Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskare med nät

Krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd. Du kan söka stödet om du till exempel har ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder.

KALENDER

Miljö och vatten

Energiförsörjning i Skåne

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Se hur vi arbetar för att minska sårbarheten.

Unga sitter utomhus.

Samhälle

Trygga och goda uppväxtvillkor

Genom att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer hos barn och unga främjas trygga och goda uppväxtvillkor. Vi ger kommuner ett samlat stöd i sitt förebyggande och främjande arbete.

Illustration av älg.

Djur

Älgjakt

Här finns information om jakttider, fällavgifter, hur du ska slutrapportera älgjakten och e-tjänst för att rapporterar fälld älg.

NYHETER

 • 2022-09-30

  DNA-svar visar på angrepp från vargparet i det skånska reviret

  Analyssvaren från angreppet på får i Huaröd den 20 september visar spår av saliv från både hanen och tiken i vargreviret L...
 • 2022-09-30

  Nya civilområden bidrar till stärkt motståndskraft

  Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige. Skåne, Blekinge och Kronobergs län bildar tillsammans det södra civ...
 • 2022-09-27

  Skåne ska bli Sveriges ledande region för växtprotein

  Skånes ledande aktörer i livsmedelsnäringen ställde sig igår bakom handlingsplanen Skånebönan. Nu ska ett stort antal akti...