Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

EHRIN: arbete med vätgas över landsgränser

Under perioden juli 2023 – oktober 2024 samarbetar Länsstyrelsen Skåne med partners i Nederländerna och Tyskland för att utveckla strategier för hur man kan samarbeta kring vätgasprojekt.

Provinsen Drenthe i Nederländerna är en föregångare på vätgasområdet. I projektet EHRIN samarbetar provinsen med ett regionalt utvecklingskontor från Leine-Weser i Tyskland och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att samarbete och utbyte av kunskap och lärdomar mellan olika länder ska leda till konkreta framsteg inom vätgasområdet.

Molekyler på blå bakgrund

EHRIN – Excellent Hydrogen Regions in Europe

Inom EHRIN utvecklar deltagarna strategier för att genomföra tre vätgasprojekt, ett i varje land. Den holländska partnern får chansen att öka sitt genomslag och den tyska partnern och vi på Länsstyrelsen Skåne kommer ikapp på vätgasområdet. Därmed kommer på sikt våra respektive nätverk framåt i arbetet.

Projektet ska även resultera i en samarbetsstrategi samt i ett stegvis tillvägagångssätt som även andra europeiska regioner kan använda.

Kort om deltagarna och projekten

Huvudpartner: Provinsen Drenthe (Provincie Drenthe)

Provinsen Drenthe påbörjar utvecklingen av ett vätgasdrivet tåg som korsar flera gränser från Emmen (Nederländerna), via Grafschaft Bentheim (Tyskland), till Sverige.

Projektpartner: Kontoret för regional utveckling Leine-Weser (Amt für Regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Tyskland)

Kontoret för regional utveckling Leine-Weser i Tyskland bidrar med ett nyskapat vätgasnätverk, som inkluderar sju kommuner och mer än femtio privata företag som arbetar med utveckling, förbättring och kommersialisering av vätgas i Niedersachsen.

Projektpartner: Länsstyrelsen Skåne, Sverige

Länsstyrelsen Skåne avser etablera ett nätverk med viktiga aktörer och skapa relevanta vätgasrelaterade åtgärder i Klimat- och energistrategin 2024–2028 för Skåne.

Projektet EHRIN pågår 1 juli 2023 - 1 november 2024.

Logotype EHRIN

Koppling till EU:s Fit for 55

Den 14 juli 2021 presenterade Europeiska kommissionen paketet "Fit for 55" med förslag på hur målet om minskade koldioxidutsläpp till år 2030 ska nås och därmed på sikt bana väg för att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent år 2050.

REPowerEU-planen som publicerades den 18 maj 2022 förstärker EU:s engagemang för att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen. Som en del av planen lade kommissionen fram sin vision för en väteaccelerator (Hydrogen Accelerator), som syftar till att öka både utbud och efterfrågan på vätgas i Europa. Målet under REPowerEU är att vätgasförbrukningen ska öka från 5 miljoner ton till 20 miljoner ton fram till 2030.

Vätgas är ett sätt lagra energi

Elektricitet finns bara i stunden. Vill man använda energi som kommer från exempelvis vindkraft eller solkraft vid ett senare tillfälle, behöver energin lagras.

Ett sätt att lagra energi är i vätgas. Genom att med elektricitet spjälka vatten i en så kallad elektrolysör får man vätgas, syrgas och värme. Vätgasen kommer att innehålla en stor del av energin från den använda elektriciteten. Värmen - alltså resten av energin - kan tas tillvara för uppvärmning lokalt, och vätgasen kan lagras och förflyttas för senare användning.

Hur tillverkas vätgas? Vätgas Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss