Ett rikt odlingslandskap

Erbjudande: Kostnadsfri rådgivning om ängar och betesmarker

Vi på Länsstyrelsen Skåne erbjuder kostnadsfri rådgivning om naturbetesmarker och slåtterängar i Skåne till dig som är jordbruks- eller trädgårdsföretagare samt för dig som är aktiv i skötseln av slåtterängar. Råden är inte bindande och det är inget krav att den som får rådgivningen måste söka jordbrukarstöd.

Vi anpassar rådgivningen efter de frågor du har. Här är några exempel på vad vi kan diskutera:

 • Det finns olika typer av marker, både öppna till halvöppna betesmarker och ängar, skogsbeten, mosaikbetesmarker och gräsfattiga marker. Hur skulle dina marker klassas i miljöersättningen och vilken ersättning skulle de skulle kunna få?
 • Har du igenväxta marker? Hur skulle du kunna restaurera dem? Vad behöver du göra för att få dem godkända för jordbrukarstöden?
 • Vilka natur- och kulturvärden har dina marker? Det kan till exempel gälla örter, gamla eller hamlade träd, buskar, fåglar, fjärilar eller kulturspår som odlingsrösen och fägator. En del kanske vi ser vid besöket och annat hittar vi i äldre inventeringar, flygfoton och kartor.
 • Hur kan betesmarker och slåtterängar skötas för att gynna hotade arter, bekämpa oönskade eller invasiva arter eller få till en betesregim som både ger bra avkastning och en artrik mark?
 • Vi kan göra en översiktlig genomgång av äldre kartor och flygfoton och de spår av äldre brukande som fortfarande kan ses i terrängen.

Så här går rådgivningen till:

 • Om du är intresserad av rådgivning kan du kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan. Under övriga kommentarer kan du lämna information om marken, till exempel fastighetsbeteckning och hur stor marken är. Skriv kortfattat vilka frågor du vill ha hjälp med. Vi kommer sedan att kontakta dig.
 • Om det är aktuellt med rådgivning på din mark bestämmer vi dag för ett besök. Ibland kan vi åka ut med kort varsel men ofta är det kö och en väntetid på alltifrån någon vecka till några månader. Dessutom kan det vara svårt att få till en bra rådgivning på vintern på grund av snö och för att många djur och växter helt enkelt inte syns.
 • När vi träffas så går vi runt tillsammans och tittar på det du har frågor om.
  Om det gäller skogsmark som betas eller som du vill öppna upp till betesmark så kan det vara lämpligt att någon från Skogsstyrelsen också kommer ut. Kontakta gärna dem också så kan vi försöka få till ett gemensamt besök.
 • En tid efter besöket får du en skriftlig sammanfattning med en beskrivning av markerna och råd angående skötseln och eventuell restaurering.

Låter detta intressant?

Anmäl intresse i formuläret nedan.

Personnumret behöver vi för att kunna redovisa ditt deltagande i rådgivning finansierad av landsbygdsprogrammet.
Lägg gärna in en länk till Google Maps. Om du har möjlighet ange även block-id (11 siffror), fastighetsbeteckning eller adress.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss