Betesförmedling

Ko på äng med två kor i bakgrunden. Foto: Most photos

Söker du betesmark eller har du betesmark men saknar djur? Söker du vallfoder eller har grovfoder att erbjuda? Då kan Länsstyrelsen hjälpa till att förmedla kontakt för ett utbyte.

Skötseln av betesmarker och slåtterängar är viktig för den biologiska mångfalden och för landskapsbilden. De har också kulturhistoriska värden som går förlorade om skötseln upphör. Även foderbrist kan minska om fler betesmarker betas och odlade vallar skördas till vinterfoder.

Använd vår betesförmedling

Betes- och vallförmedlingen går till så här:

 1. Du som djur- eller markägare anmäler intresse och lämnar information om djur eller marker genom Länsstyrelsens webbformulär.
 2. Länsstyrelsen tar kontakt med dig om vi får information om djur- eller markägare som motsvarar dina önskemål.
 3. Djur- och markägare tar själva kontakt för att komma överens om ett samarbete och hur avtalet ska se ut.
 4. Det går bra att vända sig till betesförmedlingen igen för att få nya förslag.

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl.

Betesförmedlingen kommer till att börja med pågå under 2019 och 2020.

Ni ansvarar för villkor och avtal

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Ni ansvarar själva för att komma överens om villkoren. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal, men vi listar ett antal tips här.

Det finns många aktörer som erbjuder hjälp med att skriva betesavtal och du kan även hitta mallar genom att söka på internet.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om:

 • mellan vilka parter det gäller och för vilka marker avtalet upprättas,
 • hur länge avtalet gäller,
 • hur lång uppsägningstiden är,
 • eventuella ersättningar/arrendekostnader,
 • vem som har rätt att söka eventuella jordbrukarstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls. På mark med miljöersättning är det viktigt att formulera hur hårt betestrycket får vara, mellan vilka datum marken får betas och om det finns känsliga träd eller annat som ska skyddas,
 • vem som ansvarar för stängsel och att röja eventuell igenväxning på marken,
 • vem som ansvarar för vattning och daglig tillsyn av djuren,
 • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren (gäller ej hästar),
 • om det ingår tillgång till stall eller inte,
 • vem som står som ansvarig om djur skadas eller orsakar skada.

Anmäl intresse för att hitta betesmark

 • Jag söker betesmark till mina djur.
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark behöver du ungefär?

Vilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till?
Vilka djurslag behöver du betesmark eller grovfoder till?

Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig?  * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker kan du tänka dig?


För att markera mer än en kommun håll in ctrl-knappen och klicka på de du vill välja.

Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken/markerna?
Vilken sorts stängseltyper kan du tänka dig på betesmarken/markerna?


Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?Anmäl intresse för att erbjuda betesmark

 • Jag erbjuder betesmark.
Hur stor areal betesmark kan du arrendera ut? * (obligatorisk)
Hur stor areal betesmark kan du arrendera ut?


Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)
Vilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har)

För att markera mer än en kommun håll in ctrl-knappen och klicka på de du vill välja.
Vilka typer av betesmarker kan arrenderas ut? * (obligatorisk)
Vilka typer av betesmarker kan arrenderas ut?

Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna? * (obligatorisk)
Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna?Europeiska jordbruksfonden

Betesförmedlingen ingår i en nationell satsning för skötsel av ängs- och betesmarker. Målet är att skapa förutsättningar för och öka kunskapen kring skötsel av ängs- och betesmarker i områden där brist på betesdjur är en orsak till att marker riskerar att växa igen.

Projektet genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet och finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt