Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

ANDTS

Länsstyrelsen samordnar och utvecklar arbetet mot narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol, tobaks- och nikotinprodukter.

ANDTS-samordning

Länsstyrelsen samordnar arbetet i länet och stödjer genomförandet av den nationella ANDTS-politiken på regional och lokal nivå. Det sker bland annat genom kunskapsspridning och stöd till lokala och regionala aktörer.

Anmäl dig till Workshop för regional ANDTS-strategi

Länsstyrelsen i Södermanlands län bjuder in till workshops som nästa steg i framtagandet av förnyad regional och gemensam ANDTS-strategi med utgångspunkt i den tidigare regionala strategin samt i den nationella ANDTS-strategin.

Anmäl dig till Workshop 1 om förnyad regional ANDTS-strategi, 27 januari

Anmäl dig till Workshop 2 om förnyad regional ANDTS-strategi, 6 februari


Tillsyn inom alkohol, tobak och nikotinprodukter

Kommunerna i länet kan få råd och information från Länsstyrelsen i frågor som rör alkohol, tobaks- och nikotinprodukter. Länsstyrelsen har också ansvar för tillsyn.

Spel om pengar

Länsstyrelsen stödjer kommuner och regioners arbete med att förebygga spelmissbruk.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping