Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå.
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Utlysning av § 37-medel i Södermanlands län år 2020

Länsstyrelsen i Södermanlands län kan fördela 1,8 miljoner kronor i år.

Syfte, prioriteringsgrunder och målgrupper framgår ovan.

Länsstyrelsen i Södermanlands län kommer under år 2020 dessutom att särskilt prioritera insatser som innebär samverkan mellan kommuner.

Förtydligande om målgruppen nyanlända personer med uppehållstillstånd: Dessa personer är vuxna, det vill säga 18 år eller äldre. De bedöms som nyanlända de två första åren efter uppehållstillstånd (med vissa undantag).

Förtydligande om målgruppen ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd: Det gäller barn, det vill säga personer som är under 18 år.

Sista dagen för att lämna in ansökan var den 31 augusti 2020.

Besked lämnas den 21 september 2020.

InformationsbrevPDF

Jämställdhet - stöddokumentlänk till annan webbplats

Informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping