Risk för gräsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flygfoto över skåneslätten, liten sjö, hus, ängar och himmel med moln.

Stöd till jordbruk och landsbygd

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige. Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

KALENDER

 • 13 07 feb 2023 dec 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik Välkommen till en utbildning med syftet att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 07 27 mar 2023 apr 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Grundutbildning i Motiverande samtal Välkommen till en utbildning i Motiverande samtal, MI, för dig som arbetar med barn och unga.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 15 04 mar 2023 maj 2023 Klocka som ikon För tider, se program
  Aktiva åtgärder i praktiken Länsstyrelsen Skåne bjuder in till två heldagar om hur det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder kan bedrivas i praktiken. Utbildningen riktar sig till chefer och strateger inom HR och andra ansvari...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 17 apr 2023 Klocka som ikon 13.00 - 15.30
  Dialogmöte – MANABAS coast Hur kan naturområden och bebyggelse bevaras och skyddas när havsnivåerna stiger?

  Anmäl dig här – senast 5 april

Sälunge

Djur

Råd om vilda djur

Vad bör du göra när du hittar ett djur ute i naturen? Här ger vi dig en sammanställning av vanliga frågor och svar om vilda djur.

Djur

Aktuellt om fågelinfluensa

I Skåne pågår ett utbrott av fågelinfluensa. Här kan du läsa mer om pågående utbrott och vilka restriktioner som gäller.

Glad person med dator i knät.

Sök stiftelser eller stipendier

Letar du efter stipendium eller bidrag som du kan söka? Du kan hitta stiftelser som ger ut stipendier i länsstyrelsernas stiftelsesök.

NYHETER

 • 2023-03-31

  Arbetet med strategin för romsk inkludering behöver växlas upp

  Det har skett en positiv utveckling av arbetet kring romsk inkludering under 2022, både på myndighetsnivå och genom faktiska insatser runtom i landets kommuner. Men det räcker inte. Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk att målen i regeringens långsiktiga strategi för romsk inkludering inte kommer uppnås till fullo.
 • 2023-03-31

  Behov av mer långsiktigt arbete för att minoritetspolitiken ska få grundlig effekt

  Utvecklingen inom minoritetspolitikens delområden har inte gått framåt nämnvärt de senaste tre åren. Regeringens förstärkn...
 • 2023-03-31

  Fem av femton skånska miljökvalitetsmål går åt fel håll

  Miljömålen för klimat, hav, skogar, odlingslandskap och biologisk mångfald utvecklas åt fel håll i Skåne. Även om många br...
 • 2023-03-30

  Nominera till Skånes naturvårdspris 2023

  Skånes naturvårdspris delas ut till personer, företag eller organisationer verksamma inom Skåne, som genom sitt engagemang...