Smart förnybart

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt, främst sol och vind men även kraftvärme. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten för att överföra el från en plats till en annan, och när en större mängd av den förnybara elproduktionen varierar beroende på väder och vind behöver delarna i energisystemet planeras och byggas annorlunda. Projektet Smart Förnybart har tagit fram en webbaserad kunskapsbank med goda exempel.

Ny kunskapsplattform om energisystem

Projektet Smart Förnybart har tagit fram en webbaserad kunskapsbank. Syftet med kunskapsbanken är att sprida kunskap om hur energisystemet förändras och hur en ökad samverkan och dialog kan leda till bättre lokal integration av förnybar elproduktion och nya tekniker.

Fem kunskapsunderlag och en sammanfattande slutrapport har tagits fram i projektet. I slutrapporten finns slutsatser som bland annat grundar sig på regionala dialoger. Det finns även inspelningar från fyra kunskapshöjande seminarier.

Slutrapport: Ett elsystem i stor förändring (pdf på Powercircles webbplats, 28 MB) Länk till annan webbplats.

Kunskapsplattform om lokala och regionala energisystem (på Powercircles webbplats) Länk till annan webbplats.

Kunskapsunderlag

Om projektet

Projektet Smart Förnybart fokuserade på hur förnybar elproduktion kan integreras i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten. Projektet pågick mellan oktober 2020 och september 2022.

Projektet har bland annat uppnått följande:

  • En kunskapsbas för förnybar kraftproduktion.
  • En intressentanalys för aktörer med en betydande roll för robust energiförsörjning, med särskilt fokus på eltillförsel, eldistribution och elanvändning.
  • Underlättat samverkan mellan myndigheter och näringsliv genom att belysa målkonflikter och synergier med dagens energipolitik.
  • Ökat kunskapen hos nyckelaktörer på såväl tjänstepersonnivå som hos beslutsfattare.
  • Förslag på lämpliga strategier för att framtidssäkra leveranssäkerhet i svenska region- och lokalnät.

Projektägare är Länsstyrelsen Skåne. Deltagande projektpartner är Länsstyrelserna Västra Götaland och Uppsala, Power Circle (via föreningen Elkraftringen) och Sustainable Innovation (via Föreningen för energieffektivisering).

Projektledare är Sandra Johanne Selander från Länsstyrelsen Skåne. Biträdande projektledare är Anna Wolf från Power Circle och Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala.

Projektet finansierades av Energimyndigheten.

Mer information om projektet Smart förnybart - Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen på Power Circles webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss