Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag för att vårda dem. Vi fördelar även arkeologiska uppdrag till företag.

Aktuellt om kulturmiljö

Det händer mycket spännande inom kulturmiljö i Södermanland! Här kan du ta del av våra projekt och uppdrag inom området.

Planerar er församling att byta värmesystem i en kyrka?

Länsstyrelserna i Södermanland, Stockholm och Örebro har tagit fram ett PM om vad man bör tänka på inför översyn eller byte av uppvärmningssystem. Här finns även information om installation av luftavfuktare och solceller.

PM Att tänka på inför översyn eller byte av uppvärmningssystem i en kyrka, installation av luftavfuktare och solceller Pdf, 164.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Gemensam plattform för utveckling av kulturarvet i Södermanland

Länsstyrelsen, Region Sörmland och Sörmlands museum har under 2023 tagit fram en gemensam plattform för utveckling av kulturarvet i Sörmland. Vi ser ett behov av att arbeta mer tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för att kulturarvet kan bevaras, användas och utvecklas i länet. Vi har olika ansvar och roller och har hittills till stor del verkat på egen hand. Om vi i stället identifierar vad vi kan göra tillsammans för att stärka kulturarvsarbetet – genom de tre ledorden Kunskap, Utveckling och Förmedling – är vår förhoppning att hela sektorn kan samordnas och stärkas.

Gemensam platform för utveckling av kulturarv i Sörmland Pdf, 1003.9 kB.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne.

Kyrkliga kulturminnen

Vill du ändra eller flytta ett kyrkligt kulturminne? Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi ger även råd om vård- och underhållsplaner.

Skydda kulturegendom

Kulturegendom som är av stor betydelse för vårt kulturarv behöver skyddas i händelse av krig. Länsstyrelsen har i uppdrag att både märka upp viss kulturegendom och att ha en plan för undanförsel av betydelsefull kulturegendom.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss