporter som krävs samt tidpunkt för inlämning framgår i beslutet om medel.

Redovisningen görs via e-tjänsten eller mejlas till sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer i ämnesfältet när redovisningen lämnas in. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel (se ovan).

Fördelning av § 37a-medel i Södermanland år 2022

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fördelat 1,66 miljoner kronor i år (2022) och har särskilt prioriterat insatser som underlättar för nyanlända och asylsökande att ta del av det digitala utbudet i samhället.

Insatser som har beviljats medel år 2022


Diarienummer

Beviljat belopp juni 2022

Kommun

Insatsens namn

Ny fördelning november 2022

1900-2022

267548

Flen

Kulturtolk/Brobyggare på familjecentralen i Flen


2158-2022

250000

Vingåker

Språk och spel

494 000

2733-2022

230000

Katrineholm

Kulturtolk

230 056

2881-2022

238452

Oxelösund

Svenska med baby i Oxelösund

188 706

2932-2022

138000

Nyköping

Svenska för föräldralediga/Campus Nyköping


3041-2022

120000

Strängnäs

Flyktningguider och familjekontakter/Språkvän


3085-2022

420000

Flen

Familjekompis Sörmland 2023

403 786


Innan du använder e-tjänsterna

Läs frågorna i de nedladdningsbara dokumenten nedan. Där finns även instruktioner för hur man fyller i. Klicka på det orangea fältet för att börja fylla i via e-tjänsten.

OBS! Ange ärendets diarienummer i formatet 3565-2021. Har diarienumret formatet 851-3565-2021 utelämnar du de tre första siffrorna och bindestrecket 851-.

Stöd till delrapport § 37a 2021>> Pdf, 817.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stöd till slutrapport § 37a 2021>> Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping