Demokrati

Örebro län har skrivit på en deklaration för demokratin som innebär att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Vårt demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för vårt lands historia, utveckling och välstånd. Regeringens mål för demokratin är en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika.

Logotyp med texten Vår demokrati - värd att värna varje dag

Demokratin 100 år

Demokratin fyller 100 år och det uppärksammans och firas runt om i landet. Historiskt är det alltså hundra år sedan riksdagen beslutade om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. De första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922.

Demokrativecka med besök av Demokratistuga

Under en vecka i september, närmare bestämt den 20–24 september, firar Örebro län demokratin 100 år med en demokrativecka. Under veckan kommer olika aktiviteter genomföras som föreläsningar och workshops för att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin. Under veckan kommer också Demokratistugan till länet. Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter som är på turné mellan länen i Sverige under året. Läs mer om vad som händer under veckan:

Demokrativeckan 20–24 september

Demokratistugan (Vår demokrati) Länk till annan webbplats.

Demokratiaktiviteter under sommar och höst

Under året sker flera olika aktiviteter för att fira och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år. Här listar vi de aktiviteter som rapporterats in till Länsstyrelsen. Listan fylls på allt eftersom vi får mer information om aktiviteter.

Demokratirundan i Hallsberg

Demokratirunda längs hälsans stig i Hallsberg. Informatörer kommer att bistå med information och vägledning. Pågår under juni–augusti.

Sommarutställning 2021 om kvinnors rösträtt i Hallsberg

2021 är det hundra år sedan kvinnor för första gången fick rösta till Sveriges riksdag. 100 år av kvinnlig rösträtt är något att glädjas över. Hallsbergs kommun är stolta över att få presentera årets sommarutställning 2021 på Bergöös – Rösträtt för kvinnor. Pågår 29 juni –15 augusti

Sommarutställning 2021: Rösträtt för kvinnor Länk till annan webbplats.

Utställning om demokratin 100 år i Lekeberg

Utställning på Lekebergs biblioteket på temat Demokratin 100 år under september.

Bokklubb med fokus på demokrati, Askersund

Askersunds bibliotek arrangerar bokklubb med fokus på demokratifrågor. I bokklubben kommer boken ”Demokratins skymning” av Anne Applebaum läsas och disktueras. Föranmälan senast 14/9.

Bokklubb Demokratins skymning på Sensus webbplats Länk till annan webbplats.

Demokratipyssel i Karlskoga för barn och medföljande vuxen

Onsdag 22/9 15-17 är det demokratipyssel i bibliotekets fantasilabb. Ingen föranmälan krävs.

Vi tillverkar tillsammans ett demonstrationståg. Egentillverkade fantasigubbar får bära barnens budskap. Demonstrationståget ställs ut i Lilla Galleriet som ligger i biblioteksbyggnaden till den 10 oktober. I galleriet finns också möjlighet att se affischutställningen: ”Ja må den leva” om demokratins genombrott i Sverige.

Vid frågor kontakta Karlskoga Bibliotek

Anmäl in aktivitet som anordnas med anledning av demokratin 100 år

Just nu tas program fram för veckan. Vill du eller din organisation bidra med en programpunkt? Skicka i så fall in information om aktiviteten via formuläret så lägger vi till den i programmet för veckan.

Länsstyrelsen sammanställer ett program för demokrativeckan och kommer även att lista andra aktiviteter som sker under året med anledning av demokratin 100 år. Anmäl gärna in aktivtitet som din organisation anordnar om du vill vara med i program eller sammanställning av aktiviteter under året.


Kontaktperson för aktiviteten * (obligatorisk)
Kontaktperson för aktiviteten

Anordnas aktiviteten under demokrativeckan? * (obligatorisk)
Anordnas aktiviteten under demokrativeckan?
Örebro läns deklaration för demokrati

Örebro var första län att skriva under deklarationen för en stark demokrati. Den 4 september 2019 skrevs den under av landshövding Maria Larsson och Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år. Deklarationen innebär att vi åtagit oss att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Örebro läns åtagande enligt deklarationen

Utdrag från deklarationen:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Lär dig mer om demokrati

Vill du testa dina kunskaper om demokratin? Riksdagen har tagit fram olika quiz där du kan utmana dig i frågor som allt från hur riksdagen fungerar till hur rösträtten kom till.

Testa dina kunskaper om demokrati (Sveriges riksdag) Länk till annan webbplats.

Testa dina kunskaper om demokratins historia (Sveriges riksdag) Länk till annan webbplats.

Kontakt