Sälja, visa, hantera vilda växter och djur

Ska du konservera djur och växter, handla med levande djur och växter eller visa upp vilda djur? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du behöver tillstånd för att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte konservera djur och växter (preparering), handla med vilda djur och växter och visa upp vilda djur i djurpark (förevisning).

 • Yrkesmässigt innebär att din verksamhet har en viss omfattning och varaktighet. Verksamheten har dessutom ett vinstsyfte och är av självständig karaktär.
 • Förvärvssyfte innebär att en verksamhet ger någon form av ekonomiskt utbyte, det vill säga att verksamheten har ett vinstsyfte.

Information om ansökan

 • Avgiften för ansökan är 870 kronor.
 • Du måste skicka med en förteckning på alla arter du vill hantera.
 • Lokalen där du bedriver din verksamhet måste vara lämplig för det ändamål du ska ha den till. Skicka med en karta och planritning/skiss med din ansökan.
 • Du som söker tillstånd för preparering och handel måste vara en fysisk person. Den som söker tillstånd för förevisning ska vara en fysisk eller juridisk person.

Tillstånd för konservator/preparering

Du måste ha tillstånd för att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte preparera hela eller delar av vilda djur och växter. Att preparera innebär att stoppa upp djur eller att konservera växter och djur.

Tillstånd krävs för följande arter:

 • fåglar som lever vilt inom EU
 • däggdjur av arter som lever vilt i Sverige
 • djur och växter som är markerade med n eller N i bilagan till Artskyddsförordningen
 • djur och växter som finns med i bilaga A eller B i CITES-förordningen.

Tillstånd för handel

Du måste ha tillstånd för att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte handla med levande hotade växter och djurarter och alla levande fågelarter som lever vilt i Europa.

Detta gäller till exempel djuraffärer och zoobutiker men kan även gälla privatpersoner som föder upp och säljer arter i större omfattning.

Tillstånd för handel krävs för följande arter:

 • levande fåglar och ägg från fåglar som lever vilt inom EU
 • levande djur och växter som är markerade med n eller N i bilagan till Artskyddsförordningen
 • levande djur och växter som finns med i bilaga A eller B i CITES-förordningen

Handel med enstaka levande hotade djur

Det är förbjudet att sälja, köpa eller visa upp djur som finns med i bilaga A i EU:s CITES-förordning. Det gäller till exempel vissa papegojor, reptiler, groddjur, insekter och fiskar.

Förbudet gäller också för andra kommersiella aktiviteter, till exempel annonsering. I vissa situationer kan man söka dispens från förbudet hos Jordbruksverket. Om Jordbruksverket ger dispens utfärdar de ett så kallat CITES-intyg för det aktuella djuret.

Allmänt om hotade djur och produkter av djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

EU:s CITES-förordning Länk till annan webbplats.

Visa upp vilda djur

Du måste ha tillstånd för att visa upp vilda djur i en djurpark. Detta gäller alla vilda djur, inte bara hotade arter. Vi ger bara tillstånd för anläggningar som också är godkända för offentlig förevisning enligt djurskyddsförordningen.

Länsstyrelsen besöker alltid anläggningen innan vi ger tillstånd.

Du kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen

Tänk på att du även kan behöva tillstånd enligt djurskyddslagen vid handel eller för att visa upp vilda djur. Se mer information på sidan Tillstånd för sällskapsdjur Länk till annan webbplats..

Köpa, sälja eller skänka uppstoppade djur

Förbjudet att sälja vissa djur

Uppstoppade djur och fåglar ingår ibland i dödsbon. Då är det viktigt att tänka på att det är förbjudet att sälja vissa djur, till exempel rovfåglar. Det är inte heller tillåtet att annonsera om, byta eller köpa sådana djur.

Förbudet gäller europeiska fåglar eller arter som är markerade med N eller n i artskyddsförordningen. För dessa behövs ofta ett intyg från Naturvårdsverket. Om det gäller arter som finns med i bilaga A i EU:s CITES-förordning behövs i de flesta fall istället ett CITES-intyg från Jordbruksverket.

Det finns vissa undantag som du kan läsa om på Naturvårdsverkets sida om handel och försäljning av uppstoppade djur.

Köp och försäljning av monterade/uppstoppade fåglar och djur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Skriv gåvobrev om du skänker djuret

Du får skänka bort djuren. Då är det viktigt att du skriver ett gåvobrev till den som tar emot djuren.

I gåvobrevet ska det framgå

 • vem det är som skänker
 • vem som tar emot djuret
 • datum
 • att det inte görs mot betalning eller tjänster.

Om du vill köpa ett uppstoppat djur från en konservator bör du försäkra dig om att konservatorn har verksamhetstillstånd. Konservatorn måste kunna visa att djuret är åtkommet på ett lagligt sätt. För A-listade djur ska det finnas CITES-intyg från Jordbruksverket och för statens vilt ska det finnas en överlåtelsehandling från Naturvårdsverket. För övriga djur gäller det att konservatorn har markägarens medgivande om att djuret hittats lagligt på markägarens mark.

Om du hittar döda djur i naturen

Hittar du ringmärkta fåglar ska du kontakta Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska riksmuseet. Information om vad du ska göra om du hittar döda fladdermöss finns hos Naturvårdsverket.

Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet
Länk till annan webbplats.
Upphittade fladdermöss, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Döda djur som inte är statens vilt tillfaller markägaren för marken där djuret hittades. Det kan behövas intyg vid försäljning, köp, byte och annonsering. Olika arter har olika regler, är du osäker på vad som gäller kan du kontakta oss.

Vänd dig till Naturvårdsverket om du behöver intyg om undantag från artskyddsförordningens förbud mot försäljning, köp, byte med mera.

Exempel: Om din granne skänker en död talgoxe till dig kan du anlita en konservator för att montera/stoppa upp fågeln åt dig. Om du sedan vill sälja talgoxen måste du söka undantag från försäljningsförbudet hos Naturvårdsverket.

Försäljning av uppstoppade djur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Om du får en pärluggla, som är A-listad, måste du istället ha CITES-intyg från Jordbruksverket för att sälja den.

Ansökan om CITES-intyg för uppstoppade fåglar och fågelprodukter, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om du hittar ett dött djur som tillhör någon av de arter som tillfaller staten, så kallat statens vilt, ska det lämnas till Polisen. Exempel på arter som klassas som statens vilt och som finns i Örebro län är:

 • örnar
 • falkar
 • vissa ugglor
 • utter
 • varg
 • lo.

När du har lämnat in djuret till Polisen skickas det till Naturhistoriska riksmuseet eller Statens veterinärmedicinska anstalt. Du kan ansöka om att få behålla delar eller hela djuret hos Naturvårdsverket.

Mer information

Upphittat djur, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.
Köp och försäljning av monterade/uppstoppade djur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

I vissa fall krävs inte tillstånd

 • Du behöver inte ansöka om tillstånd för tillfällig förevisning, vid till exempel en mässa. Däremot behöver du göra en anmälan till Länsstyrelsen senast fyra veckor innan.
 • Du behöver inte tillstånd om du förevisar högst sju arter (som inte är däggdjur) i ett för varje art lämpligt antal exemplar och din verksamhet inte har förevisning som huvudsyfte.
 • Du behöver inte tillstånd för att visa akvarier om förevisningen omfattar högst tre akvarier med fiskar och/eller blötdjur. Akvariernas volym ska vara mindre än 1000 liter per akvarium.

Kontakt

Handläggare inom vilt

Telefon till Länsstyrelsens växel 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss