Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre nya fokusområden i energi- och klimatrådet

Personer inomhus sittandes lyssnande på föredragshållare.

Från vänster: Henrik Windahl, Eon, Per Broholm, Sveriges åkeriföretag, Dalida Matiros, Kumbro, Oskar Axelsson, Handelskammaren Mälardalen, Hans Traav, Laxå kommun, Katrin Larsson, Therese Hjelseth, Energikontoret och Daniel Dahlström, Zinkgruvan mining. Foto Jessica Jeppson, Region Örebro län.

Örebro läns energi- och klimatråd får tre nya fokusområden: Cirkulära och resurseffektiva flöden, Bygg och anläggning samt Mobilitet. Det beslutades på årets första rådsmöte den 12 april. Sedan tidigare finns fokusområdena Transporter och Energisystem.

Det är roligt att se engagemanget från medlemmarna i rådet och andra aktörer som kan göra det möjligt att starta nya fokusområden. Länsstyrelsen och Region Örebro län kan inte driva allt på egen hand, säger Per Evenhamre, chef för Klimat och energi på Länsstyrelsen i Örebro län.

På mötet beslutade rådet även att föra vidare arbetet med elförsörjning och elektrifiering, som man hållit ett strategiskt möte om tidigare i vår. Ett antal samverkansgrupper kommer att skapas, dels utifrån geografisk tillhörighet och dels utifrån smarta energisystem och energianvändning. Arbetet kommer att falla in under det befintliga fokusområdet Energisystem.

Efter ett rekordvarmt 2023 är rådets arbete viktigare än någonsin, säger Irina Hallor, utvecklingsledare för energi- och klimatrådet hos oss på energikontoret.

Sara Andersson, miljöstrateg på Örebro kommun, presenterade projektet Klimatneutrala Örebro 2030 och kommunens vilja att utveckla delar av arbetet inom Energi- och klimatrådet.

Det finns ett stort värde i att samla samverkansarbetet i stället för att sprida det i flera parallella forum, säger Sara Andersson.

Initiativet välkomnades av rådets deltagare.

I projektet Klimatneutralt Örebro 2030 jobbar man bland annat för att

  • minska klimatpåverkan från byggnation och anläggning
  • skala upp och fortsätta utveckla smarta energilösningar
  • utforska hur delningsekonomi och återbruk kan bli en integrerad del i olika bostadsområden och invånares vardag
  • ta reda på hur kommunen kan stötta lokala omställningsinitiativ som främjar beteendeförändringar.

Örebro läns energi- och klimatråd ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Kontakt

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi och klimat

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss