Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om delgivning

Behöver du delge någon en handling? Du kan vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Delgivning kan göras med till exempel stämningsman eller genom kungörelse.

Är du till exempel

 • borgenär enligt konkurslagen,
 • elleverantör enligt ellagen,
 • hyresvärd enligt jordabalken,
 • den som ska delge ett testamente enligt ärvdabalken?

Då kan du ansöka om delgivning hos oss.

Delgivning kan göras på olika sätt:

 • delgivning
 • särskild delgivning med juridisk person
 • delgivning med stämningsman
 • delgivning genom kungörelse.

Länsstyrelsen väljer lämpligt delgivningssätt.

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgiften beror på vilken typ av delgivning du ansöker om.

 • För delgivning och särskild delgivning med juridisk person betalar du 500 kronor i ansökningsavgift.
 • För delgivning genom kungörelse betalar du 514 kronor i ansökningsavgift. Avgiften täcker då även kostnaden för att publicera kungörelsen i "Post- och Inrikes Tidningar.
 • För delgiving med stämningsman betalar du 500 kronor i ansökningsavgift + en tillkommande avgift som kan variera. Länsstyrelsen fakturerar dig i efterhand för denna extra avgift.

Så ansöker du

Skicka din ansökan om delgivning och betala samtidigt in ansökningsavgiften till Länsstyrelsens i Södermanlands bankgironummer: 5051-8653. Vi börjar handlägga din ansökan när avgiften är betald.

Ansök om delgivning utomlands

Behöver du delge någon som är utanför Sverige? Då ansöker du hos Länsstyrelsen i Stockholm.

Internationell delgivning, Länsstyrelsen Stockholm

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss