Aktuellt om smittsamma sjukdomar

Här samlar vi information om aktuella utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur som kan vara bra att känna till för djurägare i Skåne.

Information om var du vänder dig och generella riktlinjer för Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd finns på sidan Smittskydd och djurhälsa.

Newcastlesjuka i en värphönsbesättning

Skapad 2024-05-22

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats i en värphönsbesättning i Helsingborgstrakten. Jordbruksverket har den 22 maj infört restriktioner i området runt den drabbade besättningen för att undvika smittspridning. I restriktionszonen gäller bland annat att fjäderfä och andra fåglar i fångenskap hålls inomhus. Det är även förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar. Det är dessutom förbjudet att transportera levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter samt att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Du hittar mer information om vad som gäller samt en karta över området på Jordbruksverkets webbplats.

Newcastlesjuka, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Högriskområde för fågelinfluensa hävs

Den 29 april 2024 hävs högriskområdet för fågelinfluensa i Skåne. Det är alltså nu fritt fram för fjäderfä och andra fåglar i fångenskap att få gå fritt utomhus. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang i hela landet.

Även om högriskområden upphävs finns risken för smittan kvar och därför är det fortsatt viktigt att du som djurhållare är vaksam, ha goda smittskyddsrutiner och tillämpar åtgärder för att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Viktigt att tänka på är att viruset kan finnas i spillning från vilda fåglar. Ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Högriskområde för fågelinfluensa från 27 november

Skapad 2023-11-27

Jordbruksverket har beslutat att återinföra högriskområde för fågelinfluensa i södra Sverige, inklusive hela Skåne, från den 27 november 2023. Aktuella områden bedöms av SVA ha högre risk för introduktion av högpatogen fågelinfluensa till fjäderfä från vilda fåglar. Hittills i höst har endast enstaka fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar påvisats i Sverige, men flera länder i Europa rapporterar nu ökad smittspridning. Kommande lägre temperaturer och ökad förekomst av de vilda fågelarter som kan sprida fågelinfluensaviruset bidrar till att riskerna ökar i Sverige framöver.

Vad högriskområde innebär framgår av Jordbruksverkets webb. Huvudsakligen gäller följande:

Följande regler gäller i högriskområde:

 • Fjäderfä ska hållas inomhus, men undantagsvis får vissa fjäderfä hållas utomhus om de annars utsätts för onödigt lidande:
  • ankor, gäss och strutsfåglar samt hägnat fjäderfävilt får hållas inhägnade utomhus om de förhindras att komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av till exempel nät, tak eller andra lämpliga sätt (inhägnader till andfåglar som hålls för vidmakthållande av stammen måste alltid vara helt täckta med nät under perioden oktober-maj). Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
 • Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, ska hållas inhägnade. Med hobbyflockar menar vi alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
 • Förbud mot utställningar, uppvisningar, tävlingar mm där fåglar sammanförs.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Fågelinfluensa i en fasanbesättning

Skapad 2024-03-16

Uppdaterad 2024-04-22

Fågelinfluensa har konstaterats i en fasanbesättning i Svedala kommun. Detta är det tredje fallet hos tamfåglar i Skåne vintersäsongen 2023/2024. Jordbruksverket har den 16 mars beslutat om restriktionszoner runt den drabbade besättningen. I dessa zoner gäller restriktioner som bland annat innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fåglar, ägg, fjäderfäkött och fjäderfägödsel. Ägg får inte heller säljas eller skänkas utan att ha passerat äggpackeri och märkts. Mer om vilka restriktioner som gäller och vilka undantag som finns samt karta över områdena finns på Jordbruksverkets webbplats.

Den 20 april 2024 hävdes restriktionszonen runt den drabbade besättningen. Området omfattas nu av de regler som gäller i högriskområde.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Fågelinfluensa i en kalkonbesättning

Skapad 2024-01-17

Uppdaterad 2024-02-19

Fågelinfluensa av H5N1-typ har konstaterats i en kommersiell kalkonbesättning i Ystad kommun. Detta är det andra fallet hos tamfåglar i Skåne vintersäsongen 2023/2024. Jordbruksverket har den 17 januari beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller restriktioner som bland annat innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fåglar, ägg, fjäderfäkött och fjäderfägödsel. Ägg får inte heller säljas eller skänkas utan att ha passerat äggpackeri och märkts. Mer om vilka restriktioner som gäller och vilka undantag som finns samt karta över områdena finns på Jordbruksverkets webbplats.

Den 19 februari 2024 hävdes restriktionszonen runt den drabbade besättningen. Området omfattas nu av de regler som gäller i högriskområde.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Fågelinfluensa i en fjäderfäbesättning

Skapad 2024-01-08

Uppdaterad 2024-01-12

Fågelinfluensa av H5N1-typ har konstaterats i en kommersiell avelsbesättning i Sjöbo kommun. Detta är första fallet hos tamfåglar i Skåne vintersäsongen 2023/2024. Jordbruksverket har den 7 januari beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller restriktioner som bland annat innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fåglar, ägg, fjäderfäkött och fjäderfägödsel. Ägg får inte heller säljas eller skänkas utan att ha passerat äggpackeri och märkts. Mer om vilka restriktioner som gäller och vilka undantag som finns samt karta över områdena finns på Jordbruksverkets webbplats.

Den 11 februari 2024 hävdes restriktionszonen runt den drabbade besättningen. Området omfattas nu av de regler som gäller i högriskområde.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Tidigare utbrott

Här finns information om utbrott under våren 2023 och tidigare.

Högriskområde för fågelinfluensa hävs

Skapad 2023-04-25

Jordbruksverket upphäver idag högriskområdet för fågelinfluensa som har funnits i stora delar av södra Sverige. Nu får fåglarna alltså komma ut igen. Det är också tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang igen.

Faran är dock inte helt över eftersom viruset fortfarande finns bland vilda fåglar. Fortsätt vara noga med hygien och smittskydd för att minimera risken att få in smitta i besättningen. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck nära gården. 

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Högriskområde för fågelinfluensa från 16 november

Uppdaterad 2023-04-25

Jordbruksverket har beslutat att återinföra högriskområde för fågelinfluensa i södra Sverige, inklusive Skåne, från den 16 november 2022. Aktuella områden bedöms av SVA ha högre risk för introduktion av högpatogen fågelinfluensa till fjäderfä från vilda fåglar. Hittills i höst har endast enstaka fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar påvisats i Sverige, men flera länder i Europa rapporterar nu ökad smittspridning. Kommande lägre temperaturer och ökad förekomst av de vilda fågelarter som utgör en reservoar för fågelinfluensaviruset bidrar till att riskerna ökar i Sverige framöver.

Vad högriskområde innebär framgår av Jordbruksverkets webb. Huvudsakligen gäller följande:

Följande regler gäller i högriskområde:

 • Fjäderfä ska hållas inomhus, men undantagsvis får vissa fjäderfä hållas utomhus om de annars utsätts för onödigt lidande:
  • ankor, gäss och strutsfåglar samt hägnat fjäderfävilt får hållas inhägnade utomhus om de förhindras att komma i kontakt med vilda fåglar med hjälp av till exempel nät, tak eller andra lämpliga sätt (inhägnader till andfåglar som hålls för vidmakthållande av stammen måste alltid vara helt täckta med nät under perioden oktober-maj). Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under skydd utomhus. Behållare med badvatten får användas i inhägnaden om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
 • Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, ska hållas inhägnade. Med hobbyflockar menar vi alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
 • Förbud mot utställningar och tävlingar.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Högriskområdet för fågelinfluensa upphävs

2022-04-29

Jordbruksverket upphäver idag högriskområdet för fågelinfluensa som har funnits i stora delar av södra Sverige. Nu får fåglarna alltså komma ut igen. (Gäller dock inte om du bor inom restriktionsområdet för Newcastlesjuka, se nedan). Det är också tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang igen.

Faran inte är dock inte helt över eftersom viruset fortfarande finns bland vilda fåglar. Fortsätt vara noga med hygien och smittskydd för att minimera risken att få in smitta i besättningen. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck nära gården. 

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Newcastlesjuka i en värphönsbesättning

Skapad 2022-04-14

Uppdaterad 2022-05-10

Newcastlesjuka har påvistas i en värhönsbesättning i Kristianstad kommun. Jordbruksverket har den 13 april beslutat om restriktionszoner runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller bl a att alla fåglar, inklusive hobby- och sällskapsfåglar, ska hållas inomhus. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött. Hos Jordbruksverket kan du få mer information om vad som gäller samt se karta över området.

Den 9 maj 2022 upphävdes restriktionszonen runt besättningen.

Jordbruksverkets information om newcastlesjuka Länk till annan webbplats.

Fågelinfluensa i en hobbybesättning i Skåne

Skapad 2022-03-02

Fågelinfluensa av H5N1-typ har påvisats i ytterligare en hobbybesättning utanför Vellinge. Skåne har därmed haft 6 fall av fågelinfluensa denna vinter.

Eftersom den drabbade besättningen inte bedöms utgöra någon risk för kommersiella fjäderfäbesättningar upprättas inga restriktionszoner med anledning av detta fall.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Fågelinfluensa i ytterligare en kalkonbesättning

Skapad 2021-12-27

Uppdaterad 2022-01-27

Fågelinfluensa av H5N1-typ har konstaterats i en kommersiell kalkonbesättnig på Österlen, i Ystad kommun. Jordbruksverket har den 27 december beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus, Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött.

Den 27 januari 2022 hävdes restriktionsområdet runt den drabbade besättningen. Skyddsnivå 2 gäller nu i hela Skåne.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Fågelinfluensa i ytterligare en kommersiell besättning

Skapad 2021-12-17

Uppdaterad 2022-01-21

Fågelinfluensa av H5N1-typ har konstaterats i en kommersiell unghönsbesättnig, i Simrishamns kommun. Jordbruksverket har den 17 december beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus, Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött.

Den 21 januari 2022 hävdes restriktionsområdet runt den drabbade besättningen. Skyddsnivå 2 gäller nu i området.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets pressmeddelande den 17 december 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fågelinfluensa i en hobbybesättning i Skåne

Skapad 2021-12-17

uppdaterad 2022-01-17

Fågelinfluensa av H5N1-typ har påvisats i en hobbybesättning utanför Vellinge. Jordbruksverket har den 17 december beslutat att införa restriktionsområden runt den drabbade besättningen. Inom områdena gäller ökad övervakning men inte några särskilda restriktioner utöver vad som gäller för skyddsnivå 2. Detta kan man läsa om på Jordbruksverkets hemsida där det också finns en karta över de aktuella områdena.

Den 17 januari 2022 hävdes restriktionsområdet runt den drabbade besättningen. Skyddsnivå 2 gäller dock fortfarande i området.

För övervakning av sjukdomen kan fynd av döda vilda fåglar gärna rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets pressmeddelande den 17 december 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fågelinfluensa hos en kalkonbesättning

Skapad 2021-12-14

Uppdaterad 2022-12-14

Fågelinfluensa av H5N1-typ har konstaterats i en kommersiell kalkonbesättnig, i Skurups kommun. Jordbruksverket har den 13 december beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus (skyddsnivå 2 gäller i resten av Skåne, se information från 2021-11-03 nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Den 14 januari 2022 hävdes restriktionsområdet runt den drabbade besättningen. Skyddsnivå 2 gäller nu i området.

Mer information och karta över alla aktuella restriktionsområden finns på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets pressmeddelande den 14 december 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fågelinfluensa i en hobbybesättning i Skåne

Skapad 2021-12-02

Uppdaterad 2022-01-14

Fågelinfluensa har påvisats i en hobbybesättning utanför Skurup. Jordbruksverket har den 1 december beslutat att införa restriktionsområden runt den drabbade besättningen. Inom områdena gäller ökad övervakning men inga särskilda restriktionerutöver vad som gäller för skyddsnivå 2. Detta kan man läsa om på Jordbruksverkets hemsida. Där finns också en karta över de aktuella områdena.

Den 1 januari 2022 hävdes restriktionsområdet runt den drabbade besättningen. Skyddsnivå 2 dock gäller dock även fortsättningsvis.

Vi hade ett stort utbrott av fågelinfluensa i både Sverige och resten av Europa under säsongen 2020-2021. Viruset har fortsatt cirkulera bland vilda fåglar och riskerna för spridning ökar med vinterklimatet. Det är därför viktigt att man skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar för att förhindra smitta. Skyddsnivå 2 infördes i bl a Skåne den 3 november, se nedan.

För övervakning av sjukdomen kan fynd av döda vilda fåglar gärna rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets pressmeddelande - 2 december 2021 Länk till annan webbplats.

Förhöjd skyddsnivå för fågelinfluensa - nivå 2

Uppdaterad 2021-11-03

Den 3 november beslutade Jordbruksverket att höja skyddsnivån till nivå 2 för fågelinfluensa i södra Sverige, inklusive Skåne. Bakgrunden är att smittläget inte återgått till det normala efter utbrottet i vintras utan virus cirkulerar bland de vilda fåglar. Med flyttsäsogen ökar risken för spridning och flera utbrott har förekommit i Europa den senaste tiden.

Vad skyddsnivå 2 innebär framgår av Jordbruksverkets föreskrift och informationsblad som finns att läsa på deras webb. Huvudsakligen gäller följande:

Följande regler gäller för skyddsnivå 2:

 • Fjäderfä ska hållas inomhus.
 • Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
 • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute. Hygienkraven skärps om det samtidigt finns produktion av andfåglar och andra fjäderfä på anläggningen. Det är viktigt att tvätta händerna och byta skor innan djurhållaren går från en fågelart till en annan inom samma anläggning. Djurhållaren ska också föra journal över alla utsättningsplatser. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om det skyddas från kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Vilda änder får inte tas in.
 • Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, ska hållas inhägnade.
 • Med hobbyflockar menar vi alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
 • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Sänkt skyddsnivå för fågelinfluensa

2021-06-01

Jordbruksverket har den 1 juni sänkt skyddsnivån för fågelinfluensa för alla typer av fåglar. Skyddsnivå 2 gäller alltså inte längre och alla typer av fjäderfä och fåglar får vara utomhus.

Fåglar som hålls utomhus ska dock alltid skyddas mot kontakt med vilda fåglar genom att man t ex utfodrar dem inomhus eller under tak.

Utbrottet av fågelinfluensa under säsongen 2020/2021 har varit det största vi haft i Sverige med 24 drabbade besättningar i landet, varav 14 i Skåne. Det senaste fallet var den 20 april i Eslövs kommun.

Jordbruksverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sänkt skyddsnivå för hobbyfåglar

Skapad 2021-05-18

Den 17 maj sänkte Jordbruksverket, efter samråd med SVA, skyddsnivån för fåglar som hålls för egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur vilket bland annat innebär att hobbyhöns får gå ute om de inte hålls inom ett övervakningsområde där skyddsnivå 3 gäller. Det innebär det som gäller nu är:

 • För fåglar i fångenskap, till exempel hobbyhöns, gäller inte skyddsnivå 2 längre. Det innebär att hobbyhöns inte behöver vara inhägnade när de är ute.
 • För kommersiella fjäderfäanläggningar gäller skyddsnivå 2 i hela Sverige.
 • För fjäderfän i ett restriktionsområde i Eslövs kommun gäller skyddsnivå 3 vilket innebär att alla tamfåglar ska hållas inomhus.

Ytterligare fall av fågelinfluensa i värphönsbesättning

Skapad 2021-04-21

Uppdaterad 2021-05-27

Fågelinfluensa av H5N8-typ har konstaterats i en värphönsbesättning i Eslövs kommun. Skåne har därmed haft 14 fall av fågelinfluensa denna vinter/vår. Jordbruksverket har den 20 april beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 27 maj 2021. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 för kommersiella besättningar, precis som i övriga landet.

Mer information och karta över alla aktuella restriktionsområden finns på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Nytt fall av fågelinfluensa i en mindre besättning

2021-03-22

Fågelinfluensa av H5N8-typ har konstaterats i en mindre fågelbesättning i Hässleholms kommun. Skåne har därmed haft 13 fall av fågelinfluensa denna vinter.

Eftersom den drabbade besättningen inte bedöms utgöra någon risk för kommersiella fjäderfäbesättningar upprättas inga restriktionsområden med anledning av detta fall. Avlivning och sanering pågår i besättningen.

Det är fortsatt viktigt att skydda tamfåglar från kontakt med vilda fåglar och att fynd av döda vilda fåglar rapporteras till SVA för övervakning av sjukdomen: rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Mer information och karta över alla aktuella restriktionsområden finns på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Fågelinfluensa hos en kalkonbesättning

Skapad 2021-03-16

Uppdaterad 2021-04-26

Fågelinfluensa av H5N8-typ av konstaterats i ytterligare en kommersiell kalkonbesättnig, i Tomelilla kommun. Jordbruksverket har den 16 mars beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet, se information från 2020-11-09 nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 24 april 2021. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 precis som i övriga landet.

Mer information och karta över alla aktuella restriktionsområden finns på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Ytterligare fall av fågelinfluensa

Skapad 2021-03-15

Uppdaterad 2021-04-19

Fågelinfluensa av H5N8-typ av konstaterats i ytterligare en kommersiell fjäderfäbesättnig i Sjöbo kommun. Jordbruksverket har den 14 mars beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet, se information från 2020-11-09 nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 18 april 2021. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 precis som i övriga landet.

Mer information och karta över alla aktuella restriktionsområden finns på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Nytt fall av fågelinfluensa i en mindre besättning

2021-03-12

Fågelinfluensa av H5N5-typ har konstaterats i en mindre fågelbesättning i Skurups kommun. Skåne har därmed haft tio fall av fågelinfluensa denna vinter.

Eftersom den drabbade besättningen inte bedöms utgöra någon risk för kommersiella fjäderfäbesättningar upprättas inga restriktionsområden med anledning av detta fall. Avlivning och sanering pågår i besättningen.

Det är fortsatt viktigt att skydda tamfåglar från kontakt med vilda fåglar och att fynd av döda vilda fåglar rapporteras till SVA för övervakning av sjukdomen: rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Mer information och karta över alla aktuella restriktionsområden finns på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Ytterligare fall av fågelinfluensa i värphönsbesättning

Skapad 2021-03-03

Uppdaterad 2021-04-06

Fågelinfluensa av H5N5-typ har konstaterats i en värphönsbesättning i Trelleborgs kommun. Skåne har därmed haft nio fall av fågelinfluensa denna vinter. Jordbruksverket har den 3 mars beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet, se information från 2020-11-09 nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 6 april 2021. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 precis som i övriga landet.

Karta över alla aktuella restriktionsområden finns på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Ytterligare fall av fågelinfluensa i två mindre besättningar

2021-03-02

Fågelinfluensa har konstaterats i två mindre besättningar med höns och gäss i Lunds respektive Landskrona kommun. Fallet i Lund är av H5N5-typ och fallet i Landskrona av H5N8-typ. Skåne har därmed haft åtta fall av fågelinfluensa denna vinter. Eftersom de drabbade besättningarna inte bedöms utgöra någon risk för kommersiella fjäderfäbesättningar upprättas inga restriktionsområden med anledning av dessa fall. Avlivning och sanering pågår i besättningarna.

Fågelinfluensa hos fasaner

Skapad 2021-02-25

Uppdaterad 2021-04-06

Fågelinfluensa har konstaterats i ytterligare en fågelbesättning i Skåne, denna gång ett fasanhägn i Trelleborgs kommun. Detta fall är det sjätte fallet av fågelinfluensa i Skåne denna vinter. Jordbruksverket har den 25 februari beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet, se information från 2020-11-09 nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 4 april 2021. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 precis som i övriga landet.

Karta över alla aktuella restriktionsområden finns på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ytterligare fall av fågelinfluensa hos kalkoner

Skapad 2021-02-16

Uppdaterad 2021-04-06

Fågelinfluensa har konstaterats i en ytterligare en kalkonbesättning i Skåne, i Simrishamns kommun. Detta fall är det femte fallet av fågelinfluensa hos tamfjäderfä i Skåne denna vinter. Jordbruksverket har den 16 februari beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa gäller restriktioner som vid tidigare fall, se nedan.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 20 mars 2021. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 precis som i övriga landet.

Jordbruksverkets pressmeddelande om fallet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De smittade fåglarna har avlivats och den aktuella byggnaden ska saneras.

Nytt fall av fågelinfluensa hos kalkoner

Skapad 2021-01-14

Uppdaterad 2021-02-16

Fågelinfluensa har konstaterats i en andra kalkonbesättning i Skåne, i Skurups kommun. Detta fall är det fjärde fallet av fågelinfluensa hos tamfjäderfä denna vinter. Jordbruksverket har den 14 januari beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa gäller restriktioner som vid tidigare fall, se nedan.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 16 februari 2021. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 precis som i övriga landet.

Ytterligare fall av fågelinfluensa hos tamfågel

Skapad 2021-01-03

Uppdaterad 2021-04-06

Fågelinfluensa av typen H5N8 har påvisats i en fjäderfäbesättning i Blentarp. Jordbruksverket har den 3 januari beslutat att införa restriktionsområden runt den drabbade besättningen, se karta nedan. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet, se information från 2020-11-09 nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 18 februari 2021. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 precis som i övriga landet.

De smittade fåglarna har avlivats och de aktuella byggnaderna har sanerats.

Fågelinfluensa har spridits bland både tama och vilda fåglar i Europa och Sverige under hösten. Detta är den tredje tamfågelbesättningen som smittas i Sverige och samtliga ligger i Skåne. Det är därför viktigt att man skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar för att förhindra smitta. Det är vidare viktigt med ökad vaksamhet och att veterinär kontaktas vid ökad dödlighet eller förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

För övervakning av sjukdomen kan fynd av döda vilda fåglar gärna rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Nytt fall av fågelinfluensa hos tamfåglar

2020-12-23

Fågelinfluensa, H5N8, har hittats i en mindre hobbyhönsbesättning i Svedala kommun.

Hönsen i den drabbade besättningen kommer att avlivas och gården ska saneras.

Fågelinfluensa har spridits bland både tama och vilda fåglar i Europa under hösten. I november drabbades en kalkonbesättning i Skåne och fynd av influensa har också gjorts bland vilda fåglar i Skåne. Det är därför mycket viktigt att man skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar för att förhindra smitta. Observera att skyddsnivå 2 fortfarande gäller i hela landet! 

Eftersom den drabbade besättningen inte bedöms utgöra någon risk för kommersiella fjäderfäbesättningar blir det inga särskilda restriktionsområden med anledning av detta fall.

För övervakning av sjukdomen kan fynd av döda vilda fåglar gärna rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..

Fågelinfluensa hos en kalkonbesättning i Skåne

Uppdaterad 2020-12-23

Fågelinfluensa av typen H5N8 har påvisats i en kalkonbesättning på Österlen. Jordbruksverket har den 17 november beslutat att införa restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller skyddsnivå 3 som bl a innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus  (skyddsnivå 2 gäller i resten av landet, se nedan). Inom områdena gäller ytterligare restriktioner som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida. Där finns också en karta över de aktuella områdena.

Restriktionsområdena runt den drabbade besättningen har hävts den 19 december 2020. Efter det gäller alltså skyddsnivå 2 precis som i övriga landet.

Fågelinfluensa har spridits i bland både tama och vilda fåglar i Europa under hösten. Det är därför viktigt att man skyddar sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar för att förhindra smitta.

För övervakning av sjukdomen kan fynd av döda vilda fåglar gärna rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA på rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Fynd av fågelinfluensa hos vilda fåglar

Uppdaterad 2020-11-30

Fågelinfluensa, H5N8, har nu hittats även hos två vilda fåglar, en pilgrimsfalk och en vitkindad gås, i Lunds kommun. Dessa fynd var inte oväntade med tanke på att tamfåglar tidigare drabbats. Du kan läsa mer om dessa fynd och hur du anmäler fynd av döda fåglar hos Statens veterinärmedicinsiaka anstalt (SVA). Det är fortsatt mycket angeläget att skydda tamfåglar mot kontakt med vilda fåglar enligt vad som gäller för skyddsnivå 2. ( se nedan)

Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhöjd skyddsnivå för fågelinfluensa - nivå 2

Uppdaterad 2020-11-09

Den 6 november beslutade Jordbruksverket att höja skyddsnivån till nivå 2 för fågelinfluensa i hela Sverige. Bagrunden är att flera fall av högpatogent fågelinfluensavirus av typen H5N8 har upptäckts hos tama fjäderfän i Nederländerna och Storbritannien den senaste tiden. I norra Tyskland har man flera fynd av högpatogent aviärt influensavirus på vilda fåglar.

Vad skyddsnivå 2 innebär framgår av Jordbruksverkets föreskrift och informationsblad som finns att läsa på deras webb. Huvudsakligen gäller följande:

Följande regler gäller för skyddsnivå 2:

 • Fjäderfä ska hållas inomhus.
 • Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om den skyddas från vilda and- och vadarfåglar.
 • Hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Inhägnader för änder ska vara nätövertäckta för att undvika kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd ute. Hygienkraven skärps om det samtidigt finns produktion av andfåglar och andra fjäderfä på anläggningen. Det är viktigt att tvätta händerna och byta skor innan djurhållaren går från en fågelart till en annan inom samma anläggning. Djurhållaren ska också föra journal över alla utsättningsplatser. Behållare för badvatten får användas i inhägnaden, om det skyddas från kontakt med vilda and- och vadarfåglar. Vilda änder får inte tas in.
 • Andra fåglar i fångenskap, inklusive hobbyflockar, ska hållas inhägnade.
 • Med hobbyflockar menar vi alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet. Dessutom ska foder och dricksvatten ges inne eller under ett skydd utomhus.
 • Förbud mot utställningar och tävlingar, men det finns möjlighet att söka dispens.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Förhindra spridning av Afrikansk svinpest

Uppdaterad 2019-07-29

Den mycket smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest sprids just nu i Europa men har inte hittats i Sverige. Sjukdomen är ett mycket stort hot för tamgrisar och vildsvin men är inte farlig för människor. Virussjukdomen sprids med sjuka djur, ofta vildsvin, men också genom att överleva i charkprodukter och genom att följa med på smutsiga stövlar eller utrustning. Sjukdomen har stor påverkan på grisnäringen både genom bekämpningsåtgärder och handelsrestriktioner där den finns.

För att förhindra smittspridning är det viktigt att matavfall aldrig lämnas i naturen så att vildsvin kan komma åt det!

För att övervaka smittläget i Sverige ska fynd av döda vildsvin rapporteras in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). På deras webb finns mer fakta om sjukdomen och om hur vi skyddar oss. På Jordbruksverkets hemsida finns också information och informationsmaterial, t ex affischer med information om att inte lämna matrester i naturen.

Rapportera döda vildsvin till SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fågelinfluensa i en fjäderfäbesättning

Skapad 2023-03-21

Uppdaterat 2023-04-24

Fågelinfluensa av H5N1-typ har konstaterats i en kommersiell avelsbesättning i Kävlinge kommun. Detta är första fallet hos tamfåglar i Skåne vintersäsongen 2022/2023. Jordbruksverket har den 21 mars beslutat om restriktionsområden runt den drabbade besättningen. I dessa områden gäller restriktioner som bland annat innebär att även hobby- och sällskapsfåglar ska hållas inomhus. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fåglar, ägg, fjäderfäkött och fjäderfägödsel. Ägg får inte heller säljas eller skänkas utan att ha passerat äggpackeri och märkts. Mer om vilka restriktioner som gäller och vilka undantag som finns samt karta över områdena finns på Jordbruksverkets webbplats.

Uppdatering: Restriktionsområdet är hävt den 2023-04-24. Efter det gäller reglerna för högriskområde precis som i resten av Skåne, se nedan.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Jordbruksverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss