Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aktuell rovdjursinformation

Aktuellt i Östergötland

2024-03-04

Lodjursinventeringen är slut, preliminärt har det kvalitetssäkrats 6-7.5 föryngringar denna vinter. Föryngringar som rör sig över länsgränserna fördelas mellan länen och därav kan det bli ojämna siffror. Naturvårdsverket gör det slutgiltiga fastställandet av inventeringen.

2024-02-29

I vargreviret Tisaren har det skett ett partnerbyte i det revirmarkerande paret. Samma hane som fanns förra året finns kvar i reviret men nu med en ny hona. Tiken kommer från Sjundareviret (det reviret finns på länsgränsen mellan Södermanland och Stockholms län).

2024-02-27

En varg blev i början av februari påkörd av en bil i Långbogenreviret mellan Berg och Tjällmo. Eftersök genomfördes enligt rutin av polisens eftersöksekipage. Vargen gick inte att hitta och det fanns inga tecken på att vargen var skadad. DNA som hittades på bilen, visar att det var en ungtik från Långbogenreviret som var inblandad i olyckan.

2024-02-01

Rovdjursinventeringen pågår och i länet visar den preliminära kvalitetssäkringen

  • Fyra och en halv lodjursföryngringar (två i norr, två och en halv i söder)
  • Ett och ett halvt revirmarkerande par av varg (norra delen av länet kallat Tisaren(rör sig både i Östergötland och Örebro län) och Fågelmossen.
  • En familjegrupp av varg med föryngring (norra delen av länet) kallat Långbogen.

Inventeringen av lodjur pågår till den 28 februari och varg den 31 mars, det slutgiltiga resultatet ska granskas av Naturvårdsverket och fastställs någon gång under sommar 2024.

2023-10-27

I slutet av augusti fanns en bild av 4 vargar på en av länsstyrelsens viltkameror i Långbogenreviret (norr om Roxen).

Det är hanen och tre valpar. För att dessa vargar ska ingå statistiken behöver de återfinnas i reviret under inventeringsperioden 1 oktober till 30 mars.

Varghane med fyra valpar i Långbogenreviret

2023-10-10

Ett får har dödats av lodjur ca 2 mil från Åtvidaberg. Länsstyrelsen har varit på plats.

2023-06-21

Länsstyrelsens besiktningsman har konstaterat ett lodjursangrepp på får ca 1 mil från Kisa i Kinda kommun. Ett får dödades.

2023-06-20

Ett lodjur har hittats dött i norra Östergötland inom Finspångs kommun. Kroppen var i väldigt dåligt skick och dödsorsak gick inte att bedöma. Länsstyrelsen har varit på plats, polisen är informerad och kroppen sänds till Sveriges veterinärmedicinska anstalt för obduktion.

2023-06-14

Länsstyrelsens besiktningsman har konstaterat ett lodjursangrepp på får ca 1 mil från Falerum i Åtvidabergs kommun. Ett får dödades.

2023-06-09

Preliminärt resultat av inventeringen av lodjur visar att vi har 11 föryngringar som helt befinner sig i länet samt 5 föryngringar som delvis rör sig i länet. Totalt blir det ca 13.5 föryngringar. Med föryngring menas hona med ungar. Det resultatet kan komma att ändras efter granskning.  Slutgiltigt resultat publiceras av naturvårdsverket.

2023-04-12

Länsstyrelsen har fått sista provsvaren efter vinterns inventering av varg. Proverna visar att ett nybildat vargpar befinner sig delvis i Östergötlands län. Detta är ett par som rör sig från Hallsberg (Örebro län) till norr om Godegård (Östergötlands län). Reviret kallas Tisaren, efter en sjö i Örebro län. Honan kommer från Långbogenreviret i Östergötland och hanen är från Sjundareviret som ligger mellan Stockholms- och Södermanlands län.

Östergötlands vargrevir

  • Långbogen
  • Fågelmossen
  • Tisaren, delas med Örebro län

2023-03-31

Länsstyrelsen har kvalitetssäkrat två vargar som går tillsammans i området Borensberg/ Motala /Godegård. Vargar rör sig på stora områden vilket innebär att de även rör sig utanför detta område. Vargarna är av olika kön och kommer från Sjundareviret som ligger på gränsen Södermanland- /Stockholms län.

De här två vargarna är klassade som ett revirmarkerande par och reviret kallas för Fågelmossen.

Varg Fågelmossen

En av vargarna i nya reviret Fågelmossen. Bilden är tagen med en viltkamera. Foto: Länsstyrelsen Östergötland

2023-03-28

Länsstyrelsen har under en tid (se 2023-02-16) följt en varg som rör sig i Ydre trakten, Södra Östergötland och in i Jönköpings län. Vargen klassas nu som ensam stationär varg.

2023-03-06

Länsstyrelsen har även i år kvalitetssäkrat vargreviret Långbogen som finns i området mellan Borensberg och Finspång. I ett vargrevir kan det födas valpar en gång per år och det har bekräftats att det föddes valpar i reviret våren 2022.

2023-02-27

Natten till den 27 februari 2023 har ett får dödats av varg ca 5 km från Finspång. Länsstyrelsen har varit på platsen.

2023-02-16

Länsstyrelsen har analyserat en spillning från Ydre. Spillningen kommer från en tik som är född i ett revir norr om Karlstad. Vargen har varit i området under en tid och rör sig förmodligen även i Jönköpings län. Länsstyrelsen följer utvecklingen med hjälp av spillningsinventering och kameraövervakning. Anmäl gärna spår (spillning, urin, spår i snö, foto) efter varg och lo på www.skandobs.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-01-13

Vargreviret Långbogen i Östergötland, tillsammans med fler sydliga län, har blivit föremål för en forskningsstudie. En forskare som heter Cecilia Di Bernardi, vid Grimsö forskningsstation har utvecklat en ny metod för att identifiera konsumerade bytesdjur hos varg genom att analysera DNA i vargspillningar. Det är helt enkelt en predationsstudie hos varg där man genom DNA i vargspillning kan se vad vargarna har för byten i olika revir.

Syftet är att öka kunskapen om vilka bytesdjur som vargarna lever av i mer sydliga län jämfört med de län i Mellansverige som det redan finns god information från. Det är även intressesant att undersöka eventuella skillnader mellan olika flockar samt att relatera detta till förekomsten av olika bytesdjur i olika områden (vargrevir).

Vi behöver er hjälp under den återstående inventeringsperioden (som pågår till och med mars 2023) att rapportera in spillningar från varg i Långbogenreviret på skandobs.se. Vår önskan är att få in 50-100 spillningar från reviret (men även ett mindre antal än detta är intressant). Ett önskemål är dessutom att dessa är fördelade över tid så långt som möjligt dvs spillningar som är insamlade med 7 dagars mellanrum kan ge oss mer information än om spillningar är insamlade under samma dag. Detta beror på att vi vill identifiera så många av vargarnas födokällor som möjligt och spillningar som är insamlande med bara några dagars mellanrum härrör sannolikt från samma födokälla.

2022-11-29

Länsstyrelsen har fått en film på viltkameran men en vuxen varg följd av fyra vargar. De fyra sista kan vara årsvalpar. Bilden är tagen i vargreviret Långbogen i Östergötland.

Vargar i Långbogenreviret

2022-10-07

Länsstyrelsens besiktningsman har konstaterat ett lodjursangrepp på får ca 1,5 mil från Östra Husby. Ett får dödades.

2022-09-23

Ett påkört lodjur hämtades igår kväll av polisen vid väg 35 norr om Åtvidaberg. Polisen kommer att sända djuret till Sveriges veterinärmedicinska anstalt för obduktion.

2022-09-17

Länsstyrelsens besiktningsman har konstaterat ett vargangrepp på får ca 1 mil norr om Tjällmo, fyra får är dödade och ytterligare ett får har avlivats.

2022-09-16

Länsstyrelsens besiktningsman har konstaterat ett vargangrepp på får ca 1 mil norr om Tjällmo. Tre får är dödade och ytterligare två får har avlivats.

2022-09-09

Länsstyrelsen kan med hjälp av en inventeringskamera konstatera att det skett en föryngring i Långbogenreviret, hur många valpar som fötts går inte att säga i dagsläget.

Vargvalp

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss