Demokrati

Örebro län har skrivit på en deklaration för demokratin som innebär att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Vårt demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för vårt lands historia, utveckling och välstånd. Regeringens mål för demokratin är en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika.

Logotyp med texten Vår demokrati - värd att värna varje dag

Demokratin 100 år

Demokratin fyller 100 år och det uppärksammans och firas runt om i landet. Historiskt är det alltså hundra år sedan riksdagen beslutade om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. De första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922.

Demokrativecka med besök av Demokratistuga

Under en vecka i september, närmare bestämt den 20–24 september, firar Örebro län demokratin 100 år med en demokrativecka. Under veckan kommer olika aktiviteter genomföras som föreläsningar och workshops för att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin.

Under veckan kommer också Demokratistugan till länet. Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter som är på turné mellan länen i Sverige under året.

Demokrativeckan

Demokratistugan (Vår demokrati)länk till annan webbplats

Anmäl in aktivitet som anordnas med anledning av demokratin 100 år

Länsstyrelsen sammanställer ett program för demokrativeckan och kommer även att lista andra aktiviteter som sker under året med anledning av demokratin 100 år. Anmäl gärna in aktivtitet som din organisation anordnar om du vill vara med i program eller sammanställning av aktiviteter under året.

Vi behöver information om din aktivitet senast den 4 juni.


Kontaktperson för aktiviteten * (obligatorisk)
Kontaktperson för aktiviteten

Anordnas aktiviteten under demokrativeckan? * (obligatorisk)
Anordnas aktiviteten under demokrativeckan?
Örebro läns deklaration för demokrati

Örebro var första län att skriva under deklarationen för en stark demokrati. Den 4 september 2019 skrevs den under av landshövding Maria Larsson och Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år. Deklarationen innebär att vi åtagit oss att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Örebro läns åtagande enligt deklarationen

Utdrag från deklarationen:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Lär dig mer om demokrati

Vill du testa dina kunskaper om demokratin? Riksdagen har tagit fram olika quiz där du kan utmana dig i frågor som allt från hur riksdagen fungerar till hur rösträtten kom till.

Testa dina kunskaper om demokrati (Sveriges riksdag)länk till annan webbplats

Testa dina kunskaper om demokratins historia (Sveriges riksdag)länk till annan webbplats

Kontakt