Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Energieffektivisering i företag och organisationer

Det finns stora möjligheter att minska användningen av energi inom offentliga verksamheter och företag i Skåne. Här finns kunskap och vägledning för företag och organisationer om insatser som ger effekt.

Dialog med lokala nyckelaktörer

Forum för energiförsörjning

Landshövdingarna i sydlänen har tagit initiativ till ett Forum för energiförsörjning, utifrån den oro som finns hos flera företagare i södra Sverige.

Smart förnybart

Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt. Kommuner kan arbeta aktivt för att bidra till utvecklingen. I projektet Smart Förnybart har Länsstyrelsen tagit fram olika underlag att tillgå för att öka förståelsen mellan olika aktörer.

Projektet Smart förnybart

Energibesparing i kommuner

Energibrev från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ger ut ett nyhetsbrev till skånska kommuner med fokus på information om energibesparing och energieffektivisering. Här finner du tips om intressanta evenemang, webbinarium, åtgärder samt myndighetsinformation.

Anmäl dig och börja prenumerera på nyhetsbrevet Länk till annan webbplats.

Energieffektivisering av offentliga byggnader och värdeskapande fastighetsförvaltning

En tredjedel av energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade gjort lönsamma energiinvesteringar.

Som ett stöd till offentliga fastighetsförvaltare har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en modell för en energieffektiv och värdeskapande fastighetsförvaltning. Modellen utgår från en aktiv behovsstyrd budget i motsats till dagens mer passiva budgetmodell där pengarna inte räcker till för att genomföra tillräckligt omfattande åtgärder.

I rapporten "Inget mer lappa och laga i kommunala fastigheter - Så här kommer ni igång med lönsamma och nödvändiga investeringar" beskriver vi hur

  • inventering av byggnader genomförs på ett professionellt sätt (kommunen identifierar alla nödvändiga och energieffektiviserande åtgärder och sätter en investeringsbudget för dessa)
  • alternativkostnadskalkyler ska användas som ett verktyg för att motivera storskaliga renoveringsprojekt

Rapport: Inget mer lappa och laga i kommunala fastigheter - Så här kommer ni igång med lönsamma och nödvändiga investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räkneverktyg visar potential

Länsstyrelsen har även tagit fram ett räkneverktyg i Excel som du kan använda för att snabbt uppskatta just din kommuns lönsamma investeringspotential med hjälp av alternativkostnadskalkylering.

Räkneverktyg för investeringar av alternativkostnadskalkyler (oktober 2022) Excel, 107.3 kB.

Nedan finns inspelade utbildningar för politiker och beslutsfattare om det stora energislöseriet i kommunala byggnader och vad en kommun kan tjäna på att hantera ”underhållsberget”, det vill säga den stora mängden eftersatt underhåll av fastigheter.

Hanna Savola, tidigare tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne, berättar om den oanade potentialen för energieffektivisering i kommuners fastigheter (2020).

Hanna Savola, tidigare tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne, pratar om bland annat problem med budgetstyrd fastighetsförvaltning i en intervju med Upphandlingsmyndigheten.

Hanna Savola, tidigare tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne, pratar i en intervju med Upphandlingsmyndigheten om bland annat problem med budgetstyrd fastighetsförvaltning. Intervjun startar 1t 36 min in (2021).

Anders Edwall, tidigare teknisk chef på Osby kommun, berättar om utmaningar som Osby brottas med i arbetet med att skapa en energieffektiv och attraktiv fastighetspark.

Daniel Svensson, energiexpert och fastighetsutvecklare på ESM AB, presenterar den behovsanalys och bokföringsmetodik som behövs för att få bukt med underhållsbergen i kommunala fastigheter.

Förstudie: Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader (2017)

I en analys av fastighetsförvaltningen i de skånska kommunerna utförd 2017 bedömde vi att det finns en potential att sänka energianvändningen till 120 kWh eller mindre per kvadratmeter genom att modernisera byggnaderna med lönsamma åtgärder.

Rapport: Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader. En analys av fastighetsförvaltningen i de skånska kommunerna. Länk till annan webbplats.

Pilotprojekt: Minska energislöseriet genom lönsamma investeringar (2018–2019)

I detta pilotprojekt med kommunerna Lund, Trelleborg, Burlöv och Osby genomförde vi energirevisioner och tog fram investeringskalkyler för tre skolor och en kombinerad sim- och sporthall, en byggnad i varje kommun. Vi utvärderade också kommunernas administrativa rutiner. Därefter samlade vi berörda funktioner till en heldags kapacitetsutveckling i värdeskapande fastighetsförvaltning.

Kommunerna fick expertstöd med att, utifrån sina nyckeltal, uppskatta och presentera sin totala lönsamma energieffektiviseringspotential för kommunledningen. Syftet var att visa hur lönsamma investeringar kan motiveras genom väl genomarbetade investeringskalkyler. Våra preliminära kalkyler visade att dessa fyra kommuner kunde spara 130 miljoner kronor netto på 25 år.

Rapporten "Överkom energislöseriet genom lönsamma investeringar" och övrigt material från pilotprojektet Länk till annan webbplats.

Energieffektivisering för företag

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att hushålla med energi.

Vägledning för verksamhetsutövare (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Företagsguide från Energimyndigheten för dig som vill energieffektivisera ditt företag.

Energimyndighetens företagsguide Länk till annan webbplats.

Ta era första steg i energiarbetet och lär tillsammans med andra företag. Sänk er energianvändning och dela erfarenheter med andra företag i ett nätverk för energieffektivisering.

Energismarta företag i Skåne (energikontorsyd.se) Länk till annan webbplats.

Information och goda råd från företag som arbetat med energieffektivisering.

Energiarbete som ger konkurrenskraft Länk till annan webbplats.

Under åren 2021-2023 jobbade 33 företag tillsammans med Energikontor Syd och Länsstyrelsen Skåne i projektet NUDGE. Läs om hur arbetet gick till.

Broschyr: Gör ditt energiarbete med oss – öka din konkurrenskraft! Energikontor Syd (pdf) Länk till annan webbplats.

NUDGE (Nod för utveckling av digital och grön energiomställning) var ett aktivitetsbaserat nätverksprojekt för företag i Skåne som ville få bättre koll på sin energianvändning och göra energieffektiviserande insatser. Målen, att sänka företagens energikostnader och stödja företagens återhämtning i spåren av covid-19-pandemin, uppnåddes med råge.

Målsättningen var att

  • respektive nätverk i snitt skulle nå 10 procent energieffektivisering
  • alla företag skulle ha genomfört minst 1 åtgärd samt ha 1 planerad åtgärd i sin handlingsplan.

Företagen som deltog fick uppleva hur de kunde spara mycket pengar utan att göra stora investeringar. Många åtgärder gjordes utan investeringar. Istället optimerades befintlig utrustning och medveten styrning. Företagen, som var allt ifrån stora till små, arbetade i nätverk där man lärde av varandra, men deltog också i utbildningar och fick individuell energirådgivning.

Trettiotre skånska företag minskade behovet av köpt energi med 7 344 000 kilowattimmar per år, vilket teoretiskt kan översättas till minskade energikostnader på drygt 7 miljoner kronor. Totalt sparade företagen 10 procent energi jämfört med de basår de valt. Alla tre nätverk överträffade sina mål och drog i snitt ner på inköpt energi med 18 procent samt genomförde totalt 107 åtgärder och planerade ytterligare 64 åtgärder att genomföra framöver.

Pressmeddelande vid projektets avslutning: Skånska företag drar ner 18% på energi (newsmachine.com) Länk till annan webbplats.

NUDGE – Nod för utveckling av digital och grön energiomställning (Energikontorsyds webbplats) Länk till annan webbplats.

Se mer om resultaten för tre av företagen i filmerna längre ner på sidan.

Tillsynsvägledning för energieffektivisering

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Nedanstående information är för dig som arbetar med tillsyn inom energiområdet.

TVL-info 2022:8 Stöd för energi i ordinarie tillsyn med bilagor.pdf Länk till annan webbplats.

Du hittar mer tillsynsvägledning inom energiområdet och andra tillsynsområden på Länsstyrelsens sida om tillsynsvägledning.

Tillsynsvägledning enligt miljöbalken | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss