Tillstånd för sällskapsdjur och häst

Vill du ha många sällskapsdjur eller hästar, eller driva en verksamhet med djur? Då kan du behöva söka tillstånd för det hos Länsstyrelsen.

Du kan behöva tillstånd för att hålla många sällskapsdjur eller hästar. Om du driver yrkesmässig verksamhet med djur behöver du alltid tillstånd, oavsett hur många djur du har. Yrkesmässig verksamhet är när du tjänar pengar på att till exempel föda upp och sälja djur eller om du driver ett hunddagis.

Du kan behöva tillstånd för:

 • att hålla många sällskapsdjur eller hästar
 • uthyrning, försäljning och omplacering av djur
 • uppfödning av hund, katt, hästar eller pälsdjur
 • uppfödning av djur som ska användas som foder
 • att driva zoobutik
 • att driva ridskola
 • att bedriva turridning
 • att bedriva hundrastning.

Ansök om tillstånd

Använd vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd för att ha många sällskapsdjur eller hästar, eller driva en verksamhet med djur.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi förutom ansökningsblanketten följande bilagor:

Om du bedriver verksamhet med häst där det kan vara stor omsättning på djur ska du även skicka med en enklare smittskyddsplan med din ansökan. Smittskyddsplanen ska innehålla följande uppgifter:

 • rutiner vid inköp/intag av nya hästar. Framförallt med avseende på rengöring av spiltor, hoar, vattenkoppar etc.
 • hantering av hästar med smittsam sjukdom
  • avspärrning och isolering av stallets olika delar
  • separata sjukhagar/sjukboxar
  • skötare för olika stallavdelningar
  • skyddskläder
  • rengöring av transporter
  • hygien och tillgång till:
   • varmt vatten
   • tvål
   • rena handdukar
   • handsprit.

Besöksverksamhet

Om du bedriver besöksverksamhet måste du också anmäla det till Länsstyrelsen. Exempel på besöksverksamhet är ridskolor och turridning.

Din ansökan ska vara fullständig när du skickar in den. Bifoga bilagor och fyll i antalet djur och vad ansökan avser. Kontakta Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer om någonting är oklart. Det spar tid och handläggningen av ärendet går fortare.

Komplettering av ansökan

Om din ansökan är ofullständig eller om något är oklart begär Länsstyrelsen kompletteringar. Din ansökan avvisas eller avslås om vi inte får kompletteringar.

Byggnad behöver vara klar

Om byggnaden inte är klar kan du inte få ett tillstånd. Anläggningen ska därför helst vara färdigbyggd innan du skickar in ansökan.

Hästanläggning behöver förprövas

Kontrollera att du har gjort en förprövning av din hästanläggning.
Hästar skötsel och stallmiljö (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

När en fullständig ansökan kommit in prövar Länsstyrelsen om verksamheten kan få tillstånd enligt djurskyddslagen. I samband med prövningen görs alltid en kontroll av verksamheten och anläggningen. Ansökan om tillstånd kan inte godkännas förrän anläggningen är färdigbyggd, kontrollerad och godkänd.

Handläggningstid

Handläggningstiderna varierar beroende på om ansökan är fullständig när den skickas in eller inte.

Länsstyrelsen i Örebro län har som mål att 90 procent av ansökningarna ska vara beslutade inom 60 dagar efter genomförd kontroll. Det förutsätter att ansökan från början är fullständig och att inga större brister påträffats vid kontrollen.

Det är kostnadsfritt att ansöka om tillstånd för verksamhet med djur.

När behöver du tillstånd för att ha hundar, katter och hästar?

Antalet djur avgör om du behöver tillstånd för att ha hundar, katter och hästar.

Att hålla djur innebär att ta hand om egna eller andras djur, och ansvara för deras skötsel. Det kan vara djur som du själv äger eller djur som du har på foder.

Du behöver tillstånd om du håller:

 • 10 hästar eller fler, som är äldre än 24 månader
 • 10 hundar eller fler, som är äldre än 12 månader
 • 10 katter eller fler, som är äldre än 12 månader.

Om du tänker hålla hästar i tätbebyggt område kan du även behöva tillstånd från kommunen.

Du behöver tillstånd för att föda upp:

 • 4 eller fler föl per år
 • 3 kullar kattungar eller fler per år
 • 3 kullar valpar eller fler per år.

Du behöver tillstånd för att sälja djur från egen uppfödning om du säljer:

 • 4 eller fler hästar per år
 • hundar från 3 eller fler kullar per år
 • katter från 3 eller fler kullar per år.

Du behöver tillstånd för att sälja djur från annans uppfödning om du säljer:

 • 4 eller fler hästar per år
 • 3 eller fler hundar per år
 • 3 eller fler katter per år.

Upplåtande av djur innebär att hyra ut djur mot betalning där djurhållaren själv inte är med, exempelvis turridning eller draghundsverksamhet.

Du behöver tillstånd om du upplåter:

 • 4 hästar eller fler per år
 • 3 hundar eller fler per år
 • 3 katter eller fler per år.

Att förvara eller utfodra djur innebär att samtidigt och regelbundet ta hand om andras djur mot betalning eller att ta emot djur för förmedling. Det kan till exempel handla om hunddagis, katt- och hundpensionat, omplaceringshem eller uthyrning av boxplatser.

Du behöver tillstånd om du förvarar och utfodrar:

 • 4 eller fler hästar
 • 4 eller fler hundar
 • 4 eller fler katter.

När behöver du tillstånd för att ha övriga sällskapsdjur?

Antalet djur avgör om du behöver tillstånd för att ha övriga sällskapsdjur. Som övriga sällskapsdjur räknas till exempel:

 • kaniner
 • illrar
 • gnagare
 • fåglar
 • fiskar
 • groddjur
 • reptiler.

Du behöver inte tillstånd för övriga sällskapsdjur även om du håller, föder upp eller säljer många av dem. Om syftet däremot är att verksamheten ska ge ekonomiskt utbyte så är den yrkesmässig vilket innebär du behöver tillstånd.

Upplåtande av djur innebär att hyra ut djur mot betalning. Det kan till exempel vara uthyrning av kaniner under sommaren.

Du behöver tillstånd för att upplåta:

 • 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • 6 förvaringsutrymmen eller fler per år, för gnagare, fåglar, reptiler, groddjur och fiskar.

Som förvaringsutrymme räknar till exempel burar, akvarier och terrarier.

Förvaring eller utfodring av djur innebär att samtidigt och regelbundet ta hand om andras djur mot betalning eller att ta emot djur för förmedling. Det kan till exempel handla om smådjurspensionat eller omplaceringsverksamhet

Du behöver tillstånd för att förvara och utfodra:

 • 6 eller fler kaniner eller illrar per år
 • 6 förvaringsutrymmen eller fler per år, för gnagare, fåglar, reptiler, groddjur och fiskar.

Som förvaringsutrymme räknas till exempel burar, akvarier och terrarier.

I vissa fall behöver du tillstånd av kommunen. Det gäller till exempel om du vill ha orm eller höns i tätbebyggt område. Kontakta din kommun för information om vad som gäller i ditt område.

När behöver du tillstånd för yrkesmässig verksamhet med djur?

Du behöver alltid tillstånd när du har en yrkesmässig verksamhet med djur, även om du bara har ett enda djur. Det är att verksamheten har ett ekonomiskt syfte som styr, inte antalet djur.

Exempel på verksamheter som behöver tillstånd är:

 • ridskolor
 • zoobutiker
 • djurgrossister
 • A-tränare inom trav
 • uppfödare av foderdjur.

Du behöver alltid tillstånd om du föder upp pälsdjur, oavsett antal djur. Med pälsdjur menas djur avsedda för pälsproduktion som chinchilla, mink och kanin. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om tillstånd för pälsdjur.

Tillstånd för att föda upp pälsdjur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Brottsligt att inte ha tillstånd

Det är ett brott mot djurskyddslagen och artskyddsförordningen att inte ha tillstånd för verksamhet som kräver att du har det. Den som bedriver en verksamhet utan tillstånd riskerar åtal och kan dömas till böter eller fängelse.

Andra tillstånd som kan behövas när du har verksamhet med djur

Registrering för anläggning med djur och avelsmaterial

Du som driver en anläggning med djur och avelsmaterial ska registrera din verksamhet hos Jordbruksverket. Syftet är att det ska bli enklare att spåra smittor och därför behöver Jordbruksverket ha information om var djuren finns. Registreringen är kopplad till EU:s djurhälsoförordning.

E-tjänst för att registrera anläggning för djur och avelsmaterial, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Anmälan för besöksverksamhet

Du som har en besöksverksamhet med tre eller fler besök per år ska anmäla din besöksverksamhet till Länsstyrelsen. Exempel på besöksverksamheter är ridskolor, lantbruk som tar emot skolklasser och 4H-gårdar. Även terapihundar och hundar i vården ingår här.

Visa upp djur offentligt

Driver du en anläggning för att visa djur för allmänheten kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen. Även djur som används som attraktion eller dekoration i affärer och restauranger omfattas av reglerna.

Kontakt

Djurskydd

Telefon 010 224 81 60 (öppet måndag, onsdag, fredag 9-11)

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss