Demokrati

Örebro län har skrivit på en deklaration för demokratin som innebär att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Vårt demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för vårt lands historia, utveckling och välstånd. Regeringens mål för demokratin är en levande demokrati som är uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika.

Logotyp med texten Vår demokrati - värd att värna varje dag

Demokratin 100 år

2021 fyllde demokratin 100 år. Historiskt var det då hundra år sedan riksdagen beslutade om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. De första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922.

Under en vecka i september 2021 firade Örebro län demokratin 100 år. Under veckan stod en demokratistuga på Stortorget i Örebro och det anordnades olika aktiviteter som föreläsningar och workshops för att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin. Du kan fortfarande besöka demokratistugan digitalt:

Demokratistugan (Vår demokrati) Länk till annan webbplats.

Örebro läns deklaration för demokrati

Örebro var första län att skriva under deklarationen för en stark demokrati. Den 4 september 2019 skrevs den under av landshövding Maria Larsson och Peter Örn, ordförande för Kommittén Demokratin 100 år. Deklarationen innebär att vi åtagit oss att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Örebro läns åtagande enligt deklarationen

Utdrag från deklarationen:

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får aldrig tas för given.

Kontakt