Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansök om upphävande av strandskydd

Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag om områdets betydelse för att tillgodose strandskyddets syften är liten. Ett upphävande får göras endast om sjöns vattenyta har en storlek som uppgår till omkring en hektar eller mindre eller om vattendragets bredd är omkring två meter eller smalare.

Fyll i formuläret för att ansöka

Fyll i formuläret för att ansöka om upphävande av strandskydd vild liten sjö eller litet vattendrag. Ansökan är kostnadsfri.

Sökande
Sökande
Medsökande
Medsökande


Finns betydande naturvärden i området? * (obligatorisk)
Finns betydande naturvärden i området?
Används området i dag av allmänheten för friluftsliv? * (obligatorisk)
Används området i dag av allmänheten för friluftsliv?


Om ja, finns anläggningar för friluftsliv i området?
Om ja, finns anläggningar för friluftsliv i området?


Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss