Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hembygdsrörelsen

Uppförandet av hembygdsgårdar var en reaktion mot samhällsomvandlingen som dessa faktorer innebar för flertalet människor. Skånes hembygdsförbund bildades 1928 med uppgifter som inventering, föremålsinsamling, byggnadsvård och informationsspridning. Varje härad fick sin egen hembygdsförening, vilket kom att förverkligas 1942. Idag vårdar hembygdsföreningarna cirka 300 äldre byggnader där prästgårdar och möllor är väl representerade.

Skånes hembygdsförbund ingår i de skånska museinätverken och arbetar med hela Skåne från två kanslier belägna i Lund och Kristianstad. I Lund finns också hembygdsförbundets arkiv och bibliotek. År 2002 ingick 108 föreningar som i sin tur hade 50 000 medlemmar. 
  
Industrialiseringen och järnvägens framväxt medförde en snabb förändring av både samhällsstruktur, försörjning och det omgivande landskapet. Uppförandet av hembygdsgårdar var en reaktion mot samhällsomvandlingen som dessa faktorer innebar för flertalet människor. Skansen i Stockholm grundades 1891 och blev det första friluftsmuseet i världen. 
  
Skånes hembygdsförbund bildades 1928 i Helsingborg på initiativ av lokala härads- och sockenföreningar. Bakgrunden var att det saknades ett samarbetsorgan mellan de olika föreningarna men också mellan hembygdsrörelsen och myndigheter. År 1937 tillsattes en intendenttjänst, senare landsantikvarie, som fungerade som förmedlare mellan det ideella och det officiella. 
  
Verksamheten inom förbundet fick en betoning på insatser som inventering, föremålsinsamling, byggnadsvård och informationsspridning. Förbundets första konkreta arbetsuppgift blev restaurering av borgruinen Månstorps gavlar. Ett annat mål var att varje härad fick sin egen hembygdsförening, vilket kom att förverkligas 1942. De första föreningarna hade dock ofta en tyngdpunkt mot arkeologi och fornminnesvård. 

Hembygdsgården blev en plats för medlemmar med stort engagemang, lika tidstypisk som arbetarrörelsens folkets hus eller nykterhetsrörelsens ordenshus. Skånes hembygdsförbund förvaltar två fastigheter, Ballingstorp i Östra Göinge kommun och Biskopskällaren på Ivö. De lokala hembygdsföreningarna sköter om cirka 300 äldre byggnader. Hembygdsgårdarna har många gemensamma drag. Ofta har äldre byggnader flyttats till platsen och anpassats till ett tidigare föresatt ideal, men byggnader på ursprunglig plats förekommer också. I flera fall speglas kulturmiljöer med lokal anknytning där traktens binäringar förevisas. Exempel på detta är liesmide i Osby, Loshults gelbgjuteri och korgmakeriet i Örkened medan samlingar på Falsterbonäset visar fiske och naturhistoria.

 
Lästips:
Skånsk hembygdsrörelse. Skånes hembygdsförbunds årsbok 1977.

Exempel: Broby Hembygdspark

Pehr Johnsson hade vid arbetet med hembygdsparken i Broby kontakt med Kulturens grundare Georg Karlin och Skansens grundare Arthur Hazelius. Föremål och byggnader med betydelse för bygdens historia samlades inom parken, som förlades mitt i Broby. Museet ägs av Göinge hembygdsförening som grundades 1918, även den av Pehr Johnsson. Föreningen hette från början Broby hembygds- och vandringsförening, men bytte 1920 namn till Östra Göinge hembygdsförening. Två år senare blev namnet Göinge Hembygdsförening och föreningen kom att omfatta de båda Göingehäraderna. Det är en av de äldsta hembygdföreningarna i trakten. Parken förlades på en tomt invid ån på prästgårdsområdet. En museibyggnad stod färdig 1923 efter ritningar av Brobysonen och byggmästare Olof Johnsson, bosatt i Los Angeles.

Gisslas stuga, som är en ryggåsstuga från 1800-talets början och tidigare belägen på gränsen mellan socknarna Hjärsås och Knislinge, var den första byggnad som flyttades till parken. En ängslada från Örnanäs och ett gammalt häkte från Lönsboda marknadsplats skänktes till parken av privatpersoner i trakten. År 1926 inköptes Grimmatorpet, vars äldsta delar är från början av 1700-talet, och en kvarn. Till parken flyttades senare bland annat en byggnad tillhörande Norra Mellby prästgård, en skvaltkvarn från Gylsboda, ett krutproberarhus från Torsebro krutbruk och en byggnad som tillhört prästgården i Knislinge.

Förutom de fysiska byggnaderna och föremålen som finns samlade inom hembygdsparken förmedlas dessutom traditionsenligt hantverkskunnande. I parken finns också en örtagård med både gamla och nya kryddväxter. Broby hembygdspark är även idag välbesökt och har ett stort antal aktiviteter under året med bland annat utställningar, studiecirklar och midsommarfirande. Sedan 1950-talet finns det även en servering som inryms i ett sydgötiskt hus, uppfört på platsen 1922. Det inrymde från början vaktmästarbostad och museum.
 
Lästips:
Broby Hembygdsparks hemsida

Göinge Hembygdsförenings årsböcker

Broby hembygdspark

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss