Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mera eko – Krafttag för den ekologiska produktionen

Foto: Nils bergendal

– I en tid när den svenska självförsörjningen behöver öka och det är viktigare än någonsin att arbeta för miljö- och klimatmålen, då minskar försäljningen av ekologiska livsmedel, säger Mia Davidsson, projektledare för Mera eko på Länsstyrelsen Skåne. Det är inte hållbart! Med samarbetsprojektet Mera eko vill vi öka medvetenheten hos beslutsfattare, handel och konsumenter och bidra till att vända den negativa trenden så att eko blir lönsamt för lantbrukarna.

TEXT: Ulrika Petersén FOT: Nils Bergendal

Solen strålar från en klarblå himmel och utanför Wanås konsthall flockas besökarna. Men vi är inte här för att titta på utställningen, vi är här för att prata ekologisk produktion med Mia Davidsson, Baltzar Wachtmeister, vd på Wanås gods AB, och Johannes Andersson, driftledare på gården.

– Min pappa ställde om hela Wanås produktion till ekologiskt 1999, berättar Baltzar. Gården har varit i släktens ägo i 300 år, så jag brukar säga att vi har haft drygt 200 år av ekologiskt lantbruk, 70 år av konventionellt och nu snart 30 år av ekologiskt igen.

Sett ur det perspektivet är det snarare det ekologiska som är det konventionella, i bemärkelsen traditionsenligt och vedertaget, och så vill Baltzar att det förblir.

– På Wanås har vi inga högavkastande jordar utan stora, steniga naturbetesmarker med grönt gräs och gott om vatten, berättar Baltzar. Vilket är perfekt för mjölkproduktion, som är grunden i vår verksamhet. Idag har vi cirka 1 000 djur på gården, varav 430 mjölkande. Djuren är i sin tur en förutsättning för växtodlingen, som består av spannmål, rotfrukter och foder till djuren. Faktum är att vi nästan är helt självförsörjande på foder, 96-97 procent av allt som djuren äter produceras på Wanås.

Hållbart och närproducerat

Just den höga självförsörjandegraden är en av sakerna som gör ekologisk produktion så viktig och som lyfts fram i Mera eko, ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelserna i Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg samt Ekologiska lantbrukarna.

– I ekologisk produktion jobbar man utifrån de resurser som finns på gården, säger Mia. Man använder inte handelsgödsel och kemiska växtskyddsmedel, som till allra största delen importeras och som är resurskrävande att tillverka, utan nyttjar kretsloppet på gården. Man kan på så vis säga att ekologiska produkter är mer närproducerade än konventionella och att de därmed bidrar till ökad svensk självförsörjning och en mer hållbar livsmedelsproduktion.

En annan sak som projektet vill lyfta fram är hur de ekologiska odlingsmetoderna bidrar till ett robustare jordbruk; ett jordbruk som kan stå emot såväl torka som översvämningar bättre.

– Tyvärr är det ju så att klimatförändringarna gör att vi måste förbereda oss på att både klara längre torkperioder och kraftigare nederbörd, vilket ekologiska lantbruk gör genom sin mer variationsrika odling, berättar Mia. Men istället för att öka så minskar nu produktionen, och lönsamheten för många ekologiska lantbruk har försämrats. Det är fel väg att gå, nu när vi verkligen måste ha fokus på miljö och klimat.

Samarbete ska öka kunskapen kring eko

För att bidra till att vända trenden vill Mera eko öka kunskapen kring vad ekologisk produktion innebär. Tillsammans anordnar de frukostträffar hos olika aktörer, som får lära sig mer om eko medan de äter en god ekologisk frukost. Vid varje träff deltar minst en lantbrukare, som kan berätta om sin verksamhet och svara på frågor.

Ett av lantbruken som valt att gå med i projektet är just Wanås. För ökad kunskap behövs, det menar Wanås driftledare Johannes.

– Produkter marknadsförs under så många olika begrepp och benämningar – närodlat, regenerativt, lokalproducerat osv, men det enda som det finns tydliga regler och bestämmelser kring är ekologiskt. Fast det känner många inte till. Jag hoppas att Mera eko når ut till beslutsfattarna, till kommunerna; de som köper in de stora volymerna och som kan göra störst nytta för att driva efterfrågan på eko, men också till handeln som helt verkar ha slutat att marknadsföra ekologiska produkter.

Baltzar instämmer och fortsätter:

– På Wanås bedriver vi ekologiskt lantbruk för det passar platsen vi är på, men ekologisk produktion är mer krävande och arbetsintensiv. Till exempel har våra djur upp till två kilometer mellan bete och mjölkning, därför har vi behövt jobba mycket på djurvälfärden. Att bevara naturbetesmarkernas stora värden, att långsiktigt hantera naturresurserna på ett uthålligt sätt, att inte pressa djuren så hårt – det kostar. Så visst händer det att jag vacklar i min övertygelse när efterfrågan faller och färre vill betala för de värden som det ekologiskt ger. Men jag vill inte gå tillbaka, det är fantastiskt att kunna driva en verksamhet utan kemiska växtskyddsmedel och handelsgödsel, en verksamhet där djuren och jorden mår bra.

– Och det är just därför vi dragit igång Mera eko: för att påminna konsumenter, handel, politiker och alla andra om vad ekologiskt står för och visa att ekologiska lantbrukare går i täten för att driva en utveckling som hela samhället och planeten behöver, säger Mia. Förhoppningsvis kan vi tillsammans lyfta eko, så lönsamheten för lantbrukarna ökar och det blir mera eko på tallrikarna igen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss