Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

SAM-ansökan 2022

Nu har SAM-internet öppnat och det är dags att fylla i din ansökan. Här listar vi några saker som kan vara bra att hålla lite extra koll på.

BankID
I årets SAM-ansökan är det relativt få nyheter, men en viktig skillnad är att du nu endast kan logga in med BankID. Om du får hjälp med din ansökan behöver du dela ut en fullmakt till den som hjälper dig.

Kartor
Från och med i år ska du själv skapa och hantera dina kartor. Om du behöver lägga till block, där du inte har något kartblad, behöver du skapa ett nytt kartblad. På varje kartblad kan du söka stöd på flera jordbruksblock.
Om det är första gången som du söker jordbrukarstöd kommer du att få en fråga om du vill lägga till kartblad.
Behöver du ett nytt kundnummer ska du kontakta oss på Länsstyrelsen. Enklast beställer du kundnummer via vår webbsida.

Fler tips inför ansökan
Tänk på att bara söka in mark som du tänker använda som jordbruksmark. För all jordbruksmark gäller ett aktivitetskrav. Detta kan du läsa om på Jordbruksverkets webbplats.

  • Söker du fältkant intill vall eller skyddszon? Då ska det synas tydligt vad som är fältkant och gränsen vara markerad med till exempel pinnar.
  • Vill du söka miljöersättning för vallodling? Då ska grödan domineras av insådda vallgräs eller vallbaljväxter.
  • Planerar du att bryta vallen måste den ha legat tre odlingssäsonger. Det finns fortfarande ett skördekrav under året.
  • Sökte du minskat kväveläckage-vårbearbetning förra året? Då ska du bryta grödan och så in ny senast den 30 juni, annars måste du dra tillbaka stödet för förra året.


Dispenser för putsning av trädor
Föreskriften för hänsyn till natur och kulturvärden i jordbruket (miljöbalken) ändrades 2020 och innefattar när det kommer till putsning av träda nu enbart mark som söks med grödkod 60.

Undantag som gäller året om
Vegetation på träda får slås mellan 1 juli och 31 mars. Det finns några undantag då du får slå din träda hela året om, exempelvis om marken ingår i certifierad ekologisk odling eller om trädan kan orsaka oönskad pollinering av en närbelägen utsädesodling.

Undantag vid särskilda skäl
Om det finns särskilda skäl får vi på Länsstyrelsen besluta om undantag från bestämmelserna. Det kan till exempel vara vid risk för spridning av problematiska ogräs till omgivande fält såsom flyghavre, renkavle, åkerven, jätteloka med flera. Undantag beviljas om naturmiljön inte på ett betydande sätt påverkas negativt av åtgärden.

Ansök om dispens så snart som möjligt
Ansökan om dispens för putsning av trädor skickar du till oss via e-post skane@lansstyrelsen.se. Uppge:

  • namn och kundnummer
  • anledning till dispensen
  • fastighetsbeteckning och blockid (11 siffror) på berörda block


Vid en samlad ansökan, från till exempel dikningsföretag, ska samtliga företagsuppgifter anges. Informera även markägare och arrendator innan du börjar. Vi skickar beslutet till dig via e-post och det kommer då att gälla direkt.

Skyddszoner
För skyddszoner gäller inte längre hänssynsföreskriften. Det finns
däremot ett villkor i miljöersättningen för skyddszoner som innebär att du varken får putsa eller skörda mellan 1 april-30 juni.
Dispens från detta villkor söker du via jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se

Sista dagen att skicka in SAM-ansökan för att få fullt stöd är den 13 april.

Läs mer på sidan om Jordbrukarstöd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss