Vägledning förorenade områden

Länsstyrelsen ger stöd och vägledning till kommunerna i arbetet med förorenade områden. Vägledningsmaterial samlas på EBH-portalen.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna

Länsstyrelsen vägleder bland annat kommunerna i arbetet med tillsynen, genom vägledande material, utbildningar och möten. Stöd för arbetet med tillsyn hittar du på EBH-portalen. Här finns också material och guider till handläggare i arbetet med bland annat fysisk planering och inventering av förorenade områden.

Webbplatsen EBH-portalen Länk till annan webbplats.

Under 2010 togs en nationell databas för förorenade områden, EBH-stödet, i drift. EBH-stödet ersatte och kompletterade de 21 MIFO-databaser som tidigare fanns på respektive länsstyrelse. Syftet med EBH-stödet är att samla all information om misstänkta och konstaterat förorenade områden så att informationen kan användas för prioritering av efterbehandlingsinsatser (lokalt, regionalt och nationellt), i planarbetet och vid exploatering, etc. EBH-stödet kan också användas för att bevara information om var och vilka eventuella föroreningar som lämnats kvar efter åtgärder. Databasen ägs och förvaltas av länsstyrelserna gemensamt och är i dagsläget tillgängligt för länsstyrelserna och Naturvårdsverket.

Nu finns EBH-kartan på länsstyrelsens hemsida där man kan se karta över konstaterade eller misstänkt förorenade områden i Sverige och Skåne. För att få information om specifika objekt i EBH-stödet, kan man kontakta länsstyrelsen och få ett utdrag skickat till sig. Krav på tillhandahållande av miljöinformation finns bland annat i Århuskonventionen och i EU:s INSPIRE-direktiv.

Länsstyrelsen Skåne håller i möjligaste mån databasen uppdaterad med avseende på inventeringar, undersökningar och efterbehandlingsåtgärder som genomförs i kommunerna. Det finns dock en eftersläpning i uppdateringen av uppgifterna från kommunala objekt då det inte finns några krav på att rapporter ska delges länsstyrelsen.

Vägledning från andra organisationer

Naturvårdsverket samordnar nationellt

Naturvårdsverket samordnar det nationella arbetet med förorenade områden och ger övergripande vägledning och information om bland annat riskbedömningar, riktvärden och ansvarsfrågor.

Förorenade områden, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut ger vägledning i de olika momenten i hantering av förorenade områden, från inventering till åtgärd.

Förorenade områden, Statens geotekniska institut Länk till annan webbplats.

Svenska geotekniska föreningen

På Åtgärdsportalen samlas information om åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden.

Åtgärdsportalen, Svenska geotekniska föreningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Alla allmänna efterbehandling-relaterade frågor ska skickas till vår resursbrevlåda:

För specifika frågor kontakta:

Johan Wigh: 010-224 16 98, enhetschef

Emilia Drab: 010-224 14 84, statliga objekt

Mats Andersson: 010-224 13 09, statliga objekt

Karin Persson: 010-224 15 76, statliga objekt

Nina Runvik: 010-224 11 68, statliga objekt (Tjänstledig t.o.m aug 2024)

David Lalloo: 010-224 14 49, tillsyn och tillsynsvägledning

Jessica Bernfreed Ewald: 010-224 12 42, tillsyn och tillsynsvägledning

Mieke Haegeman: 010-224 12 81, tillsyn och tillsynsvägledning

Erik Eneroth: 010-224 17 65, tillsyn och tillsynsvägledning

Fanny Söderkvist: 010-224 13 93, tillsyn och tillsynsvägledning

Lina Adeen: 010-224 11 83, tillsyn och tillsynsvägledning

Filip Roslund: 010-2241782 tillsyn och tillsynsvägledning

Magnus Lund: 010-2241365 tillsyn och tillsynsvägledning

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss