Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hantera parasiten rätt när du skaffar nya får

Friska djur ger god djurvälfärd, som ger god produktion och ökad lönsamhet. Ett hot mot fårens hälsa är olika parasiter, som kan följa med vid inköp av nya djur. För att öka kunskapen kring hur man bäst undviker att ta in och sprida smitta, anordnade Länsstyrelsen Skåne en digital webbkurs i höstas. Fokus var hantering av parasiter vid livdjursinköp till ekologisk besättning.

– Innan man skaffar får är det viktigt att investera i sin egen kunskap så man inte gör misstag som påverkar djurvälfärd och produktion, säger Emelie Larsdotter, fårhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan och den som föreläste på kursen. Smittskyddsåtgärderna vid inköp av djur är de enskilt viktigaste insatserna man som djurägare kan göra för att förhindra spridning av smitta till sin besättning. Man ska vara oerhört omsorgsfull och noga vidta de mått och steg som är framtagna för att minimera risken för att ta in smitta.

Kort sammanfattat så är steg ett att be säljaren fylla i en hälsodeklaration som informerar köparen om djurens hälsoläge. Steg två är att hålla djuren i karantän och steg tre är att följa rekommenda­tionerna kring vilka undersökningar och behandlingar som ska göras under karantänen. Och så finns det en viktig sak till att tänka på.

– Karantänen ska vara inomhus så djuren inte riskerar att smitta ner någon yta utomhus, betonar Emelie. Hålls karantänen utomhus kan djuren återinfekteras och sprida smittan vidare till andra beten. Tänk också på att byta skor när du går från karantänen, så du inte bär med dig träck under skorna.

Resistens ett reellt hot

Olika parasiter kan överleva olika länge, men generellt betraktats ett bete som parasitfritt först när det inte har betats av får under en betessäsong, samt vintrarna före och efter säsongen. Det tar alltså nästan två år innan fåren återigen kan beta i hagen, därför finns det all anledning till att verkligen hålla nya djur inomhus, åtskilda från den befintliga besättningen.

Fårägare med KRAV-certifierad produktion kan ibland vara tveksamma till att hålla djur i karantän inomhus, eftersom KRAV ställer krav på utomhusvistelse. Men Emelie är tydlig i sitt budskap.

– Att hålla djuren inomhus några veckor är absolut försvarbart, säger hon. Jag har aldrig hört någon som inte fått undantag av KRAV för att ha får i karantän inomhus, det ligger i allas intresse att djuren är friska.

Kunskap bästa skyddet

En annan viktig sak att tänka på är att aldrig avmaska djur i onödan, utan bara vid konstaterat behov.

– Ju oftare ett medel används, desto större är risken att parasiterna blir resistenta, berättar Emelie. Parasiterna är mästare på att anpassa sig och vi har redan besättningar som är resistenta mot vissa medel. Resistens är ett reellt hot mot djurens hälsa och i förlängningen även vår tillgång på mat. Därför måste vi vara rädda om de medel vi har.

Livdjursköp är den största riskfaktorn för att få in nya parasiter, men även i en befintlig besättning finns det en del att tänka på.

– Rotationsbete, växelbete och ett välkomstbete till lammen är viktiga åtgärder för att minska behovet av avmaskningsmedel, säger Emelie. Återigen, skaffa dig kunskap kring hur du ska ta hand om dina får på bästa sätt. Det gagnar både dig och djuren.

Text: Ulrika Petersén Foto: Nils Bergendal

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss