Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyckad satsning mot hedersrelaterat våld

Länsstyrelsen Skånes logotyp

På ett halvår har 193 konsultationer genomförts på uppdrag av 22 olika skånska kommuner. Sedan den 1 oktober erbjuder Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner kostnadsfria konsultationer i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. En satsning som fått en bra start.

- Det känns bra att konstatera att stödet till har nått ut och att det använts av så många olika kommuner i Skåne. Det vittnar också om att behovet av stöd bland de skånska kommunerna är stort, säger Alka Khanna, projektledare för Resurscentrum Heder Skåne på Länsstyrelsen Skåne.

Kostnadsfria konsultationer

Sedan den 1 oktober erbjuder Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner kostnadsfria konsultationer rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Erbjudandet riktar sig till yrkesverksamma i de skånska kommunerna och sker inom ramen för satsningen Resurscentrum heder Skåne.

Under första halvåret har man genomfört 193 konsultationer på uppdrag av 22 olika skånska kommuner. Konsultationerna har bland annat handlat om allt från begränsningar, kontroll till bortföring av personer.

- Stödet riktar sig till yrkesverksamma i de skånska kommunerna som träffar personer som man tror eller vet lever med hedersrelaterad problematik. Om man vet eller misstänker något kan man kostnadsfritt kontakta Resurscentrum heder Skåne för att få stöd och råd, berättar Alka Khanna.

Konsultationerna kan exempelvis innefatta stöd till yrkesverksamma vid osäkerhet i specifika ärenden, råd vid risk- och skyddsbedömning eller generell diskussion kring förhållningssätt, rutiner och åtgärder i relation till hedersrelaterat våld och förtryck. När en konsultation görs med Resurscentrum heder Skåne får yrkesverksamma kontinuerligt stöd av samma person, uppföljning inom två veckor efter samtalet och ett regionalt perspektiv i stödet.

Om Resurscentrum heder Skåne

Resurscentrum heder Skåne är en myndighetsgemensam satsning som Länsstyrelsen Skåne samordnar och syftet med satsningen är att tillsammans utveckla och förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Skåne. Det övergripande målet är att utveckla ett regionalt, kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum för att kunna ge stöd och kunskapshöjande insatser till yrkesverksamma i Skåne. När yrkesverksamma i Skåne erbjuds likvärdiga insatser kan barn och vuxna få jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd oavsett vistelseort i länet.

Här når du Resurscentrum heder Skåne:

Telefon: 040-34 98 00
Telefontider: Helgfria vardagar 9.00–16.00
E-post: resurscentrum.heder.skane@malmo.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss