Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Vi ska arbeta för att stärka den civila sektorns roll och stödja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Insatserna ska syfta till att

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 31 miljoner för fördelning.

Prioriteringar

Under 2024 prioriterar Länsstyrelsen insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagande för föräldralediga och andra personer med små barn. Särskilt fokus ligger på insatser som stödjer språkinlärning för denna målgrupp. Länsstyrelsen prioriterar även insatser som genomförs i samverkan med idéburen sektor.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Insatserna kan vända sig till personer på flykt från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Regional ansökningsomgång för statsbidrag § 37a-medel 2024.

Ansökningsperiod : 11 mars – 19 april (sista ansökningsdag)
Ansökan görs via formulär i e-tjänsten nedan.

I årets utlysning har Länsstyrelsen 971 000 kr att fördela. Meddelande om beslut görs senast 13 juni 2024.

Länsstyrelsen genomför två digitala informationsmöten inför ansökningsomgången,
15 februari kl 13-15, anmälan senast onsdag 14 februari.
22 februari kl 9-11, anmälan senast onsdag 21 februari kl 12.00.

Anmälan görs till Anne-Louise Gjuse.

För att underlätta i förberedandet av ansökan kan du ta del av en sammanställning av frågorna som finns i denna bilaga Pdf, 255.2 kB.och vårt stöd i hur du kan tänka om jämställdhe Pdf, 143.5 kB.t.

Följande bilagor krävs för att ansökan ska vara komplett:

  • Intyg firmatecknare. Denna bilaga är obligatorisk och ska skrivas under av firmatecknare. Intyget finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.
  • Intyg samverkanspart. Denna bilaga är obligatorisk i de fall där insatsen ska ske i samverkan med en eller flera aktörer som ska ta del av medlen. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.

Ansökningsperiod

Ansökan för 2024 öppnar den 11 mars och är öppen fram till och med den 19 april 2024. I årets ansökningsomgång har Länsstyrelsen i Södermanland sammanlagt 971 000 kr att fördela.

 

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Frågor

Om du har frågor om ansökan eller redovisning kan du kontakta oss via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Växeln är öppen 08.00 till 16.30.

Fördelning av § 37a-medel i Södermanland

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fördelat 1,06 miljoner kronor 2023.

Diarienummer

Kommun

Beviljat belopp, kr juni 2023

Insatsens namn

2854–2023

 

Flen

 

267 548

Kulturtolk/Brobyggare - öppna förskolan, Familjecentralen Flen

3114–2023

Vingåker

220 822

Föräldrautbildning 2023

3344–2023

Gnesta

315 409

Kulturmåltider i Gnesta

3369–2023

Oxelösund

254 808

Familjekompis Oxelösund

 

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fördelat 2,98 miljoner kronor 2022.

Diarienummer

Kommun

Beviljat belopp, kr juni 2022

Insatsens namn

1900-2022

Flen

267 548

Kulturtolk/Brobyggare på familjecentralen i Flen

2158-2022

Vingåker

250 000

Språk och spel

2733-2022

Katrineholm

230 000

Kulturtolk

2881-2022

Oxelösund

238 452

Svenska med baby i Oxelösund

2932-2022

Nyköping

138 000

Svenska för föräldralediga/Campus Nyköping

3041-2022

Strängnäs

120 000

Flyktningguider och familjekontakter/Språkvän

3085-2022

Flen

420 000

Familjekompis Sörmland 2023


Diarienummer

Kommun

Ny fördelning, kr hösten 2022

Insatsens namn

1900-2022

Flen

0

Kulturtolk/Brobyggare på familjecentralen i Flen

2158-2022

Vingåker

494 000

Språk och spel

2733-2022

Katrineholm

230 056

Kulturtolk

2881-2022

Oxelösund

188 706

Svenska med baby i Oxelösund

2932-2022

Nyköping

0

Svenska för föräldralediga/Campus Nyköping

3041-2022

Strängnäs

0

Flyktningguider och familjekontakter/Språkvän

3085-2022

Flen

403 786

Familjekompis Sörmland 2023

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss