Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 apr 2024 klocka 09.00 - 15.00

Konferens för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel - heldag

Välkommen till en heldag med fokus på att utveckla det regionala och lokala arbetet mot prostitution och människohandel i Skåne.

Sedan sju år tillbaka har Frälsningsarmén utvecklat ett samverkansarbete mot människohandel och prostitution i Helsingborg. Tillsammans med Länsstyrelsen Skåne har arbetet resulterat i metodstödet Stad för stad – lokal samverkan mot människohandel. Stad för stad beskriver en process som kan hjälpa lokalsamhällen att öka sin gemensamma förmåga att förebygga, motverka och bekämpa prostitution och människohandel.

Stad för stad utgör en lokal samverkansmodell där kommunen, Polisen, näringslivet och den idéburna sektorn kan arbeta tillsammans med det gemensamma målet att hjälpa de som utsätts för prostitution och människohandel. Stad för stad-modellen har testats i två pilotkommuner varav Lund är en av kommunerna.

Förmiddagen består av en konferens med föreläsningar av Frälsningsarmén, Polisen och Lunds kommun. Under eftermiddagen hålls en interaktiv workshop för strateger/samordnare i Skåne med ambitionen att få ökad insikt och utforska lokala förutsättningar och utmaningar. För er som deltar hela dagen ingår lunch.

08.30

Frukost

09.00

Framväxten av Frälsningsarméns arbete Stad för stad och erfarenheter kring hur metoden kan vara ett verktyg för en lokal samverkan att bekämpa människohandel och prostitution – Emma Cotterill, initiativtagare Stad för stad

09.45

Polisens arbete mot prostitution och människohandel i Helsingborg utifrån Stad för stad-modellen – Mathias Lööw, Polisen Helsingborg

10.20FIKA
10.50

Lunds kommuns arbete mot prostitution och människohandel och hur Stad för stad-modellen implementerats i kommunen – Karin Thornquist och Jennie Göransson Skarp, Lunds kommun

11.30

Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel och deras roll i det lokala och regionala arbetet – Elin Johansson, Regionkoordinator i region Syd

12.10

LUNCH

13.00

Workshop inkl. fika. Workshopen leds av Frälsningsarmén där deltagarna får prova verktyg hur metodstödet Stad för stad för att utveckla det lokala arbetet mot prostitution och människohandel.

15.00

Dagen avslutas

Var:
Sankt Gertruds konferens, Östergatan 7b Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
10 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 april klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss