Projekt inom energi och klimat

Länsstyrelsen Skåne arbetar mycket i projektform inom klimat- och energiområdet. Syftet med projekten är att öka genomförandet av den regionala klimat- och energistrategin och även de nationella ambitioner som Sveriges regering har på klimat- och energiområdet.

Klimat- och energistrategi för Skåne

I vissa fall är projekten stöttande för olika aktörer, till exempel kommuner eller företag. I andra fall handlar det om kunskapsuppbyggnad.

Projekten genomförs oftast i samverkan med regionala eller lokala aktörer, och i vissa fall driver vi projekt med eller för andra länsstyrelser.

Våra pågående projekt

Här är de projekt vi har information om här på webbplatsen:

Andra klimat- och energiprojekt vi deltar i

En del av de projekt vi driver har egna webbplatser. Andra projekt har sina webbsidor hos annan aktör. Här hittar du länkar till några projekt vi arbetar i.

Vill du veta mer om nätverken för energieffektivisering kontakta Ingela Valeur.

Energismarta företag i Skåne - E!

E! är ett aktivitetsbaserat nätverksprojekt i syfte att öka förutsättningarna och stimulera företag till en mer hållbar, konkurrenskraftig och effektiv energianvändning.

Målen för E! är:

  • Reducera energianvändningen med 15 % och drastiskt reducera användningen av fossila bränslen.
  • Bidra till Skånes Effektkommissions målsättning om 50 % självförsörjningsgrad
  • Bidra till att uppfylla målen i Skånes klimat- och energistrategi

Energismarta företag i Skåne (Energikontorsyds webbplats) Länk till annan webbplats.

Avslutade projekt

Fossilbränslefria kommuner i Skåne

Totalt bedrev Länsstyrelsen Skåne fem projekt mellan åren 2015-2022 som innefattade 18 kommuner och finansierades av Europeiska regionalfonden och Energimyndigheten. Syftet var att fasa ut kommunernas fossila energianvändning och minska kommunernas klimatpåverkan. För de sju kommuner som deltog under alla sju åren minskade klimatpåverkan med i genomsnitt 73%.

På projektets webbplats hittar du resultaten från projekten, som beslutsunderlag, checklistor, rutiner, policys, infomaterial och handlingsplaner.

www.fossilbranslefriakommuner.se Länk till annan webbplats.

Andra avslutade projekt

NUDGE: Trettiotre skånska företag har tillsammans minskat behovet av köpt energi med 7 344 000 kilowattimmar per år.

Lantbrukseffekten: Länk till annan webbplats. Om sänkta energikostnader i lantbruket genom virtuella kraftverk.

Solmarken: Länk till annan webbplats. Projektet Solmarken undersökte vilka andra marktyper än jordbruksmark som kan vara lämpliga att placera solceller på.

Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution Länk till annan webbplats.

Elbilslandet Syd: Länk till annan webbplats.fyra fokusområden ska stödja aktörer inom Skåne och Blekinges näringsliv att göra en omställning till fossilfria transporter

Finansiering

Finansiering till projekten kommer bland annat från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Regions Skånes miljövårdsfond.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss