Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19- 28 mar nov klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik

Välkommen till en utbildning till barnrättsstrateg, med syftet att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa rättigheterna i konventionen, både i beslutsfattande och praktiskt arbete.

Målgrupp för utbildningen är personer som arbetar strategiskt med frågor som rör barn i kommuner, Region Skåne, andra offentliga aktörer samt idéburen sektor.

Utbildningen genomförs av Marie Lundin Karphammar och Sylvia Carlsdotter, Sveriges Kommuner och Regioner, på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Utbildningen är fördelad på fyra heldagar, två under våren, 19 mars och 14 maj samt två under hösten, 12 september och 28 november. Det är obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen. Avsatt tid samt mandat för förankring och implementering av det fortsatta arbetet bör du ha diskuterat med din närmaste chef före anmälan.

Inbjudan med program Pdf, 193.1 kB.

  • Introduktion till konventionen om barnets rättigheter, historik, juridisk status, övervakning
  • En problematisering av begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnets bästa – teori, värderingar och praktik
  • Grundläggande kunskaper om att arbeta barnrättsbaserat och hur en handlingsplan för barnrättsarbete i den egna verksamheten kan upprättas
  • Fördjupad kunskap om konventionens grundläggande principer och generella implementeringsartiklar och genomgång och genomförande av prövning av barnets bästa i teori och praktik

Vid varje utbildningstillfälle varvas teori och praktik. Praktiskt arbete och inläsning mellan utbildningstillfällena ingår i utbildningen. Kursen innehåller två hemuppgifter och en avslutande planering, vilket förutsätter tidsutrymme inom nuvarande befattning/tjänst. Uppskattad tidsåtgång, inklusive fyra heldagsutbildningar, är ca 50 h. För att erhålla ett kursintyg behöver deltagarna delta vid samtliga fyra utbildningstillfällen och genomföra samtliga uppgifter. Planeringen ska visa hur det fortsatta arbetet med konventionen ska ske i den egna kommunen/organisationen/verksamheten.

Nätverk för barnrättsstrateger i Skåne

Efter genomförd utbildning erbjuds deltagarna att ingå i ett nätverk för barnrättsstrateger i Skåne, som startade våren 2013. Nätverket drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne – en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne. Nätverket träffas minst en gång per år.

Var:
Malmö – information om lokal kommer senare.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 februari klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss