Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och fornlämningar ger både upplevelser och kunskaper om vårt län. Länsstyrelsen beslutar om tillstånd att förändra skyddade kulturmiljöer och om bidrag för att vårda dem. Vi fördelar även arkeologiska uppdrag till företag.

Aktuellt om kulturmiljö

Det händer mycket spännade inom kulturmiljö i Södermanland! Vill du ta del av våra projekt och uppdrag inom området så kommer vi från och med 2022 att samla allt som är på gång i en egen nyhetsflik. Du hittar den genom att klicka på plustecknet här nedan.

Planerar er församling att byta värmesystem i en kyrka?

Länsstyrelserna i Södermanland, Stockholm och Örebro har tagit fram ett PM om vad man bör tänka på inför översyn eller byte av uppvärmningssystem. Här finns även information om installation av luftavfuktare och solceller.

PM Att tänka på inför översyn eller byte av uppvärmningssystem i en kyrka, installation av luftavfuktare och solceller Pdf, 164.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Utföra arkeologiska uppdrag

Vill du utföra arkeologiska uppdrag? Här hittar du aktuella upphandlingar och information om hur ditt företag kan lämna anbud.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne.

Kyrkliga kulturminnen

Vill du ändra eller flytta ett kyrkligt kulturminne? Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi ger även råd om vård- och underhållsplaner.

Stöd till hembygdsgårdar

Vill du utveckla din hembygdsgård? Du kan få stöd för att till exempel rusta upp byggnader och göra hembygdsgården till en attraktiv mötesplats.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer? För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping