Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Regional ansökningsomgång avseende tidiga insatser för asylsökande (TIA-medel) 2024.

Ansökningsperiod : 15 februari – 22 mars (sista ansökningsdag)
Ansökan görs via formulär i e-tjänsten nedan.

I årets utlysning har Länsstyrelsen 1 874 000 kr att fördela.

Länsstyrelsen genomför två digitala informationsmöten inför ansökningsomgången,
15 februari kl 13-15, anmälan senast onsdag 14 februari.
22 februari kl 9-11, anmälan senast onsdag 21 februari kl 12.00.

Anmälan görs till Anne-Louise Gjuse

För att underlätta i förberedandet av ansökan kan du ta del av en sammanställning av frågorna som finns i bilagorna nedan och vårt stöd i hur du kan tänka om jämställdhet Pdf, 143.5 kB..
Ansökan från kommun Pdf, 273 kB.
Ansökan från ideell organisation Pdf, 248.1 kB.

Följande bilagor krävs för att ansökan ska vara komplett:

 • Intyg firmatecknare. Denna bilaga är obligatorisk och ska skrivas under av firmatecknare. Intyget finns att ladda ner på förstasidan i e-tjänsten. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.
 • Intyg samverkanspart. Denna bilaga är obligatorisk i de fall där insatsen ska ske i samverkan med en eller flera aktörer som ska ta del av medlen. I dagsläget kan intyget inte signeras digitalt utan behöver skrivas ut, signeras och skannas in.
 • Stadgar (för ideella organisationer)
 • Bokslut inklusive verksamhetsberättelse med tillhörande revisionsberättelse (för ideella organisationer)

Ansökningsperiod

Ansökan för 2024 öppnar den 15 februari och är öppen fram till och med den 22 mars 2024. I årets ansökningsomgång har Länsstyrelsen i Södermanland sammanlagt 1 874 000 kr att fördela.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Frågor

Om du har frågor om ansökan eller redovisning kan du kontakta oss via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Växeln är öppen 08.00 till 16.30.

Insatser i länet

 

Kommun/organisation

Namn på insats

Bifall, kr

Insatsen starttid

Insatsen sluttid

ABF Sörmland

Samhällsintro för asylsökande

100000

22 maj 2023

31 dec 2024

Vingåkers kommun

TIA 2023

225500

1 juni 2023

31 dec 2023

Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

Samhällskunskap hälsa och svenska med folkbildning

150000

1 juni 2023

30 juni 2024

NTF Sörmland-Örebro län Östergötland

Trafik och trafiksäkerhet för asylsökande

42445

1 aug 2023

30 juni 2024

Sisters in business

Care for Ukraine steg 2

198717

1 okt 2023

30 juni 2024

Trosa kommun och Gnesta kommun

VTI (Vägen till integration) för ukrainare

275221

1 aug 2023

31 juli 2024

 

Studiefrämjandet Sörmland

TIA-Studiefrämjandet Sörmland 2023

345400

22 maj 2023

31 dec 2023

Länsbildningsförbundet Sörmland

Vardagssvenska och välmående för asylsökande

76292

22 maj 2023

31 dec 2023

Rädda Barnen

Delaktighet och kunskap för och med asylsökande

180000

1 aug 2023

31 juli 2024

Studieförbundet Bilda Svealand

Digitalkunskap för asylsökande Sörmland 2.0

245425

1 jan 2024

31 dec 2024

 

Länsstyrelsen beviljar Studieförbundet Bilda Svealand 2 014 656 kronor för insatsen Digitalkunskap för asylsökande Sörmland. Insatsen avser tidsperioden 2022-05-01 - 2023-12-31. Insatsen bedrivs regionalt i flera av länets kommuner.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss