Vilda djur och växter

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur, genomför åtgärder för hotade djur och växter, arbetar med invasiva främmande arter samt ger tillstånd till dig som vill sälja, visa eller hantera djur och växter.

Här kan du läsa om hur Länsstyrelsen arbetar med vilda djur och växter.

Rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av stora rovdjur: björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. Vi fattar beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur. 

Hotade djur och växter

Vissa djur, växter och svampar är så hotade att det inte räcker att skydda dem i naturreservat eller genom fridlysning. För dessa arter finns speciella åtgärdsprogram. Länsstyrelsen genomför åtgärderna tillsammans med markägare och verksamhetsutövare.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Sälja, visa eller hantera djur och växter

Ska du konservera djur och växter, handla med levande djur och växter eller visa upp vilda djur i en djurpark? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Anmäl rovdjursangrepp

Rovdjur kan orsaka skador på tamdjur. Om det händer ska du ringa till Länsstyrelsen. Du kan få ersättning för skador orsakade av rovdjur.

Skador, jakt och förvaltning av däggdjur och fåglar

Vilka åtgärder kan man vidta för att förhindra skador, hur fungerar jakten och hur förvaltas arterna?

Däggdjur och fåglar

Kontakt