Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Ansökningsperiod

Ansökan för 2023 öppnar den 20 mars och är öppen fram till och med den 5 maj 2023. Vi meddelar beslut senast den 13 juni 2023.


Ansök om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Frågor

Om du har frågor om ansökan eller redovisning kan du kontakta oss via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Växeln är öppen 08.00 till 16.30.

Insatser i länet 2023

Vingåkers kommun

Insatsens namn: God hälsa/Sysselsättning
Beviljat statsbidrag: 222 500 kronor
Insatstid: 1 juli 2023 – 28 juni 2024

Syftet med insatsen är att stödja utrikesfödda kvinnor som är utanför den så kallade etableringsfasen och som är i behov av stöd för etablering på arbetsmarknaden.

Strängnäs kommun

Insatsens namn: Kunskaper om det svenska samhället
Beviljat statsbidrag: 545 000 kronor
Insatstid: 1 augusti 2023 – 1 maj 2024

Syftet med insatsen är att ge nyanlända kunskaper om det svenska samhället och öka digital kompetens hos målgruppen som i sin tur kan leda till sysselsättning och underlätta målgruppens integrering i samhället.

Eskilstuna kommun

Insatsens namn: Insatser kring bostadsanskaffning för självbosatta nyanlända
Beviljat statsbidrag: 300 000 kronor
Insatstid: 1 september 2023 – 31 maj 2024

Syftet med insatsen är att hjälpa självbosatta nyanlända att etablera sig på bostadsmarknaden, öka kunskapen om arbetsmarknaden och underlätta snabb integrering i samhället.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss