Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av stora rovdjur

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar. I Östergötland innebär det inventering av varg, lo och kungsörn. Resultaten utgör grund för förvaltning av arterna, vilket bland annat leder till underlag för skadeförebyggande åtgärder och licensjakt.

Inventeringen av varg och lo i Östergötland sker framför allt genom spårning på snö, spillningsanalys och med hjälp av inventeringskameror. Länsstyrelsen samarbetar med jägare, allmänhet och olika intresseorganisationer.

Inventeringarna ger kunskap om rovdjurspopulationens storlek, var rovdjuren lever och hur de utvecklas över tid. Inventeringsresultaten används för uppföljning av nationella och regionala mål för rovdjurens status och utveckling samt utgör grund för beslut om jakt och förebyggande åtgärder.

Du kan hjälpa till

Rapportera om du ser ett rovdjur, spår, foto eller spillning genom att rapportera via Skandobs hemsida, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller med hjälp av appen Skandobs Touch. På Skandobs kan du också se vad andra rapporterat. Det går även att ringa eller maila till länsstyrelsen i Östergötland.

  • Ta ett foto där också en storleksreferens finns med på bilden (tex husnyckel eller snusdosa).
  • Notera var du befinner dig så du kan hitta tillbaka till spåret.
  • Rapportera snabbt innan spåren försvinner!
  • Rapportera in bilder från åtelkameror.

Från den 25 maj 2018 är åtelkameror inte längre tillståndspliktiga för privatpersoner. Den som vill sätta upp en åtelkamera måste dock följa den nya dataskyddsförordningen och bland annat genast radera eventuella personuppgifter som fångas på kameran. Vill du läsa mer:

Viltkameror för privat användning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spår kontrolleras i fält av en inventerare som har särskild utbildning för att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att observationen ska kunna kvalitetssäkras. Vid vissa tidpunkter kan det hända att länsstyrelsen måste prioritera och det görs utifrån vilken information länsstyrelsen redan har om förekomst av rovdjur i området.

Alla observationer har betydelse för helhetsbilden av var rovdjuren rör sig och i vilka områden länsstyrelsen ska prioritera inventeringen. Spillning från varg kan analyseras för att försöka säkerställa art, kön och individ.

Spårstämplar

Varg

Vargens fyra tår är ofta symmetriskt placerade. Det betyder att de två mellersta tårna är lika långa, samt att de två yttre tårna är lika långa (men kortare än mellantårna). Stämpeln är mellan 8–11 cm lång (kloavtrycken ska inte räknas med i måttet). För att skilja på spår från en varg och en stor hund fodras längre spårningar där gångart, steglängd och beteende kan studeras.

Lodjur

Ett lodjursspår har vanligtvis avtryck av fyra tår utan klor. Spåret är omkring 7 till 9 cm långt och ganska runt. I tydliga spår kan man känna igen lodjursstämpeln på att den är asymmetrisk, de två mellersta tårna når olika långt fram i spåret. Det kan jämföras med din egen hand, om du håller den framför dig med tummen dold under handflatan.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss